8 thoughts on “Debata Dot. Paschy – Podsumowanie

 1. Szanuje Twoje zdanie i fajnie że szukasz odpowiedzi.
  Jest jednak kilka grubych nieścisłości w Twoich interpretacjach, a na samym końcu filmu chyba się zagalopowałeś.
  Najwyższy naucza w całym swoim słowie, że warto zachowywać Jego święte czasy, i jak zauważyłeś robił to Chrystus, Paweł i inni uczniowie (sam dałeś dobry argument z Polikarpem), bo przecież Miłość do Najwyższego polega na tym, że Go słuchamy.
  Ty jednak głosisz (pewnie nie do końca świadomie) ,,Róbta co chceta,,
  Kolosan 2.16-17 nic takiego nie naucza. Poza tym w Dz Ap 20.7 uczniowie spotkali się w jeden z szabatów. To był odwieczny zwyczaj tych którzy się Najwyższego słuchają. Zapominasz, że przekłady to dzieła ludzi z pewnych denominacji, które mają swój biznes w tym, aby pewne fragmenty zabrzmiały pod ich doktryny. W tym przypadku aby usankcjonować KULT NIEDZIELI.
  Dlatego patrz do interlinii, i to nie do jednej. Dobry przykład manipulacji przekładami masz na tym wersecie o Pawle w Efezie, zresztą wiesz, że jest tego więcej.
  A więc uczniowie spotkali się na łamanie chleba (DzAp20.7), i ten zwrot/termin masz także u Mateusza 14.19, również DzAp 27.35, czy 20.11 (tu koniecznie sprawdź interlinie). Oczywiście że chleb i dzielenie się nim, zawsze w tej ( i nie tylko w tej ) kulturze miał wielkie znaczenie, jednak to powszechne dzielenie się chlebem nie jest wieczerzą Yaszajah.

  W ok min.20:00 omawiasz temat, który myślałem mamy wyjaśniony. Oczywiście że jest coś takiego jak prawa świątynne/ceremonialne , i prawa moralne. Nie tu leży spór. Ty twierdzisz, że księga w której również są prawa ceremonialne została zniesiona/przybita do krzyża.
  I tu się nie zgadzamy, bo ja biorę na serio słowa Mesjasza, że NIC nie zniknie z zakonu, ani jedna jota, ani jedna kreska.
  Lepszym określeniem na te prawa,,ceremonialne,, jest słowo, prawa lewickie, albo jeszcze lepsze nazewnictwo , którego używa sam Najwyższy (Ez 20) to prawa które dają życie , i prawa które życia nie dają . Pojęcie Prawo ceremonialne trochę wprowadza w błąd, bo nie każdy ceremoniał/zwyczaj zanikł wraz ze zmianą kapłaństwa. Tylko prawa Lewickie/kapłańskie. Dlatego tak jak mówiliśmy prawo ceremonialne nie znika, a tylko obsługiwanie tego prawa przez grzesznego człowieka/kapłana. Materialne składanie ofiar ze zwierząt i całe te procedury. To znika.
  Prawo natomiast zostaje ale w rzeczywistości duchowej. Bo to my mamy być świątyniom dla Ducha. Dlatego też ziemska świątynia została zniszczona, co przepowiedział Yaszajah .

  W min 18:20 poruszasz świetne wersety z DzAp 18.21. I faktycznie tam niema informacji, że Efez ruszył za Pawłem, niema też informacji, że nie ruszył. Dlatego dziwi mnie ta Twoja niepewnapewność. Poza tym jeszcze raz podkreślę, że fajnie że szukasz , pytasz. Cieszę się , że ta debata się odbyła, bo to skłoniło/pobudziło mnie znów do najwspanialszego pokarmu jakim jest Słowo. Dziękuję Gosi, tobie Domingo, Tylko_Spokojnie, i tobie Szymonie. Sporo się dowiedziałem, co dobrego zachowałem. Szabat Szalom

 2. Witam !
  Ostatnio w internecie bardzo popularny jest o to ten film :
  https://www.youtube.com/watch?v=6__QfvjnQGc
  W którym pewien ksiądz opowiada o Apokalipsie i o tym jaką ogromną rolę odegra w nich Maryja.Ohydą spustoszenia według niego będzie wstrzymanie codziennej ofiary eucharystii.Po co to wszystko,czemu szatanowi zależy na tym żeby księża głosili takie tezy.Jak to się ma do prawdziwego scenariusza czasów końca?

 3. @Kamil_134
  Nie wiem, nie widziałem tego materiału. Może chodzić o to aby nie wskazywano na KrK jako na antychrysta – muszą mieć swoją wersję.

 4. Włączając się do dyskusji , chciałbym wspomnieć o paru podstawowych i fundamentalnych ustaleniach, które wynikają bezpośrednio ze Słowa Bożego, a których trzymanie się i pamiętanie o nich uchronić może nas od podążania za własnymi, błędnymi, ludzkimi interpretacjami. Jeśli Bóg coś nawet raz oznajmił i ogłosił, to nie może być to przez nas póżniej ignorowane i inaczej rozumiane przy interpretacjach następnych fragmentów Biblii. Musimy wszystkie sprawy rozpatrywać w tym właśnie już ukazanym nam przez Boga kontekście.

  …1. Święta Biblijne, przekazane Izraelowi to nie święta Izraela… Bóg wyrażnie mówi: Wyznaczone Święte Czasy Moadim, tak Sobota jak i Pascha i inne święte czasy, to nie święta żydowskie, czy Izraela… to święta PANA (Adonai) i jak On sam mówi: „To są MOJE święta.” (np: 3Mojż 23). ..Więc nigdy nie mówmy, że są to święta Izraela, czy święta żydowskie. (Oni je po prostu zachowywali, jako święta BOGA).

  …2. Wszystko co Bóg przekazał Izraelowi, swojemu słudze, powiernikowi i głosicielowi, to zrobił to w tym celu, by Izrael, lud przymierza, mógł przekazać to całemu światu i wszystkim narodom ziemi. Całą Ewangelia, całe Prawo i wszystkie przepisy oraz ustawy Boga (Tora) miały być ostatecznie głoszone światu. Izrael został stworzony i wybrany przez Boga w jednym celu: miał być pośrednikiem między Bogiem, a narodami w głoszeniu Ewangelii i Prawa Bożego.
  Chrystus jest królem tego Izraela i jest jego częścią… jest jego wypełnieniem i doskonałym spełnieniem. Jeśli ktokolwiek stawia Chrystusa poza Izraelem, albo przeciwstawia Izraelowi a utożsamia z resztą świata, czyli nami, jest w błędzie. ..Izrael to też Chrystus… To On wypełnił w sposób DOSKONAŁY tę rolę bycia pośrednikiem i głosicielem Słowa Bożego.. rolę całego Izraela.
  Tak więc, WSZYSTKO co Bóg przekazał Izraelowi, to miał do przekazania również całemu światu (dlatego to apostołowie – izraelici z 12 plemion, są posłani przez Chrystusa do głoszenia ewangelii wszystkim narodom aż po krańce ziemi. ..To Izrael głosił Prawo narodom. Chrystus Izraelowi a potem Izrael narodom. (Iz42; 1 „Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo”.. Iz 42; 6 ..”Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów”.. Iz 49; 3 .. Ps 105; 1 i 6 ..”Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia jego, Głoście narodom czyny jego! …Wy, potomkowie Abrahama, sługi jego, Synowie Jakuba, wybrańcy jego!” …. i inne. )

 5. …3. Jedynie Prawo Lewickie, Świątynne dotyczyło cielesnego Izraela i było dane jedynie Izraelowi, jedynemu ludowi przymierza, po jego upadku w grzech pod górą Synaj. Prawo to miało być ratunkiem dla ludu przymierza i maiło go prowadzić do Chrystusa i na powrót do Prawa Moralnego, do przestrzegania przepisów Tory. Całe Prawo -Tora miało być przestrzegana przez Izrael i miała być głoszona narodom całego świata do przestrzegania i szanowania. W ten sposób docelowo cały świat miał być w Prawem Bożym, żyjąc wg Prawa – TORY.
  Prawo Lewickie przeminęło, wypełnił je Chrystus swoją ofiarą krwi za grzechy… cała reszta: Prawo Moralne -Dekalog, Moadim – Wyznaczone Czasy Boga – Święta, przepisy diety: Kaszrut.. i inne ..są stale aktualne i będą aktualne na zawsze.
  …Sam Chrystus powiedział wyrażnie i dobitnie: ” Nie przyszedłem zmienić Prawa (Tory) ani Proroków… nie przyszedłem zmienić, ale je wypełnić (nadać pełnię). Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu (Tory), aż wszystko to się stanie. „…!!

  …4. Wyznaczone Święte Czasy Boga – Moadim, były dane na początku Izraelowi, a potem narodom NA ZAWSZE… „..to WIECZNA USTAWA DLA WASZYCH POKOLEŃ, WE WSZYSTKICH SIEDZIBACH WASZYCH.” (3Mjż 23; 31..21 ..41, 3Mjż 16; 34 i inne.).
  Wspomnę tylko, że Zachariasz wyrażnie pisze o aktualności Świąt – Moadim w Czasach Końca i w Dniu Pańskim i że będą je zachowywać również NARODY:
  ..(Zach 14; 16-19)…” Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi, będą corocznie pielgrzymowali, aby oddać pokłon królowi, Panu Zastępów, i obchodzić Święto Szałasów….A jeżeli ród egipski nie będzie pielgrzymował i nie zjawi się, spadnie nań plaga, jaką Pan dotknie narody, które nie pielgrzymują, aby obchodzić Święto Szałasów. Taka kara spadnie na Egipt i taka kara spadnie na wszystkie narody, które nie pielgrzymują, aby obchodzić Święto Szałasów.”
  Dodam tylko jeszcze, że wszczepiając się w Szlachetne Drzewo Oliwne – w Izrael wierny Bogu i stając się duchowo Izraelem, musimy przyjąć wszystkie Prawa i Ustawy tego Ludu, którego królem i Panem jest Jezus Chrystus.

  …5. Święte Czasy Boga Moadim, łącznie z Sobotą, to nie po prostu czas do świętowania… to święty czas wyznaczony do głębokiej relacji z Bogiem, oraz co niezwykle ważne: WSZYSTKIE Moadim to PROROCTWA NA CAŁY BOŻY PLAN ZBAWIENIA i HISTORIĘ BOŻEGO LUDU ku Zbawieniu. .O tym mówi wyrażnie Kol 2; 17 ..”Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. WSZYSTKO TO SĄ CIENIE RZECZY PRZYSZŁYCH; rzeczywistością natomiast jest Chrystus.” .. Tak jak Sobota wskazuje na Stworzenie Świata, a Pacha na ofiarę Chrystusa, tak np Święto Trąbienia wskazuje na powtórne przyjście Chrystusa. …Święta są cieniami (proroctwami) na Boży Plan Stworzenia i Zbawienia, a rzeczywistością w tym planie jest Jezus Chrystus. ({Polecam w tym temacie np k

 6. ({Polecam w tym temacie np ksiązkę „Mesjasz w świętach Izraela” – Sam Nadler , albo ” Przyszłość i przeszłość w Swiętach Biblijnych” ).

  …6. Czy np Pascha jest aktualna dzisiaj..? ..i czy przecież Chrystus tego święta, tak jak to chrześcijanie głoszą, nie wypełnił..?? … Odpowiedż brzmi: Jak Chrystus mógł wypełnić Paschę, skoro Pascha to CZAS, Święty Czas wyznaczony przez Boga..?!. ..Chrystus nie wypełnił Paschy… Chrystus WYPEŁNIŁ OFIARĘ PASCHALNĄ …ofiarę Baranka, którym sam się stał. ..Ofiara doskonała została wypełniona, a święto Moadim – Pascha, tak jak i Sobota jako wspomnienie aktu stwarzania świata, została i jest nadal aktualna jako wspomnienie tej doskonałej ofiary Chrystusa…”TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ”.
  Jedne Moadim już się wypełniły w Planie Zbawienia.. a drugie czekają jeszcze na wypełnienie. Dla nas wierzących w Boga, to rozpisany plan działań Bożych i kierunkowskaz i informacja w jakim momencie tego Planu się znajdujemy i co nas jeszcze czeka..!. Nie zachowując świąt Biblijnych, tracimy z oczu Plan Boga i Jego Ewangelię.

  …7. Dlaczego my chrześcijanie, uważający się za wierny Bogu lud, nie żyjemy według Bożego Planu… Kalendarza danego nam przez Boga .. według Bożego rytmu Bożego Czasu… a żyjemy według czasu i kalendarza stworzonego przez przeciwników Bożych: cesarza (kalendarz juliański) i papieża (zreformowany kalendarz gregoriański)…! ?? .. Ludzkie kalendarze przedłożyliśmy nad Boży kalendarz, który ukazuje nam Prawdziwe i Właściwe święta i żyjemy według rytmu czasu narzuconego nam przez cesarzy, którzy zwalczali Boży lud i papieży, którzy wynaturzyli wszelką Bożą naukę. Nieświadomie żyjemy w pogańskim czasie, według pogańskiego kalendarza… zamiast kalendarza danego nam przez Boga. Odrzuciliśmy Boży kalendarz, uznając go błędnie jako kalendarz Żydowski i dany tylko Izraelitom.

  …8. Czy obrzezanie jest nadal aktualne..? ….. Biblia mówi wyrażnie komu to prawo i obowiązek zostało nadane i na jaki czas.. Obowiązek obrzezania otrzymał od Boga Abraham i wszyscy jego potomkowie cieleśni…i tylko oni. Bóg tym sposobem wydzielił swój lud Przymierza i zaznaczył fizycznie swoje Przymierze na tym narodzie. Prawo to i nakaz obrzezania się został nadany potomkom Abrahama jako PRZYMIERZE WIECZNE..! ….1Mjż 17; 1-14..!! „… I będzie przymierze moje na ciele waszym jako PRZYMIERZE WIECZNE.”
  Czy chrześcijanie z narodów mają się obrzezać..? Nie… Biblia nigdzie o tym nie wspomina. Nowe Przymierze ustami Pawła wyrażnie mówi, że poganie przychodzący do Boga Izraela nie mają się obrzezać. Obrzezani to tylko i jedynie lud mający bezpośrednie przymierze z Bogiem. Przystępujący poganie do Przymierza z Izraelem nie są wydzieleni fizycznie, a jedynie duchowo – obrzezka serca, która nawiasem mówiąc również obowiązywała już wtedy Izraelitów:
  5 Mjż 10; 16 „Obrzeżcie więc nieobrzezkę waszego serca, a waszego karku już nie zatwardzajcie”. Tak więc obrzezanie serca, na które wskazywało obrzezanie ciała, aktualne było od samego początku, a nie dopiero w N.T.i dotyczyło chrześcijan, jak twierdzą niektórzy..

 7. …9. Jeśli się mylę i mylnie coś odczytuję, zachęcam do korygowania mnie na podstawie Słowa Bożego i do ewentualnej dalszej merytorycznej dyskusji.

  ……………………………………………..
  Trzymajmy się Słowa Bożego i Jego nakazów, ustaw, pouczeń i praw …i w tym świetle interpretujmy całe Pismo Święte, a trudno będzie szatanowi nas zwieść i sprowadzić naszą naukę na manowce. Zniknie setki różnych teologii i interpretacji, a pozostanie Prawda Boża.

  .

 8. Andrzeju.
  Nic dodać, nic ująć. Czysta ewangelia.
  Dziękuję za ten solidny komentarz.
  Cieszę się, że jesteś Izraelitą i że kochasz kroczyć drogą Najwyższego.
  Mam nadzieję, że ten Twój komentarz pomoże niejednej zagubionej owcy Najwyższego.

  Szalom na Twój dom

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 characters available

vBhICS

Please type the text above: