Artykuły i Listy

W tej zakładce znajdziesz różne artykuły oraz listy pisane przez nas.

Niektóre z tych listów są kierowane do Adwentystów Dnia Siódmego (lub byłych adwentystów) i w związku z tym czasem pojawiają się tutaj odniesienia do dzieł Ellen White. Jednak jest to tylko z uwagi na adresatów tych listów, cała doktryna głoszona w Cieniach Przyszłości opiera się na Piśmie Świętym