Czy Ellen White spełnia Biblijne testy proroka?

W naszych czasach pojawiło się wielu proroków. Skąd mamy wiedzieć, który ma autentyczny dar od Boga, a który dar od Jego przeciwnika? W Biblii mamy szereg cech charakterystycznych osób, które zostały obdarzone darem prorokowania. Jednym z wielu zarzutów dotyczących Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego jest to, że uważamy, że Ellen G. White otrzymała prawdziwy dar prorokowania do pouczenia kościoła czasu ostatków. Pismo nakazuje: "Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat." 1 Jana 4:1. W związku z tym zbadajmy czy dar jakim była obdarzona Ellen White jest zgodny z Biblijnymi testami proroka.

Spora część tego artykułu jest tłumaczeniem https://amazingdiscoveries.org/S-prophecy-Ellen_White-test-Scripture

1. Prorok musi wywyższać prawo i Słowo Boże

 • Iz 8:20

  Do prawa i do świadectwa! Jeśli nie będą mówić według tego słowa, to w nim nie ma żadnej światłości.

 • Manuscript 88a, 1900

Pismo Święte należy uznać za autorytatywne, nieomylne objawienie Jego woli. Jest standardem charakteru, odkrywcą doktryn i sprawdzianem doświadczenia

 • O swoich dziełach Ellen White napisała:
 • Arthur White, Ellen G. White: A Biography Volume 1 (Review and Herald, 1981-1986).

Mało uwagi zwraca się Biblii dlatego Pan dał mniejsze światło, aby doprowadzić mężczyzn i kobiety do większego światła

 • Great Controversy, 7

Pisemne świadectwa nie mają dawać nowego światła, ale mają wywrzeć ożywiający wpływ na serce ku ujawnionym już prawdom natchnienia. Obowiązek człowieka wobec Boga i bliźniego został wyraźnie określony w Słowie Bożym; ale niewielu z was jest posłusznych wobec danego światła. Dodatkowa prawda nie jest ujawniona; ale Bóg poprzez Świadectwa uprościł już przekazane wielkie prawdy i na swój wybrany przez siebie sposób przedstawił je ludziom, aby się obudzili i wywarły na nich wrażenie, aby nikt nie pozostał bez wymówki... Świadectwa nie umniejszają Słowu Bożemu, ale je wywyższają i przyciągają do niego umysły, aby piękna prostota prawdy wywarła na wszystkich wrażenie.

 • Do tych, którzy krytykowali Słowo Boże pisała:
 • Colporteur Ministry, 125

Trzymajcie się Biblii i przyjmujcie ją dosłownie, i powstrzymajcie swoją krytykę dotyczącą jej ważności i słuchajcie słowa, a żaden z was nie zginie ... Biblia i sama Biblia ma być naszym wyznaniem, rolą więzi zjednoczenia. .. Słowo Boże jest nieomylne ... podnieś sztandar, na którym widnieje Biblia, nasza zasada wiary i dyscypliny

 • czyli robiła tak jak inni wielcy reformatorzy
 • Selected Messages Book 1, 18

Gdy ciemność się pogłębia, a błąd wzmaga, powinniśmy uzyskać głębszą znajomość prawdy i być przygotowani do zachowania z Pisma Świętego prawdy o naszym stanowisku

 • podobnie ma się kwestia szacunku do Prawa Bożego.
 • Early Writings, 118

Ale zawsze celem Szatana jest unieważnienie prawa Bożego i wypaczenie prawdziwego sensu planu zbawienia. Dlatego też zapoczątkował on fałsz, że ofiara Chrystusa na krzyżu Golgoty miała na celu uwolnienie ludzi od obowiązku przestrzegania przykazań Bożych. Narzucił światu podstęp, że Bóg zniósł Swoją konstytucję, odrzucił Swój moralny standard i unieważnił Swoje święte i doskonałe prawo. Gdyby to zrobił, jakim strasznym kosztem byłoby to dla Nieba! Zamiast głoszenia zniesienia prawa krzyż Kalwarii ogłasza grzmotem niezmienny i wieczny charakter prawa.

2. Przepowiednie proroka muszą się spełniać

 • Jer 28:9

Ten prorok, który prorokuje o pokoju, dopiero będzie uznany za proroka, którego PAN posłał, gdy spełni się jego słowo.

Ellen White wiele pisała na temat proroctw Biblijnych, które dopiero mają się wypełnić. Dużo napisała na tematy wydarzeń, które dopiero mają zaistnieć. Dawała trochę osobistych ostrzeżeń dotyczących katastrof jakie mają przyjść na Ziemię. Dużo pisała na tematy zdrowotne i przepowiedziała w tym temacie niesamowite rzeczy - zdecydowanie wyprzedzając w tym epokę, w której żyła. Wiele z jej proroczych słów wypełnia się obecnie.

 • W 1902 r. Ostrzegła, że miasta wokół zatoki Kalifornii poniosą klęskę:
 • Evangelism, 403-404

Niedługo potem miasta te będą cierpieć pod sądem Bożym. San Francisco i Oakland stają się jak Sodoma i Gomora, a Pan nawiedzi ich gniewem

 • Ci, którzy posłuchali ostrzeżenia Ellen White, opuścili ten obszar i uniknęli trzęsienia ziemi, które miało miejsce 18 kwietnia 1906 r., Spustoszyło ono wspomniane miasta!
 • W 1890 roku, kiedy panował pokój, napisała:
 • Signs of the Times, April 21, 1890

Nadchodzi burza... Zobaczymy konflikty ze wszystkich stron. Tysiące statków zostaną zrzucone w głąb morza. Marynarki wojenne upadną, a życie ludzkie zostanie poświęcone przez miliony

 • w 1904 napisała
 • Review and Herald, February 11, 1906

Wkrótce pojawią się wielkie konflikty między narodami - konflikty, które nie ustaną, dopóki Jezus nie przyjdzie

 • Od tego czasu świat widział dwie wojny światowe i liczne batalie. Obecnie smutnym jest fakt, że na całym świecie toczy się ponad 200 wojen między narodami, co prowadzi do tak zwanej „czystki etnicznej”. Oprócz tych globalnych ostrzeżeń Ellen White poczyniła szereg osobistych prognoz dotyczących poszczególnych członków kościoła, którzy odmówili posłuchania rad Bożych. Te również zostały wypełnione co do joty.

 • poselstwo zdrowia

 • otrzymała mnóstwo wizji dotyczących tego jak wygląda zdrowy styl życia

 • to wyprzedzało epokę

 • w większości te rzeczy były w sprzeczności z obowiązującą w jej czasach nauką.

 • to co przepowiedziała w kwestii przyszłych problemów zdrowotnych wypełnia się na naszych oczach

 • Gdy Bóg powołał Izraelitów, również dał im poselstwo zdrowia

 • wielu się buntowało i chciało wracać do egiptu, do kotłów z mięsem

 • Już w 1864 roku, kiedy świat medyczny nie był świadomy niebezpieczeństw związanych z tytoniem i rzeczywiście często przepisywał tytoń jako lekarstwo lub środek zapobiegawczy przeciwko niektórym dolegliwościom płuc, Ellen White napisała:

 • Counsels on Health, 84

Tytoń jest trucizną najbardziej zwodniczą i złośliwą, mającą ekscytujący, a następnie paraliżujący wpływ na nerwy ciała. Jest to tym bardziej niebezpieczne, że jego wpływ na system jest tak powolny i początkowo ledwo zauważalny. Tłumy padły ofiarą jego trującego wpływu

 • dopiero w 1957 roku Amerykańskie Stowarzyszenie Rakowe uznało tytoń za jedną z przyczyn raka.
 • Counsels on Health, 321-322

Lekarz powinien być człowiekiem ściśle umiarkowanym. Fizyczne dolegliwości ludzkości są niezliczone, a on musi radzić sobie z chorobą we wszystkich jej różnych postaciach. Wie, że wiele cierpień, które stara się złagodzić, jest wynikiem braku wstrzemięźliwości i innych form samolubstwa. Jest wzywany, aby leczyć  młodych mężczyzn i mężczyzn w sile wieku i w dojrzałym wieku, którzy nałożyli na siebie choroby za pomocą narkotycznego tytoniu.

 • Fakt, że Ellen White nazywa tytoń narkotykiem, jest naprawdę zaskakujący, ponieważ narkotyczne działanie nikotyny zostało ustalone dopiero niedawno. Biorąc pod uwagę ten fakt i obecną wiedzę, że używanie tytoniu jest uznanym prekursorem rozwoju pragnienia silniejszych stymulantów, takich jak narkotyki, na które młodzież jest szczególnie podatna, to naprawdę zdumiewające, że pisała o tych kwestiach w swoim czasie.

 • Ellen White głosiła, że stosowanie produktów zwierzęcych w diecie jest szkodliwe i że ich używanie stanie się jeszcze bardziej szkodliwe w miarę upływu czasu. Poniższe stwierdzenia są tak sprzeczne z poglądami jej czasów.

 • Chrześcijanin a Dieta

 1. Dieta mięsna jest kwestią poważną. Czy ludzie mają odżywiać się mięsem? Odpowiedź, zgodnie ze światłem otrzymanym od Boga, brzmi: Nie, stanowczo nie. Instytucje reformy zdrowia powinny kształcić w tej sprawie. Lekarze, którzy twierdzą, iż znają ludzki organizm, nie powinni zachęcać swoich pacjentów do odżywiania się mięsem. Powinni wskazywać na wzrost chorób w świecie zwierzęcym. Badacze twierdzą, że mało jest zdrowych zwierząt, i że częste jadanie mięsa powoduje wszelkiego rodzaju choroby — raka, guzy, skrofuły, gruźlicę i szereg innych dolegliwości. — Manuscript 3, 1897.
 • Ta rada dopiero teraz jest dowiedziona przez naukowców. Związek między spożyciem mięsa a wymienionymi chorobami jest dobrze udokumentowany. Na całym świecie ten związek został potwierdzony ponad wszelką wątpliwość.

 • Doradzała, że Bóg przygotuje drogę do zastąpienia szkodliwych pokarmów zdrowszymi alternatywami. Ta przepowiednia została spełniona dzięki wprowadzeniu nowych odmian, takich jak soja i jej produkty uboczne, a także rozbudowie szlaków handlowych i komunikacyjnych.

 • Manuscript Releases Volume 8, Letter 14, 1901, 3

Wkrótce masło nigdy nie będzie zalecane, a po pewnym czasie mleko zostanie całkowicie odrzucone, ponieważ choroby zwierząt rosną proporcjonalnie do wzrostu niegodziwości wśród ludzi. Nadejdzie czas, kiedy nie będzie bezpieczeństwa w stosowaniu jajek, mleka, śmietany lub masła

 • W naszych czasach prognozy te zostały spełnione w sposób, który zadziwił zarówno naukowców, jak i ogół społeczeństwa. Rzeczywiście, nawet rządy panikują z powodu współczesnej fali chorób dotykających przemysł rolny.

3. Prorok buduje/poucza Kościół Boży

 • 1 Kor 14:3-4

3 Ale ten, kto prorokuje, mówi do ludzi dla zbudowania, zachęcenia i pocieszenia.
4 Kto mówi obcym językiem, buduje samego siebie, ale kto prorokuje, buduje kościół.

 • Testimonies to Ministers, 42-43

Okaże się, że ci, którzy niosą fałszywe przesłania, nie będą mieli wysokiego poczucia honoru i uczciwości. Oszukują ludzi i zmieszają ze swym błędem Świadectwa Siostry White i użyją jej imienia, aby wpłynąć na ich pracę. Dokonują takich wyborów ze Świadectw, jak sądzą, że mogą je przekręcić, aby poprzeć swoje pozycje, i umieścić je w otoczeniu fałszu, aby ich błąd mógł mieć znaczenie i zostać zaakceptowany przez ludzi. Błędnie interpretują i niewłaściwie stosują to, co Bóg dał Kościołowi, aby ostrzegał, doradzał, karał, pocieszał i zachęcał tych, którzy będą stanowić resztkę ludu Bożego. Ci, którzy otrzymają Świadectwa jako przesłanie Boga, otrzymają pomoc i błogosławieństwo; ale ci, którzy dzielą je na części, po prostu popierając jakąś własną teorię lub ideę, aby usprawiedliwić się błędem, nie zostaną pobłogosławieni i skosztują tego, czego nauczają.

 • Review and Herald, January 26, 1905

Powiedziałem, że nie twierdziłam, że jestem prorokiem. Nie występowałem przed ludźmi, którzy domagali się tego tytułu, choć wielu tak mnie nazywało. Zostałam pouczona, aby powiedzieć: „Jestem posłańcem Boga, posłaną, by nieść przesłanie napomnienia dla błądzących i zachęty dla cichych i pokornych.” Piórem i głosem mam nieść przekazane mi przesłania. Słowo, które mi dano, brzmi: „Wiernie poprawiaj tych, którzy chcieliby zniszczyć wiarę ludu Bożego. Zapisz te rzeczy, które ci dam, aby stały się świadkami prawdy do końca czasu".

4. Prorok wywyższa Boga oraz Jezusa jako Syna Bożego a nie siebie

 • Jana 16:13

Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy.

 • każdy prorok z NT i ST wywyższa Mesjasza
 • 1 Jana 4:1-3

1 Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat.
2 Po tym poznacie Ducha Bożego: każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga.
3 Każdy zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi i już teraz jest na świecie.

 • Ellen White napisała najlepsze opracowanie życia Jezusa dostępne na rynku.
 • jej pisma przybliżają czytających do Chrystusa
 • The Youth’s Instructor

Jezus Chrystus, Majestat Niebios, nie został rozpoznany w przebraniu ludzkości. Był boskim nauczycielem posłanym od Boga, chwalebnym skarbem danym ludzkości. Był sprawiedliwszy od synów ludzkich, ale jego niezrównana chwała była ukryta pod osłoną biedy i cierpienia. Ukrył swoją chwałę, aby boskość dotknęła ludzkości, a ludzkość nie dostrzegła skarbu o ogromnej wartości, „ale tylu, którzy Go przyjęli, dał moc, stać się synami Bożymi, nawet tym, którzy uwierzcie w Jego imię: którzy się narodzili nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli człowieka, ale z Boga”. Człowiek, który znajduje Chrystusa, człowiek, który widzi skarb zbawienia, znalazł pole i ukryty skarb. „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (i widzieliśmy Jego chwałę, chwałę jedynego spłodzonego z Ojca), pełne łaski i prawdy... A z Jego pełni otrzymaliśmy wszystko i łaskę dla łaski.” Skarb rzeczywiście ukryty jest pod szatą ludzkości. Chrystus jest niezbadanym bogactwem, a ten, kto znajduje Chrystusa, znajduje niebo. Ludzki agent, który patrzy na Jezusa, który żyje wiarą w swych niezrównanych urokach, znajduje wieczny skarb. W przypowieści ten, kto znajduje skarb, jest tak usatysfakcjonowany swoim odkryciem, że sprzedaje wszystko aby kupić to pole.

 • Review and Herald, January 12, 1896

W tym wieku Słowo Boże nie jest uważane za wiarygodne. Słowo Chrystusa, które bezpośrednio przenika ludzkie pragnienia i pobłażania, i potępia popularne nawyki i praktyki - Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas - jest ignorowane i pogardzane. Nauki i przykład Chrystusa nie stanowią kryterium życia wyznawanego naśladowcy Chrystusa. Wielu, którzy nosi imię Chrystusa, idzie raczej w świetle iskier własnego ognia, niż podąża śladami swojego profesora. Nie reprezentują tej samej postaci, którą Chrystus reprezentował w swojej czystej, szczerej miłości do Boga i w swojej miłości do upadłego człowieka. Nie biorą Boga za Jego słowo i utożsamiają swoje zainteresowania z Jezusem Chrystusem. Nie mają nawyku komunikowania się z Jezusem, brania Go za przewodnika i doradcę, a tym samym uczą się zawodu prowadzenia dobrze określonego życia chrześcijańskiego. Ci, którzy nie tylko słyszą, ale czynią słowa Chrystusa, objawiają charakter działania Ducha Świętego. Wynik wewnętrznego działania Ducha Świętego przejawia się w zachowaniu zewnętrznym. Życie chrześcijanina jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu, a Bóg uznaje tych, którzy są Jego, oświadczając: „Jesteście moimi świadkami”. Świadczą, że boska moc wpływa na ich serca i kształtuje ich postępowanie. Ich dzieła dowodzą, że Duch zstępuje na wewnętrznego człowieka;

5. Prorok przemawia z mocą

 • Mat 7:29

29 Uczył ich bowiem jak ten, który ma moc, a nie jak uczeni w Piśmie.

 • Stawiała czoła najtrudniejszym wyzwaniom, gdy była jeszcze młoda i wątła. Po ludzku nie ma mowy, by mogła sprawować władzę, którą sprawowała, bez bezpośredniej interwencji Boga. Bóg wybrał najsłabszych ze słabych aby poniżyć silnych.
 • sama była słaba i chorowita
 • Manuscript Releases Volume 4, 246

Poinstruowano mnie, by powiedzieć tym, którzy starają się zburzyć fundament, który uczynił nas adwentystami dnia siódmego - jesteśmy Bożym ludem zachowującym Jego przykazania. Przez ostatnie pięćdziesiąt lat nadeszła każda faza herezji, aby rozbudzić nasze umysły w odniesieniu do nauk słowa - szczególnie dotyczących posługi Chrystusa w niebiańskiej świątyni i przesłania niebios danego przez aniołów z 14 rozdziału objawienia na ostateczne dni.

Przesłania wszelkiej maści i rodzaju zostały skierowane do Adwentystów Dnia Siódmego, aby zajęli miejsce prawdy, której punkt po punkcie poszukiwano poprzez modlitewne studium i świadczono o tym, że moc Pana czyni cuda. Ale znaki, które uczyniły nas takimi, jakimi jesteśmy, mają być zachowane i będą zachowane, tak jak Bóg wyraził poprzez swoje słowo i świadectwa Ducha Świętego. Wzywa nas, byśmy mocno trzymali się uścisku wiary i przestrzegali podstawowych zasad opartych na niekwestionowanym autorytecie

6. Prorok przynosi dobre owoce

 • Mat 7:20

Tak więc po ich owocach poznacie ich.

 • Jak 5:17

17 Eliasz był człowiekiem podlegającym tym samym doznaniom co my i modlił się gorliwie, żeby nie padał deszcz, i nie spadł deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy.

 • chociaż Eliasz miał swoje słabości to owoce jakie przyniosła jego służba były bardzo dobre.

 • Education, 15-16

Przez grzech boskie podobieństwo zostało zniszczone i niemal zatarte. Fizyczne moce człowieka zostały osłabione, jego zdolności umysłowe osłabły, jego duchowe postrzeganie przygasło. Stał się przedmiotem śmierci. Jednak wyścig nie pozostał bez nadziei. Dzięki nieskończonej miłości i miłosierdziu opracowano plan zbawienia i zapewniono życie w okresie próbnym. Aby przywrócić człowiekowi obraz jego Stwórcy, przywrócić go do doskonałości, w której został stworzony, aby promować rozwój ciała, umysłu i duszy, aby zrealizował się boski cel w jego stworzeniu - to miało być dzieło odkupienia. To jest celem wychowania, wielki cel życia.

 • Dzisiaj Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest najbardziej rozpowszechnionym wyznaniem protestanckim na świecie. Sponsoruje ponad 5000 szkół oraz 350 akademii i szkół wyższych, a także ustanawia światowe ministerstwo zdrowia, które dostarcza zdrową żywność milionom ludzi i sponsoruje ponad 200 szpitali w miastach i obszarach, które często są niedostępne. Ponadto Kościół prowadzi ogólnoświatową organizację pomocy - ADRA - która odegrała ważną rolę w niesieniu pomocy obszarom dotkniętym klęskami żywiołowymi i wojnami.

 • te osiągnięcia w tak krótkim czasie nie byłyby możliwe bez pracy i wkładu Ellen White.

 • po jej śmierci tak o niej napisano w "the New York Independent":

Nie okazywała duchowej dumy i nie szukała brudnego zysku. Żyła życiem i wykonała pracę godną prorokini, największy podziw dziedzictwa Ameryki

 • inna prasa: Star (St. Helena, CA: July 23, 1915).

Życie pani White jest przykładem godnym naśladowania przez wszystkich... Była pokorną, pobożną uczennicą Chrystusa i zawsze chodziła czyniąc dobro... Była szanowana przez wszystkich, którzy cenią szlachetną kobiecość, poświęconą bezinteresowności pracę na rzecz podnoszenia i doskonalenia ludzkości. Jej śmierć zakańcza powołanie  znanej przywódczyni myśli religijnej i tej, której prawie 90 lat było przepełnionych dobrymi uczynkami, dobrymi słowami i gorliwymi modlitwami za całą ludzkość.

 • inna prasa: Clive M. McCay, "A Nutrition Authority Discusses Mrs. E.G. White," Review and Herald (Feb 26, 1959): 10.

Pomimo faktu, że prace pani White zostały napisane na długo przed nadejściem współczesnego żywienia naukowego, do dziś nie ma lepszego ogólnego przewodnika.

7. Fizyczne znaki

Prorokom towarzyszyły pewne fizyczne znaki, które można przypisać jedynie mocy nadnaturalnej

 • Liczb 24:4

4 Wypowiedź tego, który słyszał słowa Boga, który miał widzenie Wszechmocnego, a padając, miał otwarte oczy:

 • Dan 10:7-10

7 Tylko ja sam, Daniel, miałem to widzenie. Mężczyźni, którzy byli ze mną, nie mieli tego widzenia; ale wielki strach padł na nich i pouciekali, aby się ukryć.
8 A ja sam zostałem i miałem to wielkie widzenie, ale nie pozostało we mnie siły. Moja uroda zmieniła się i zepsuła, i nie miałem żadnej siły.
9 Wtedy usłyszałem dźwięk jego słów; a gdy usłyszałem dźwięk jego słów, upadłem na twarz w głęboki sen, twarzą ku ziemi.
10 I oto dotknęła mnie ręka, i podniosła mnie na moje kolana i na dłonie moich rąk.

 • Dan 10:16-17

16 A oto ktoś jakby podobny do synów ludzkich dotknął moich warg. Otworzyłem usta i mówiłem, powiedziałem do stojącego przede mną: Mój panie, z powodu tego widzenia dopadły mnie boleści i nie mam żadnej siły.
17 A jakże będzie mógł taki sługa mego pana rozmawiać w ten sposób z moim panem? Gdyż od tego czasu nie została we mnie siła i nie ma we mnie tchu.

 1. Prorok upada osłabiony
 2. Prorok jest umocniony przez Boga i podniesiony
 3. Podczas wizji oczy proroka są szeroko otwarte
 4. Prorok nie oddycha podczas wizji
 • na początku swojej misji Ellen White często miała wizje w miejscach publicznych tak aby każdy mógł zobaczyć te znaki

 • w późniejszym czasie gdy jej pozycja jako proroka była już ugruntowana, otrzymywała wizje głównie w nocy, tak jak prorok Daniel

 • Sprawozdanie świadka naocznego

 • J. N. Longborough, as quoted at WhiteEstate.org

Przechodząc w wizję, wydaje trzy zachwycające okrzyki „Chwały!”, Które odbijają się echem i odbijają echo, drugi, a zwłaszcza trzeci, słabszy, ale bardziej ekscytujący niż pierwszy, głos przypominający głos dość daleko od ciebie, i po prostu oddalający się. Przez około cztery lub pięć sekund wydaje się upaść jak osioł w omdleniu lub ktoś, kto stracił siły; wydaje się, że jest natychmiast wypełniona nadludzką siłą, czasami od razu wstaje i idzie po pokoju. Często poruszają się ręce i ręce, wskazując w prawo lub w lewo, gdy jej głowa się obraca. Wszystkie te ruchy wykonywane są w najbardziej wdzięczny sposób. W jakiejkolwiek pozycji może być umieszczona ręka lub ramię, nikt nie może go przesunąć. Jej oczy są zawsze otwarte, ale nie mruga; jej głowa jest podniesiona, a ona patrzy w górę, nie z pustym spojrzeniem, ale z przyjemnym wyrazem twarzy, różniącym się jedynie od normalnego tym, że wydaje się patrzeć uważnie na jakiś odległy obiekt. Nie oddycha, ale jej puls bije regularnie. Jej twarz jest przyjemna, a kolor jej twarzy jest rumiany jak w stanie naturalnym

 • wszystkie cztery kryteria są spełnione

 • kolejny naoczny świadek: Nellie Sisley Starr, na spotkaniu modlitewnym w Battle Creek 1868

[Ellen White] chodziła tam i z powrotem i rozmawiała z nami, a gdy szła, upadła na ziemię. Upadła delikatnie. Upadła, jakby ręce anioła znalazły się pod nią... Myśleliśmy, że zemdlała, ale brat White powiedział: „Nie boicie się. Żona nie zemdlała, ale utraciła wzrok. ”Chciałbym móc opisać uczucie, które wszyscy mieliśmy. To była idealna cisza; nawet dzieci nie hałasowały... Wydawało się, że niebo osiada na nas i zamyka nas w środku... Siostra White leżała całkowicie cicho i nieprzytomna. Och, uczucie, które było wyczuwalne w tym budynku.

Brat White powiedział: „W zborze mogą być tacy, którzy mogą mieć wątpliwości co do natchnienia mojej żony. Jeśli takie są, chętnie je przedstawimy i spróbujemy fizycznych testów podanych w Biblii. To może pomóc niektórym z was. Wiedziałem, że moja matka ma wątpliwości. Przyjechaliśmy z Anglii, a ona pochodziła z Kościoła anglikańskiego, i nie do końca mogła to zrozumieć, więc powiedziałam: „Matko, chodźmy prosto i stańmy tuż przy jej głowie”. W międzyczasie brat White ukląkł i uniósł głowę i ramiona siostry White na kolanach.

Pojawili się inni i było dwóch niezwykle dużych mężczyzn. Stali po jednej stronie jej ramion. „Teraz” - powiedział brat White - „wszyscy widzieliśmy upadek Siostry White; wiemy, że straciła swoją naturalną siłę. Teraz zobaczymy, czy ma nadprzyrodzoną siłę. Leżała z rękami delikatnie złożonymi na piersi. Leżała cicho i patrzyła w kąt budynku. Miała otwarte oczy z przyjemnym wyrazem twarzy. Nic nienaturalnego lub niezwykłego.

Brat White powiedział do tych wielkich mężczyzn: „Rozłącz jej ręce. Po dwie ręce na jej jedną. Po prostu rozsuń ręce. Próbowali. Ciągnęli i ciągnęli, aż niektórzy z nas zaczęli się obawiać, że ją skrzywdzą. Brat White powiedział: „Nie lękajcie się; jest bezpiecznie zachowywana przez Boga, a ty możesz ciągnąć, dopóki nie będziesz w pełni usatysfakcjonowany. ”Powiedzieli:„Jesteśmy teraz zadowoleni. Nie musimy już ciągnąć”.

Powiedział: „Weź jeden palec na raz”. To było niemożliwe. Nie mogli zrobić tyle, co poruszenia palcem. Wyglądało to jak blok granitu. Wygląd nie zmienił się, ale nie można go było przenieść.

Sprawdziliśmy, czy jej oczy są zamknięte i czy oddycha. Potem rozłożyła ręce i machnęła rękami. Powiedzieliśmy: „Gdy wyjdzie z wizji dowiemy się, że latała”. Brat White powiedział do tych mężczyzn: „Teraz trzymaj ją”. Myślę, że myśleli, że mogliby. Złapali ją za nadgarstki, ale nie mogli powstrzymać ruchu. Wyglądało na to, że każde dziecko mogłoby ją utrzymać, ale ich uchwyt nic nie zmieniał.

Starszy White powiedział: „Teraz jesteśmy z tego zadowoleni. Teraz musimy sprawdzić, czy powieki się zamkną. Na stojaku obok stała duża lampa Rochester (nafta). Zdjął cień i umieścił to światło tuż przed jej oczami. Myśleliśmy, że poruszy oczami, aby je chronić. Nie zrobiła tego. Była całkowicie nieprzytomna. Wyraz jej twarzy zmieniał się czasami. Czasami wygląda na zadowoloną. Innym razem mogliśmy zobaczyć, że coś ją niepokoiło, ale powieki się nie zamknęły.

„Teraz”, powiedział brat White, musimy sprawdzić, czy w jej ciele jest oddech. Wydawało się, że nie ma. Wszystko wyglądało dobrze, tylko nie było tchu. Brat White powiedział: „Nie, wyślemy kogoś i zdobędziemy lustro, i przetestujemy je”. Więc ktoś poszedł do następnych drzwi i wziął lustro, które trzymało się blisko jej twarzy, ale wilgoć nie zbierała się. Więc nie było oddechu

 • te znaki są w doskonałej zgodzie z tym co czytamy w Biblii
 • Pewnego razu umieścili w dłoni ciężką Biblię, z której zaczęła cytować. Jedną ręką uniosła Biblię nad głowę, a drugą przewracała do fragmentów, nie patrząc w tamtą stronę. Otis Nichols, naoczny świadek spotkania, opisuje wydarzenia w następujący sposób:
 • Biography of E. G. White/em> Volume 1: 104.

Potem Thayer wzięła ciężką, dużą rodzinną Biblię quarto, która leżała na stole i rzadko jej używała, i otworzyła ją, i położyła ją na piersi Ellen podczas widzenia, gdy była pochylona do tyłu o ścianę w jednym rogu pokój. Natychmiast po nałożeniu na nią Biblii, wstała na nogi i weszła na środek pokoju, z Biblią otwartą w jednej ręce i uniesioną tak wysoko, jak mogła, z oczyma stale spoglądały w górę, uroczyście zadeklarowała, „natchnione świadectwo Boga” lub słowa o tym samym znaczeniu, a potem kontynuowała przez długi czas, podczas gdy Biblia była wyciągnięta w jednej ręce, a jej oczy spoglądały w górę, a nie na Biblię, drugą ręką odwracała kartki i kładła palec na niektórych fragmentach i poprawnie wypowiadała ich słowa poważnym głosem. Wielu obecnych patrzyło na fragmenty, na które jej palec był skierowany, aby sprawdzić, czy mówiła je poprawnie, ponieważ jej oczy jednocześnie patrzyły w górę. Niektóre z wymienionych fragmentów były wyrokami przeciwko niegodziwym i bluźnierczym; a inne były napomnieniami i instrukcjami dotyczącymi naszego obecnego stanu. W tym stanie kontynuowała całe popołudnie aż do prawie zachodu słońca, kiedy wyszła z pola widzenia.

 • mamy również świadectwa lekarzy, którzy widzieli Ellen White w trakcie trwania wizji

 • wizja z czerwca 26, 1854 - David Seeley

Byłem obecny na tym spotkaniu i byłem świadkiem badania. Zgadzam się z tym, co stwierdzili brat i siostra Lamson, i powiedziałbym dalej, że to doktor Fleming i inny młodszy lekarz przeprowadzili badanie. Po tym, jak pani White wstała, jak już powiedziano, cytując teksty Pisma, doktor Fleming poprosił o zapaloną świecę... Trzymał tę świecę jak najbliżej jej warg, nie paląc ich, w bezpośredniej linii z jej oddechem na wypadek, gdyby oddychała. Nie było najmniejszego migotania ognia. Lekarz powiedział z naciskiem: „To rozstrzyga tę sprawę na zawsze: w jej ciele nie ma oddechu."

 • na jedno ze spotkań James White wezwał lekarza aby zbadał jego żonę

Byliśmy obecni, gdy Siostra E.G. White miał wizję w Waldron's Hall, Hillsdale. Doktor Lord przeprowadził badanie i powiedział: „Jej serce bije, ale nie ma tchu. Istnieje życie, ale płuca nie działają. Nie mogę wyjaśnić tego stanu.

 • inne świadectwo z tego wydarzenia

Byłem obecny, gdy Siostra White miała wyżej wspomnianą wizję w Waldron's Hall, Hillsdale. Oprócz powyższego stwierdzenia słyszałem, jak lekarz powiedział, że stan Siostry White w wizji był „poza jego wiedzą”. Powiedział także: „Jest w tym coś nadprzyrodzonego.