Początek i Poprawność datowania okresu 2300 wieczorów i poranków

Dekret o odbudowie Jerozolimy

 • Dan 9:25

25 Dlatego wiedz i zrozum, że od wyjścia nakazu o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy aż do Księcia Mesjasza będzie siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie. Zostaną odbudowane ulica i mur, ale w czasach trudnych.

 • Artakserkses I
 • rządził od roku 465 p.n.e. (encyklopedia PWN)
 • dekret wychodzi w 7 roku króla Artakserkses:
 • Ezd 7:8

Ezdrasz przybył do Jerozolimy w piątym miesiącu – było to w siódmym roku króla.

 • Siódmy rok Artakserksesa I wypadał od marca/kwietnia 458 p.n.e. do marca/kwietnia 457 p.n.e.

 • -465 + 7 = 458 (lub 457 - ponieważ jego siódmy rok panowania kończył się w marcu/kwietniu 457 roku)

Ogólnie były takie dekrety

 1. Cyrusa z 538/7 p.n.e. - pozwolono żydom odbudować Jerozolime ale nie ale nie oddali Jerozolimy narodowi, aby służył jako stolica kraju.
 2. Dariusza I z 520 p.n.ne. - zwyczajnie potwierdził dekret Cyrusa
 3. Artakserksesa I z 458/7 p.n.e. - po raz pierwszy uzyskał autonomię Judy
 4. Drugi dekret Artakserksesa z 445/4 - po prostu potwierdza swój poprzedni dekret

Kiedy Jezus został powołany do służby

 • Łuk 3:1

A w piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, jego brat Filip tetrarchą Iturei i ziemi Trachonu, a Lizaniasz tetrarchą Abileny;

 • Tyberiusz objął panowanie w roku 14
 • ale to tylko tak oficjalnie
 • władzę miał już wcześniej
 • Zgodnie z tym co podaje historyk Edward Gibbon (8 Maj 1737 – 16 Stycznia 1794) w "The History of the Decline and Fall of the Roman Empire" części 1 na stronie 30, Augustus:

wydał prawo zgodnie z którym przyszły książe [Tyberiusz] dostał autorytet równym jego nad prowincjami i nad wojskiem

(tłumaczenie własne)

 • czyli przed śmiercią Augustusa tyberiusz miał już władzę równą Augustusowi

 • zgodnie z historykiem Arielem Durantem (Maj 10, 1898 – Październik 25, 1981) w dziele "The Story of Civilization" części 3, na stronie 231 czytamy:

cały Rzym, który nienawidził [Tyberiusza] za jego srogi purytanizm, pogodził się z tym, że mimo, że Augustus był księciem [to znaczy żyjącym cesarzem], Tyberiusz rozpoczął swoje panowanie.

(tłumaczenie własne)

 • Augustus miał problemy ze zdrowiem.
 • był inwalidą od 2 roku przed naszą erą (zobacz Durant cz. 3, str. 231)
 • podobnie podaje encyklopedia Britannica (wydanie z 2009 roku) (Artykuł Michaela Granta):

Chociaż August czuł teraz swój wiek, te lata w towarzystwie Tyberiusza naznaczone były innowacjami administracyjnymi: [...] oraz przekształcenie dotychczasowego okazjonalnego mianowania prefektem miasta (praefectus urbi) w stały urząd (AD 13). Kiedy w tym samym roku uprawnienia Augusta były odnawiane na 10 lat - takie przedłużenia były udzielane w odstępach czasu za jego panowania - Tyberiusz stał się mu równym pod każdym względem konstytucyjnym.

(tłumaczenie własne)

 • W związku z tym efektywnie Tyberiusz objął władzę w roku 13 roku naszej ery.
 • licząc, że rok 13 był pierwszym rokiem panowania Tyberiusza a nie zerowym, rok 15 jego panowania wypada na 27 rok n.e.