4 thoughts on “Nie Ciosaj Kamieni Ołtarza

 1. Szabat Szalom.! Pięknie wytłumaczone i ujęty sens Słowa Bożego …Dzięki. Chrystus umarł na ołtarzu z nieociosanego kamienia, na górze Golgota – tak, to jest cel i wypełnienie tego nakazu.
  …|Dodałbym tylko, że Sobota – Dzień Odpocznienia Ludu Bożego – 'Sabbatismos’ oczywiście jest:
  ..1. pamiątką stworzenia świata przez Boga (Ks. Wyjścia 20,2–17)
  …2. pamiątką wyjścia Izraela (wiernego ludu) z niewoli Micraim, czyli Egiptu.
  …3. ale jest też, moim zdaniem, proroctwem na siódme tysiąclecie istnienia świata, na tzw. Królestwo Millenium – Królestwo Tysiącletnie, w którym lud Boży znajdzie tu na ziemi niczym nie zakłócone odpocznienie (sabbatismos) od grzechu i szatana, w bliskiej relacji z Bogiem i Jego funkcjonującym i mającym pełne zastosowanie świętym Prawem.
  .
  …. Aktualnie jesteśmy w szóstym tysiącleciu od stworzenia, więc siódme jest tuż tuż.. A przyjście Chrystusa jako Króla tego królestwa, zasiadającego na tronie Dawida, jest blisko choć jeszcze parę proroctw musi się wypełnić.
  (są pewne kontrowersje co do tego tematu, ale moim zdaniem ma to sens i ukazuje prawdziwą celowość i sens dnia sobotniego z dekalogu).
  Szabbat Szalom!

 2. P.S. Bóg naprowadza nas na to proroctwo o Królestwie Millennium jako siódmym dniu Sabbatismos w:
  2P 3; 8 „Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień.”
  i Ps 90; 4 „Albowiem tysiąc lat w oczach twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął..”

 3. Możliwe, że tak właśnie będzie, że spędzimy na tej ziemi dokładnie 6 tys lat a następnie będzie 1000 lat odpoczynku dla Ziemi. Zobaczymy:)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 characters available

yFN2Ql

Please type the text above: