Jakie proroctwa muszą się wypełnić przed końcem świata?

Pobierz audio

Omawiamy w skrócie jakie wydarzenia czekają na nas w najbliższych latach. Przeglądamy biblijną księgę Daniela oraz księgę Apokalipsy.

38 thoughts on “Jakie proroctwa muszą się wypełnić przed końcem świata?

 1. Myślę że wart wspomnieć o „pieśniach nad pieśniami” – w których są – bardzo symbolicznie – opisane dzieje „ludu Bożego”.

  . (5) Zaklinam was, córki jerozolimskie, na gazele i na łanie pól: nie budźcie ze snu, nie rozbudzajcie ukochanej, póki nie zechce sama. (6) Kim jest ta, co się wyłania z pustyni wśród słupów dymu, owiana wonią mirry i kadzidła, i wszelkich wonności kupców?
  —(Pieśń nad pieśniami 3:5-6, Biblia Tysiąclecia)—

  – odniesienie do wyprowadzenia izraelitów z Egiptu.

  (2) Ja śpię, lecz serce me czuwa: Cicho! Oto miły mój puka! Otwórz mi, siostro moja, przyjaciółko moja, gołąbko moja, ty moja nieskalana, bo pełna rosy ma głowa i kędziory me – kropli nocy. (3) Suknię z siebie zdjęłam, mam więc znów ją wkładać? Stopy umyłam, mam więc znów je brudzić? (4) Ukochany mój przez otwór włożył rękę swą, a serce me zadrżało z jego powodu. (5) Wstałam, aby otworzyć miłemu memu, a z rąk mych kapała mirra, z palców mych mirra drogocenna – na uchwyt zasuwy. (6) Otworzyłam ukochanemu memu, lecz ukochany mój już odszedł i znikł; życie mię odeszło, iż się oddalił. Szukałam go, lecz nie znalazłam, wołałam go, lecz mi nie odpowiedział. (7) Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto, zbili i poranili mnie, płaszcz mój zdarli ze mnie strażnicy murów. (8) Zaklinam was, córki jerozolimskie: jeśli umiłowanego mego znajdziecie, cóż mu oznajmicie? Że chora jestem z miłości.
  —(Pieśń nad pieśniami 5:2-8, Biblia Tysiąclecia)—

  – odniesienie do przyjścia Jezusa i tego jak nauczał.
  – (10) Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. (11) Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. (12) Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – (13) którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
  (Ew. Jana 1:10-13, Biblia Tysiąclecia)
  W sumie całe tak można rozpracować – więc miłej zabawy w ćwiczeniu się w słowie.

  (4) Zaklinam was, córki jerozolimskie, na cóż budzić ze snu, na cóż rozbudzać umiłowaną, póki nie zechce sama? (5) Kim jest ta, co się wyłania z pustyni, wsparta na oblubieńcu swoim? Pod jabłonią obudziłem cię; tam poczęła cię matka twoja, tam poczęła cię ta, co cię zrodziła. (6) Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol, żar jej to żar ognia, płomień Pański.
  —(Pieśń nad pieśniami 8:4-6, Biblia Tysiąclecia)—

  – na cóż rozbudzać umiłowaną, póki nie zechce sama? – ów motyw przewija się kilka razy w samych pieśniach.
  i w tym momencie można po gdybać: kiedy będzie ten koniec?
  – wtedy gdy liczba „świętych się dopełni”? a może gdy na świecie się coś wydarzy co będzie symbolicznym „przebudzeniem umiłowanej”?

 2. Ok mnie zastanawia pewna (pozorna pewnie) sprzeczność. Z jednej strony Chrystus ma przyjść zaraz po wielkim ucisku.

  „A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. (30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą,”

  Z drugiej strony ma przyjść kiedy będą mówić „pokój i bezpieczeństwo”. Czyli jakby czas pokoju.
  „Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: (27) jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. (28) Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, (29) lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; (30) tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.”

  Jak pogodzić to ze sobą? Czyżby ten pokój i bezpieczeństwo mówili zaraz po wielkim ucisku? Przecież wtedy to zostaną jakieś niedobitki ludzkości… Właściwie to teraz mamy pokój i bezpieczeństwo. Od kilkudziesięciu lat bez żadnej większej wojny, kapitalizm i dobrobyt jak nigdy.

  Mam jeszcze kilka pytań. To proroctwo z mateusza24 jest także w innych ewangeliach.
  W mateuszy uczniowie pytali:
  „Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?”
  Wyodrębić tutaj mozna jakby 3 wydarzenia(tak myślę). Zniszczenie Jerozolimy w 70 roku, przyjście Jezusa po swój kościół(pochwycenie), koniec świata czyli wtedy kiedy Jezus przychodzi w chwale z aniołami. Nie wiem czy traktować koniec świata i przyjście jako jedno wydarzenie. Przyjście może oznaczać pochwycenie kościoła. Przyznam, że nigdzie się nie mogę dopatrzyć odpowiedzi na temat zniszczenia Jerozolimy w ew. Mateusza.
  U marka13 czytamy:

  „Widzisz te potężne budowle? Nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony…Powiedz nam, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to wszystko zacznie się spełniać?”
  Zapytali Jezusa o zburzenie świątynii, a ten mówi o końcu świata. Dziwne…

  U łukasza24 czytamy:
  „Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. (7) Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?”
  Tutaj znów został zapytany jedynie o świątynię, a mówi o czasach ostatecznych. Z tym że tutaj już mozna się doszukiwać proroctwa o zniszczeniu Jerozolimy w70r.
  „Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie.”
  No i te słowa Jezusa do tego: „Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.” Co wszystko? Każde jedno zdarzenie ma się wypełnić w ciągu jednego pokolenia? Ale przecież mowa tutaj o zburzeniu Jerozolimy w 70r i zarówno końcu świata. A przecież od tamtego wydarzenia minęło 2000 lat prawie. Nie mogę tego wszystkiego pojąć.

  Jedyne co mi przychodzi w tym wszystki teraz do głowy to to, że Jezus mówił o Świątyni swego ciała, o Kościele. Tyle że wtedy wypada na to, że tak jak kamień na kamieniu nie pozostał z tamtej która stała w Jerozolimie, tak samo będzie z Kościołem. Zostanie zburzony.

  Dodam, że z początku też myślałem, że te wersety które mówią o ucisku chrześcijan u mateusza(9 i 10) odnoszą się do średniowiecza. Ale czytając to samo proroctwo u Marka dokładnie wynika coś odwrotnego, że najpierw będzie głoszona ewangelia wszędzie i wtedy nastanie ten ucisk.
  „Ale wy sami miejcie się na baczności: Będą was wydawać sądom, a w synagogach będziecie bici; postawią was też przed namiestnikami i królami z mego powodu, abyście złożyli świadectwo przed nimi. (10) Lecz najpierw musi być zwiastowana ewangelia wszystkim narodom.” Czyli najpierw zwiastowana ewangelia, później ucisk. Wtpada na to, że rzeczywiście wracamy do średniowiecza niebawem.

  Całe to proroctwo jest ciężko dla mnie zrozumieć ;/ Wiele niewiadomych. Oglądałem ostatnio wykład Dereka Princa na ten temai i muszę wam powiedzieć, że była tam jedna bardzo ważna uwaga w odniesieniu do tego proroctwa. Zauważcie, że na początku wszystko co opisuje Jezus tyczy się pogan. I w pewnym momencie przeskakakuje na Żydów. Ten punkt widzenia daje nową wizję tego proroctwa. Doskonale się w to wplata w plan zbawienia: najpierw poganie, później Żydzi.
  I tak u Mateusza jest to werset 14
  „I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.” Wszystko później toczy się wkoło Izraela.
  U marka werset 13
  „I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego; ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony.” Wszystko dalej dotyczy Izraela.
  U łukasza werset 19
  „Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. ” Dalej Izrael.

 3. Ja się poddaje z tym proroctwem, nic w nim dla mnie się kupy nie trzyma 😀 Widać nie dane mi zrozumieć.

 4. 19 maj 1780 r.
  19 maj = 140 dni roku 1780 (jest to rok przestępny)
  1780,3833072958163104 (po zamianie 140 dni na ułamek)

  1260 (lata prorocze)
  1260*360/365,2422 = 1241,915638444846 (lata w kalendarzu gregoriańskim – po zamianie)
  1780,3833072958163104 – 1241,915638444846 = 538,46766885097
  538,46766885097
  0,46766885097 * 365,2422 = 170,8123999997549 (dni roku 538)
  19/20 czerwca 538 roku.

  (obliczenia wykonane dla kalendarza gregoriańskiego – jednak ówczesne datowanie było w
  kalendarzu juliańskim)

  (z 2 września – 14 września 1752 r. w Wielkiej Brytanii) – była przejście na kalendarz gregoriański.

  1290 (lata prorocze)
  1290 * 360/365,2422 = 1271,485058407818

  538,46766885097 + 1271,485058407818 = 1809,952727258788
  0,952727258788 * 365,2422 = 347,9761999996985 (dni roku 1809)
  13/14 grudnia 1809 r.

  Sprawdzenie:

  1260 * 360/365,2422 (kalendarz gregoriański) = 1241,915638444846
  1260 * 360/365,25 (kalendarz juliański) = 1241,889117043121
  1241,915638444846 – 1241,889117043121 = 0,0265214017248501
  0,0265214017248501 (różnica pomiędzy kalendarzem gregoriańskim a juliańskim)
  0,0265214017248501 * 365,2422 = 9,686735113068046 (dni)
  (1 dzień na 128 lat)

  Sprawdzenie poprzez przeliczenie w kalendarzu Juliańskim:

  19 maj 1780 r.
  140 dni 1780 r. (- 11 dni zmiany na kalendarz gregoriański)
  129 dni 1780 r.
  1780,35318275154 (zamiana na ułamek)

  1260 (lata prorocze)
  1260 * 360/365,25 = 1241,889117043121
  1780,35318275154 – 1241,889117043121 = 538,4640657084189
  0,4640657084189 * 365,25 = 169,5000000000032 (dni roku 538)
  18/19 czerwca 538 roku.

  19 maj 1780 r. (czarny dzień nad Anglią)

  „Nawet jeśli nie było to jedyne, tajemnicze i nie wyjaśnione zjawisko tego rodzaju (…) dzień 19
  maja 1780 roku upamiętnił się w historii niewytłumaczalnym zaćmieniem całego widzianego
  nieba i atmosfery w Nowej Anglii” (R. M. Devens, Our First Century, s. 89).
  Naoczny świadek z Massachusetts tak opisuje to wydarzenie: „Rano słońce wzeszło na
  czystym niebie, lecz wkrótce zostało zasłonięte przez chmury, które opuszczały się coraz niżej i
  stawały się coraz ciemniejsze i groźniejsze. Po niedługim czasie rozległ się grzmot,pojawiły się
  błyskawice i spadł mały deszcz. Około godziny dziewiątej chmury rozjaśniły się, przybierając
  miedziany lub mosiężny kolor, tak że ziemia, drzewa, skały, budynki, woda i ludzie wyglądali w
  tym nieziemskim świetle zupełnie inaczej. Kilka minut potem ciężka czarna chmura pokryła całe
  niebo z wyjątkiem wąskiego pasma na horyzoncie. Zrobiło się tak ciemno, jak zwykle latem o
  godzinie dziewiątej wieczorem”
  „Przerażenie, strach i zdumienie opanowały ludzi. Kobiety stały w drzwiach, przyglądając się
  z niepokojem ciemnemu krajobrazowi. Mężczyźni wrócili z pola. Cieśla opuścił swój warsztat,
  kowal swą kuźnię, kupiec swój sklep. Szkoły zostały zamknięte, a drżące ze strachu dzieci
  uciekały do domów.Podróżni zatrzymali się na najbliższych farmach. „Co to będzie?” -pytały
  drżące usta i serca. Zdawało się, że za chwilę potężny huragan przeciągnie nad krajem, albo że
  nadszedł koniec wszystkich rzeczy”.
  „Zapalono świece, a ogień w kominkach palił się tak jasno, jak w bezksiężycowy jesienny
  wieczór (…). Kury zeszły się do kurników i zasypiały, bydło rycząc zgromadziło się przy
  ogrodzeniach pastwisk,żaby kumkały, ptaki śpiewały swe wieczorne pieśni, wyleciały
  nietoperze. Tylko ludzie wiedzieli, że to nie noc nadeszła…”
  „Dr Nathanael Whittaker, pastor kościoła w Salem, odprawiając nabożeństwo w miejscu
  zgromadzeń twierdził w swymkazaniu, że ciemność ta jest nadprzyrodzona. W wielu innych
  miejscachczłonkowie różnych Kościołów zeszli się razem. Podczas wygłaszanychkazań,
  odpowiadających chwili, używano jedynie tych tekstów z Biblii, które wskazywały na to
  zaćmienie jako zdarzenie zgodne z biblijnymproroctwem. Ciemność stała się największa krótko
  po godziniejedenastej” (The Essex Antiguarian, kwiecień 1899, t. m, Nr 4, s. 53-54).
  „W większości miejscowości ciemność za dnia była tak wielka, że bez światła świec ludzie nie
  mogli odczytać godziny na zegarze lub zegarkach, ani wykonać jakichkolwiek domowych zajęć”.
  „Ciemność ta ogarnęła olbrzymią przestrzeń. Na wschód sięgnęła aż do Falmouth, na zachód
  do najodleglejszej części Connecticut i Albany, na południu była widoczna wzdłuż całego
  wybrzeża, a na północy sięgała do najdalszych amerykańskich osad” (W Gordon, History of the
  Rise, Progress and Establishment o f the Independence of the USA, t. III, s. 57).
  Gęste ciemności tego dnia częściowo rozproszyły się na jedną lub dwie godziny przed
  zmierzchem. Niebo rozjaśniło się i wyjrzało słońce,choć było ono wciąż zasnute ciężką i
  ciemną mgłą. „Po zachodzie słońca chmury znowu ogarnęły niebo i bardzo szybko nastała
  noc”. „Ciemność była nie mniej nadzwyczajna i przerażająca, jak za dnia. Choć księżyc
  znajdował się prawie w pełni, nie można było jednak dostrzec żadnego przedmiotu bez użycia
  dodatkowego światła, świeciło ono z okien sąsiednich domów i innych miejsc jak przez egipskie
  ciemności, nie przepuszczając prawie promieni” (I. Thomas, Massachusttes Spy, or, American
  Oracie of Liberty, 25 maj 1780, t. X, Nr 472). Naoczny świadek tego wydarzenia powiedział:
  „Nie mogłem pozbyć się myśli, że gdyby wszystkie świecące ciała niebieskie we wszechświecie
  zostały spowite nieprzeniknioną ciemnością lub w ogóle znikły, ciemność nie mogłaby
  być bardziej zupełna. (ListDra Samuela Tenny, z Exeter, New Hampshire, grudzień 1785,
  w:Massachusetts Historical Society Collection, 1792, I ser t. I, s. 97). Choć o dziewiątej
  wieczorem księżyc był w pełni, to jednak w „najmniejszym stopniu nie mógł rozproszyć
  grobowych ciemności”. Po północy ciemność znikła, a kiedy księżyc pokazał się, był początkowo
  koloru krwi.

  (1) Wielkie są Twoje sądy i niezbadane, dlatego pobłądziły dusze nieumiejętne. (2) Niegodziwcy, co zamyślili ujarzmić lud
  święty, legli, uwięzieni ciemnością, zniewoleni długą nocą: zbiegowie przed wieczną Opatrznością – zamknięci pod
  strzechą. (3) Ci, którzy mniemali, że się ukryją z grzechami tajemnymi pod ciemną zasłoną zapomnienia, pogrążeni
  zostali w ciemnościach, wielce zatrwożeni i przerażeni zjawami. (4) Bo i chroniąca ich kryjówka nie zabezpieczała
  przed strachem: rozlegały się wokół przerażające odgłosy , ukazywały się ponure zjawy o posępnych twarzach. (5) I ani
  żadna siła ognia nie mogła dać światła, ani jasne płomienie gwiazd nie zdołały rozświetlić owej strasznej nocy. (6)
  I ukazywały się im tylko przeraźliwe ognie samopalne, a wystraszeni owym nieznanym zjawiskiem, za gorsze brali to, na co
  patrzyli. (7) Zawiodły kłamliwe sztuczki czarnoksięstwa, spadła haniebna kara za przechwalanie się mądrością. (8)
  Ci, którzy przyrzekali duszę schorzałą uwolnić od strachów i niepokojów, sami chorowali na strach wart śmiechu.
  (9) Bo nawet gdy nic przeraźliwego ich nie straszyło, przerażeni tupotem bydląt i syczeniem gadów zamierali ze strachu,
  nie chcąc nawet spojrzeć w powietrze, którego z żadnej strony nie można uniknąć; (10) tchórzliwa bowiem jest nieprawość,
  gdy sama się potępia i zawsze przymnaża trudności, dręczona sumieniem. (11) Bo strach to nic innego jak zdradziecka
  odmowa pomocy ze strony rozumowania, (12) a im mniejsze jest wewnątrz oczekiwanie [pomocy], tym bardziej wyolbrzymia
  nieznaną, dręczącą przyczynę. (13) A ich w tę noc rzeczywiście bezwładną i z czeluści bezwładnej Otchłani wypełzłą,
  uśpionych snem zwyczajnym (14) raz trapiły zjawy straszliwe, to znów upadek ducha obezwładniał, padł bowiem na nich
  strach nagły i niespodziewany. (15) I tak padał każdy, gdzie się kto znajdował, i był więziony, zamknięty w więzieniu
  bez krat. (16) Czy to był rolnik, czy pasterz, czy robotnik pracujący na pustkowiu – zaskoczony ulegał nieodpartej
  konieczności: wszystkich ich skrępował jeden łańcuch mroku. (17) I czy to wiatr świszczący, czy wdzięczny śpiew
  ptaków wśród gęstych gałęzi, szum wody wartko płynącej, czy potężny łoskot spadających skał, (18) niedostrzeżony bieg
  brykających zwierząt, groźny ryk bestii straszliwych czy echo odbijające się od górskich rozpadlin – obezwładniały ich,
  napełniając strachem. (19) Cały bowiem świat był zalany światłem i oddawał się pracy bez przeszkody: (20) tylko
  nad nimi uciążliwa noc się rozpostarła, obraz mroków, które miały ich ogarnąć. A sami byli dla siebie większym
  ciężarem niż ciemność.
  (Ks. Mądrości (w) 17:1-20, Biblia Tysiąclecia)

  Wielki huragan 1780 – najtragiczniejszy w historii atlantycki cyklon tropikalny. Od 10 do 16
  października 1780 roku ponad 27 500 ludzi zginęło na lądzie, gdy huragan uderzył na Małe
  Antyle. Tysiące innych osób zginęło na otwartym morzu. Zostało zatopionych wiele okrętów
  wojennych, gdyż do zdarzenia doszło podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
  Płynącą w tym czasie na trasie z Nowego Jorku na Barbados brytyjska flotylla pod dowództwem
  admirała George\’a Rodneya straciła podczas sztormu 8 z 12 okrętów.

  (25) Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego

  nawałnicy.
  (Ew. Łukasza 21:25, Biblia Tysiąclecia)

  8 stycznia 1780 r. – w trzęsieniu ziemi o sile 7.7 w skali Richtera z epicentrum w okolicy
  miasta Tebriz w północno-zachodnim Iranie zginęło ponad 80 tys. osób.

  (12) I ujrzałem: gdy otworzył pieczęć szóstą, stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosienny wór, a
  cały księżyc stał się jak krew.
  (Apokalipsa (Objawienie) 6:12, Biblia Tysiąclecia)

  Rozruchy Gordona, Gordon Riots – niepokoje społeczne w Londynie w 1780 roku.
  Radykalni protestanci, którym przewodził lord George Gordon (1751-1793), protestowali
  przeciwko ustępstwom na rzecz katolików, które uzyskali przez Roman Catholic Relief Act,
  1778. Wydanie tego aktu miało na celu uspokoić napiętą sytuację w Irlandii.

  29 maja 1780 zaczął się zbierać tłum sympatyków Gordona i wrogów „papistów”. 2
  czerwca tłum, którego liczebność oceniano na ok. 40-60 tys. ludzi, krzyczących „No Popery”
  próbował wtargnąć do Izby Gmin, co mu się jednak nie udało. Gordon wraz z kilkoma
  stronnikami przystrojonymi w niebieskie kokardy wszedł do Izby i przedstawił petycję o
  odwołanie aktu z 1778. Nie obyło się bez obelg rzucanych w stronę pobłażliwych wobec
  papistów biskupów i zdzierania peruk lordom. Wtedy tłum wymknął się spod kontroli:
  splądrowano więzienie Newgate, a także uszkodzono budynek Bank of England, rabowano
  domy nie tylko katolików, lecz również sędziów i urzędników.

  Zajścia trwały tydzień i zostały stłumione przez wojsko. Szacuje się, że zabito i raniono koło
  500 osób. Wystąpienia te pod względem skali porównywalne są do początków Wielkiej
  Rewolucji Francuskiej. Była to jednak bardziej żywiołowa eksplozja, nie mająca politycznego
  programu. Wielu historyków uważa, że zamieszki były bardziej skutkiem spożycia
  nadmiernych ilości alkoholu przez uczestników i zwykłej bigoterii, niż jakichś przemian
  świadomości w społeczeństwie, wykorzystywanych przez zwalczające się frakcje.

  Antymonachomachia (z gr. monachos – mnich, machia – walka) – poemat
  heroikomiczny autorstwa Ignacego Krasickiego wydany po raz pierwszy anonimowo w
  1780 roku.

  Antymonachomachia powstała jako odpowiedź na liczne głosy krytyki. Autor stworzył ją
  jako pozorne przeciwieństwo Monachomachii, dokonując w sposób ironiczny pochwały
  życia zakonników. Treścią poematu jest historia klasztoru, do którego wiedźma podrzuca
  egzemplarz Monachomachii, która wywołuje oburzenie mnichów.

  Rok 1809 z kolei kończy erę państwowej dominacji kościoła.

  17 maja 1809 r – Napoleon Bonaparte podjął decyzję o likwidacji istniejącego
  od 756 roku Państwa Kościelnego i przyłączeniu tego obszaru do Francji.

  Lipiec 1809 r. – papież Pius VII został aresztowany i wywieziony do Francji.

 5. Znam te proroctwa z księgi Daniela. Mi chodzi o to konkretne proroctwo z Ew Mateusza 24.
  Swoją drogą nie wydaje mi się, żeby wielki ucisk dotyczył prześladowań w średniowieczu.

  „W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota.” Dn 12:1
  Wg mnie tutaj dopiero jest mowa o wielkim ucisku. I w czasie tego ucisku wybawiony ma być lud Daniela, czyli Izrael moim zdaniem. W średniowieczu Izrael nie został wybawiony, więc to nie był wielki ucisk.

  A o tym dniu ciemności pierwsze słyszę. Rozumiem, że to zdarzenie ma być wypełnieniem tego proroctwa twoim zdaniem?
  „A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone.”

 6. Ale się rozpisaliście:) Fajnie:)

  Napisze jak ja to wszystko widzę. Może na coś się to komuś przyda?:)

  @Michał
  W sprawie „pokój i bezpieczeństwo” a zarazem ucisk. Zwróć uwagę, że żyjemy w czasach, w których bardzo dużo się mówi o pokoju i bezpieczeństwie a w wielu krajach krew się leje strumieniami. Wojen jest pełno więc gdzie tu pokój? Widzisz tam jest napisane, że będzie się mówiło pokój i bezpieczeństwo a nie, że będzie pokój i bezpieczeństwo. Wydaje mi się, że żyjemy właśnie w takich czasach. Patrz jak jest w Polsce. Ludzie się żenią wychodzą za mąż – żyją tym – to jest sensem istnienia. Mówi się, że mamy pokój i bezpieczeństwo podczas gdy wystarczy włączyć wiadomości, żeby zobaczyć, że wcale tak nie jest. Wiek dwudziesty przyniósł z sobą najstraszniejsze wojny.
  A z kolei ucisk będzie tylko względem Kościoła Bożego. Względem ludzi, którzy „zachowują przykazania Boże i wiarę Jezusa”. Nie względem ludzi którzy żyją tylko tym za kogo by się tutaj wydać.

  @Maverion
  W sprawie 1260 lat to mówię o tym w odcinkach: „Bluźnierczy róg” i „Bestia z morza”. Może jeszcze w paru ale teraz nie pamiętam.
  Tak jest opisany ten okres w księdze Daniela:
  „…będzie męczył Świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu.”
  [Dan 7:25]
  w skrócie wyjaśnię, że wszyscy byli na bieżąco: „czas” oznacza tutaj rok hebrajski który to miał 360 dni. Czyli mamy 3 i pół czasu co daje:

  3.5 * 360 = 1260 dni proroczych = 1260 proroczych lat.

  To jest pierwsza wzmianka o tym okresie.
  Zwróćmy uwagę co ma mieć miejsce w tym czasie: „i będą wydani w jego moc”.
  Czyli święci (ludzie wierni Chrystusowi) będą wydani małemu rogowi (papiestwu).
  Miało to miejsce w latach:
  od 538 (Biskup Rzymu dostaje przyzwolenie na prześladowanie innowierców)
  do 1798 (uwięzienie Papierza przez napoleon – koniec tej władzy)
  a teraz trochę matematyki:

  1798 - 538 = 1260

  Na prawdę nie ma konieczności przeliczania tej daty na lata słoneczne.

  W sprawie tego ciemnego dnia to rzeczywiście był taki jeden.
  Następnie księżyc był jak krew
  a jeszcze trochę później gwiazdy nad USA spadały z nieba tak, że można było czytać bez lampy w nocy.
  Proponuje założyć osobne pytanie do tego wątku, mam troszkę materiałów na ten temat i z chęcią się podzielę:)

 7. @Szymon
  Czyli twoim zdaniem wielki ucisk, i ten okres kiedy będą mówić “pokój i bezpieczeństwo” trwa równocześnie? W sumie to ma sens. Z jednej strony bez większych wojen, a z drugiej ucisk chrześcijan. Mi tam ucisk się kojarzył bardziej z takim globalnym uciskiem.

  Tak się właśnie zastanawiam nad tym uciskiem. Czy to będzie globalne, czy będzie dotyczyło tylko chrześcijan.

  Warszawska
  \”A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. \”

  Gdańska
  \”A gdyby nie były skrócone one dni, nie byłoby zbawione żadne ciało: ale dla wybranych będą skrócone one dni.\”

  KJV
  \”And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect\’s sake those days shall be shortened.\”

  Tysiąclecia
  \”Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.\”

  Tak jak patrzę na te fragmenty to bardziej do mnie przemawia ucisk całej ziemii, a nie tylko wierzących. O ucisku konkretnie dla chrześcijan jest trochę wcześniej \”Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego.\” ale to przeciez jest przed wielkim uciskiem o którym mowa dopiero w wierszu 21.

 8. @Maverion
  Osobiście nie uznaję kanonu katolickiego więc dla mnie księga mądrości odpada. A to że w Anglii ciemno sie zrobiło, nie wydaje mi się wypełnieniem proroctwa końca czasów.

  Zobacz to samo proroctwo u Łukasza
  „I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą”
  Ewidentnie widać tutaj, że te znaki będą na skale globalną i będą na tyle przerażające, że ludzie będą mdleć. Jakoś słabo to pasuje do ciemności nad Anglią. Zreszta Chrystus ma przyjść podczas tej grozy wedle tego co jest napisane. Dla mnie ciemność nad Anglia odpada…

 9. (12) I ujrzałem: gdy otworzył pieczęć szóstą, stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew.
  – to jest 6 pieczęć … siódmej jeszcze nie było.
  (24) W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. (25) Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. (26) Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą.
  – moce na niebie zostaną wstrząśnięte – było? bo jakoś sobie nie przypominam.
  (pogmeram w historii, zobaczę co znajdę)

 10. Drodzy słuchacze (i oglądacze) Cieni Przyszłości!
  Z żalem musimy zawiadomić, że z powody wyjazdów kolejny odcinek Cieni pojawi się dopiero za tydzień, tj. 27 lipca. Przepraszamy że tak wyszło, ale jak zwykle zapraszamy do oglądania nas mimo wszystko 🙂
  Do zobaczenia wkrótce!

 11. Poprosiłem Szymona by poprawił moje komentarze gdyż w obliczeniach popełniłem błąd.
  mam nadzieje, że teraz już wszystko dobrze policzyłem (jest to czysta matematyka).

  – nie uwzględniłem w liczeniu zmiany: 567 r – zniesienie 1 stycznia jako początku roku.
  -odatkowe komplikacje biorą się jeszcze stąd, że pomimo iż początkiem kalendarzowego roku był w większości Europy 1 stycznia, to w Wielkiej Brytanii liczono go od dnia Zwiastowania, przypadającego 25 marca. Dlatego na przykład dzień śmierci Elżbiety I Tudor 24 marca przypadła w ostatni dzień roku 1602 wg rachuby brytyjskiej, choć wg rachuby obowiązującej w pozostałej części Europy był to rok 1603.

  (tak więc na pozór proste zadanie komplikuje się gdy bada się wszystko…)

 12. Zwierzęta Ziemi to w Biblii oznacza katastrofy takie jak potop, huragany, trzęsienia Ziemi, wybuchy wulkanów. Zwierzę wychodzące z wody to właśnie jest potop który wydarzy się w latach 2035-2040. Zwierzę wychodzące z Ziemi to trzęsienia Ziemi, wybuchy wulkanów które będą w latach 5000-6000. Zwierzę z siedmioma glówami z których wyrastało 10 rogów to oznacza , że po nadchodzącym potopie z 7 kontynentów powstanie 10 kontynentów. Natomiast zwierzę które raz jest a potem go nie ma to w Biblii oznacza fale potopu. Każda fala to jest zwierzę. Przejście fali to go nie ma. Lepsze zrozumienie Biblii znajdziecie w tych linkach.
  http://koniecswiata.info/forum/topic/185/biblia-a-koniec-swiata/
  http://koniecswiata.info/forum/topic/57/wyjasnienie-konca-swiata/
  http://koniecswiata.info/forum/topic/123/koniec-swiata-i-fakty/

  Te linki są podobne lecz w każdym trochę inne są wiadomości. Warto przeczytać a wtedy lepiej zrozumie się Biblię.

 13. @michallesz2
  Wybacz ale ta interpretacja jest totalnie nie biblijna.
  Daniel 7,17: „Owe wielkie cztery zwierzęta, to czterej królowie, którzy powstaną na ziemi.”
  Pismo samo się interpretuje!

 14. W Biblii pisze że pieczęcie może otworzyć tylko Jezus Chrystus. A to oznacza , że pieczęcie należy liczyć od daty pojawienia się Jezusa. Czterej jeźdzcy to w Biblii nie oznacza jeźdźców Apokalisy. Każdy koń to jedna era i ta era posiada swój symbol. Czyli na każdą pieczęć przypada około 1000 lat. Bo jeśli pierwsza pieczęć – Głoszenie Słowa Bożego w latach 0-1000 się sprawdziła a także druga , gdzie symbolem jest wielki miecz 1000-2000 to wyraźnie widać że koń jest symbolem ery a nie koni Apokalipsy. Gdybyście mieli w swoim sercu prawdziwego Boga , to byście rozumieli a tak Bóg zamknął wasz umysł przed poznaniem tych rzeczy. W Biblii pisze że każdy z nas jest Synem Bożym, tylko kto to rozumie. Przecież Bóg stworzył człowieka na podobieństwo swoje. Jezus na Ziemię był powołany jako człowiek , tak samo jak my jesteśmy powołani. Kiedy uczniowie Jezusa chcieli go wywyższyć to Jezus ganił ich za takie myślenie , ponieważ powiedział aby nik nie wywyższał się nad innych. Aby każdy był równy wobec drugiej osoby. Więc dlaczego cały czas przekręcacie słowa w Biblii. Jezus nazwał siebie Synem Człowieczym a nie Synem Bożym. Kto z Was dostrzegł to w Biblii ?. Czy zastanowiliście się kiedyś dlaczego to powiedział ? Czy w Bibli jest podane aby tworzyć religie? Więc dlaczego je tworzycie. Królestwo Boże jest w nas tylko trzeba to wydobyć ze swojego serca.

 15. Szymon gdybyś przeczytał uważnie sen Daniela tobyś zrozumiał co oznaczają cztery konie , bo Daniel we śnie widział cztery zwierzęta wychodzące z morza. Każde zwierzę symbolizuje kraj który będzie wiódł prym przez około 1000 lat. A więc te zwierzęta we śnie Daniela przedstawiają okres od 2000 6000. Natomiast konie w pieczęciach przedstawiają okres od 0-5000 czyli do rządów Szatana. Bo rządy Szatana będą w latach 5000-6000. Następnie Szatan zostanie zwyciężony, Czyli życie człowieka na planecie Ziemia zakończy się. Zwierzęta wychodzące z morza to oznacza ,że po potopie powstaną cztery państwa które będą wiodły prym na świecie. Ale ostatnie jest inne niż poprzednie , a to może oznaczać , że nie będzie to państwo ale jeden rząd na Ziemi.

 16. @michallesz2
  Wybacz, ale na prawdę jesteś w błędzie. Ta interpretacja kompletnie nie zgadza się z Pismem. Kto Ci ją podał? Pamiętaj proszę, że Bóg jest ze sobą w zgodzie. Jeżeli słyszałeś tę interpretację z jakiegoś nadnaturalnego źródła a ona się nie zgadza z Pismem to musisz odrzucić to nadnaturalne źródło.

 17. Szymon.
  Wszystko się zgadza ale długo musiałbym Tobie tłumaczyć abyś to zrozumiał.
  Po pierwsze Michał ma wątpliwość bo wystąpiła u niego sprzeczność myśli co jest spowodowane nie zrozumieniem słów zawartych w Biblii. To co teraz napiszę to pisze w Biblii tylko trzeba umieć to zrozumieć. A więc przed rokiem 2035 na Ziemi będą wielkie susze , które doprowadzą do upadku wielu krajów. Nastąpią na dużą skalę bankructwa . Będą duże problemy ze zdobyciem żywności. Ta sytuacja doprowadzi do III wojny światowej w której to Watykan zostanie zburzony. Zaraz potem nastąpi wielki potop. Lata kiedy będzie się to działo to 2036-2040. Po tych wydarzeniach na Ziemi nastanie 1000 letnie królestwo Chrystusowe , gdzie Szatan zostanie uwięziony na 1000 lat.
  Teraz porównaj to z tym o czym pisał Michał.
  =======================================================
  Ok mnie zastanawia pewna (pozorna pewnie) sprzeczność. Z jednej strony Chrystus ma przyjść zaraz po wielkim ucisku.

  “A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. (30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą,”
  ==================================
  Następnie po 1000 letnim królestwie Szatan zostaje wypuszczony i nastąpi taki czas gdzie Szatan będzie rządził na Ziemi. Następnie nastąpi walka z Szatanem i zostanie on pokonany i wtedy to nastąpi zagłada Ziemi a po niej sąd Boży i Nowe niebo i nowa Ziemia i rządy Boże. A więc jak widzisz to wszystko się zgadza. O tych wydarzeniach pisze w Biblii. W ludziach jest mało Boga i dlatego nie potrafią tego zrozumieć.

  Dokładne wyjaśnienie znajduje się pod tymi linkami.
  http://koniecswiata.info/forum/topic/185/biblia-a-koniec-swiata/
  http://koniecswiata.info/forum/topic/123/koniec-swiata-i-fakty/

 18. @michallesz2
  Dużo rzeczy, z tych które napisałeś ma poparcie w Biblii. Jest jednak parę spraw z którymi nie mogę się zgodzić. Żeby nie dwoić wątków rozmowy, pozwól, że poruszę tylko jedną sprawę: drugi potop. Z tego co kojarzę to Bóg dał obietnicę, że drugi raz potopu nie będzie:


  I ustanawiam przymierze moje z wami, że już nigdy nie zostanie wytępione żadne ciało wodami potopu i że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię.
  (1 Mojż 9, 11 BW)

  Piotr z kolei mówi, że Ziemia pierwszy raz była zniszczona wodą a po raz drugi będzie zniszczenie ogniem:

  Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego
  Przez co świat ówczesny, zalany wodą, zginął.
  Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi.
  (3 Piotra 3,5-7 BW)

  Mógłbyś podać wersety mówiące o nadchodzącym globalnym potopie? Drugim potopie? Faktem jest, że wyspy znikną z powierzchni Ziemi (Obj 6, 14 ; Obj 16, 20) ale Bóg obiecał, że ziemia nie będzie po raz drugi zniszczona potopem więc te dwie sprawy muszą być ze sobą zgodne. Nie możemy odrzucić żadnego Słowa Bożego. Trzeba przyjąć wszystko.

 19. Szymonie.
  Opis potopu w Biblii jest zakryty do tego stopnia o ile nie przeanalizuje się dokładnie poszczególnych fragmentów. Aby zrozumieć Apokalipsę , postanowiłem zrozumieć historię Ziemi zapisaną właśnie w Apokalipsie. Na początku zrozumiałem iż Apokalipsa dotyczy okresu od narodzenia Chrystusa do rządów Bożych. Fragment który o tym mówi to OTWARCIE PIECZĘCI w Apokalipsie. Skoro w tym fragmencie jest wiadome ,że końcem będą rządy Boże to wystarczy dowiedzieć się od jakiego roku należy liczyć początek otwarcia tych pieczęci. Wyjaśnienie jest w Biblii a fragment jest przed pieczęciami , który mówi , że tylko Chrystus może otworzyć te pieczęcie. To znaczy , że od narodzenia Chrystusa należy liczyć otwarcie tych pieczęci. Drugim dowodem na to jest również wytłumaczenie znaczenia pierwszej pieczęci w Biblii. Fragment ” TRYUMF CHRYSTUSA ” opisuje jak prawidłowo należy rozumieć pierwszą pieczęć. Z tego fragmentu wynika , że w pierwszej pieczęci chodzi o GŁOSZENIE SŁOWA BOŻEGO. Koń w tej pieczęci oznacza pewien okres. Natomiast ŁUK oznacza głoszenie słowa Bożego a to dlatego że strzała to symbol mowy. Jeśli już wiemy od którego roku należy liczyć otwarcie pieczęci , to teraz musimy dowiedzieć się ile mniej więcej lat wypada na jedną pieczęć. I tutaj też mamy podpowiedź w Biblii. Fragmentem tym jest TYSIĄCLETNIE KRÓLESTWO. A to oznacza iż na jedną pieczęć przypada około 1000 lat. Teraz sprawdźmy czy to się zgadza. Pierwsza pieczęć to głoszenie słowa Bożego a lata na które ono wypada to 0 – 1000. To jest prawdą bo w tych latach było głoszone słowo Boże. Symbolem drugiej pieczęci jest WIELKI MIECZ. A więc następne tysiąclecie to okres wojen ( zwłaszcza światowych). Pierwsza wojna na skalę światową była za czasów Dżingishana około 1150 roku. A więc wojny światowe to druga pieczęć czyli lata 1000 – 2000. A więc tutaj też wszystko się zgadza. Teraz przejdę do pieczęci trzeciej. Symbolem tej pieczęci jest WAGA, która oznacza sprawiedliwość. Nawet w sądach jest widoczny ten symbol. Okres to 2000 – 3000. Tylko trzecia pieczęć mówi nam o sprawiedliwości , co utwierdza przekonanie że TYSIĄCLETNIE KRÓLESTWO CHRYSTUSOWE będzie właśnie w tej pieczęci.
  I tak dojdziemy do końca tych pieczęci. Natomiast w STARYM TESTAMENCIE sen DANIELA o czterech zwierzętach i o Synu Człowieczym mówi nam o tych samych wydarzeniach tylko pod inną postacią. Wystarczy teraz podstawić od końca pieczęcie i zwierzęta ze snu Daniela a wtedy dowiemy się kiedy ma być potop. Daniel we śnie widział WZBURZONE WIELKIE MORZE. Z tego morza wyszły cztery zwierzęta. A więc z podstawień wyjdzie nam iż sen Daniela to okres 2000 – do rządów Bożych. Lecz przed pierwszym zwierzęciem wiedział właśnie te morze. A skoro pieczęcie nie mają równo 1000 lat wobec tego potop będzie po roku 2000 a po nim nastanie 1000 letnie królestwo Chrystusowe. Podałbym Ci link gdzie tłumaczę o tych sprawach ale nie wiem czy wolno tu pisać linki.Jeśli w wyszukiwarce wpiszesz > biblia a koniec świata (strona 1) < to tam znajdziesz dokładniejsze wytłumaczenie. Oczywiście strzałek nie kopiuj.

 20. Troszkę nie na temat, ale istotne.

  Pierwszy List do Tesaloniczan
  Rozdział pierwszy od 4,18

  List do Rzymian
  Rozdział 12
  Rozdział 13 i od 13,12

 21. @Szymon
  Właśnie obejrzałem kilka filmów i jakie jest Twoim zdaniem prawdopodobieństwo, że zostało na 23 lata życia.Do ziemii zbliża się asteroida, jeśli naukowcy się nie mylą to w roku 2036 przecodzimy do historii.Zbadałem temat bliżej, została ona zaobserwowana juz w 1997 roku.A w 2002 byliśmy o włos od katastrofy, jedna z mniejszych asteroid przeleciała bardzo blisko ziemii, tylko słońce ją przysłoniło.

  http://www.youtube.com/watch?v=Or7AfKd1HTk
  http://www.youtube.com/watch?v=IoZ7YyqzmH4
  http://www.youtube.com/watch?v=Xj5jw3LrgBM

  Tutaj są źródła.I co Ty na to? Ja bałbym się widzieć kiedy umrę, mam nadzieję, że nie mają racji.Jakoś nie uśmiecha mi się myśl, że w wieku 52 lat pożegnam się z życiem

 22. Wszysko wskazuje na to , że taka katastrofa nastąpi.
  http://koniecswiata.info/forum/topic/185/biblia-a-koniec-swiata/page/4/
  W tym linku przedstawiona jest centuria Nostradamusa , która mówi kiedy będzie III wojna światowa oraz moje tłumaczenie. Z tych analiz wynika , że III wojna światowa będzie w latach 2028 lub 2037. Po zatem w Biblii Są takie słowa ( CZAS , CZASY i PÓŁ CZASU ). Okres który przypada na te czasy to siedem pieczęci , czyli około 7000 lat. wobec tego CZAS to 2000 lat. CZASY to 4000 lat a PÓŁ CZASU to 1000 lat. Dlaczego taka forma przekazu zawarta jest w Biblii ? Wyjaśnienie jest proste. Po CZASIE , czyli po roku 2000 na Ziemi Pojawi się Tysiącletnie królestwo Chrystusowe. Szatan zostanie uwięziony na 1000 lat. Natomiast po CZASACH czyli po 2000 + 4000 = 6000 znowy na Ziemię przyjdzie Chrystus. Szatan w tym okresie zostanie pokonany. Następnie za PÓŁ CZASU czyli 6000 +1000 = 7000 lat znowu przychodzi Chrystus i nastają rządy Boże.
  Po CZASIE czyli 2000 latach nastąpi taka katastrofa na Ziemi , że mało ludzi w niej przeżyje co dowodzi tego , że Szatan zostanie uwięziony na 1000 lat. Czyli przez te tysiąc lat będzie tak mało ludzi , że nie będzie komu czynić zła. Jak ludzie się rozrodzą wtedy wróci zło na Ziemi.
  Natomiast po CZASACH czyli po roku 6000 nastąpi walka z Szatanem ( 5000 – 6000 koniec świata ) , czyli ludzie zostaną wraz z Ziemią zniszczeni na zawsze. Następnie po PÓŁ CZASU czyli po roku 7000 nastanie NOWE NIEBO i NOWA ZIEMIA i nastaną rządy Boże. I tak należy rozumieć znaczenie tych słów ( czas , czasy , pół czasu ) . ( 2000 + 4000 + 1000 = 7000 ) Tyle lat człowiek będzie żył na Ziemi od narodzenia Chrystusa. Jeśli dodamy teraz lata przed Chrystusem 5000 + 7000 = 12000 to wyjdzie nam długość przebywania człowieka na Ziemi według Biblii.

 23. @Maciej M
  Niebawem przyjdzie Jezus ale kiedy? Nie mam pojęcia i strzelać nie będę.

  @michallesz2
  Nie wiem dlaczego próbujesz liczyć trzy i pół czasu od narodzenia Chrystusa. Przestudiuj 7 rozdział księgi daniela oraz 13 rozdział Objawienia. Ten czas nie powinien być liczony od narodzenia Chrystusa.
  Druga sprawa, nie rozumiem dlaczego przyjmujesz, że czas oznacza 1000 lat, podczas gdy w Biblii to słowo można tłumaczyć jako rok – czyli 360 dni. A każdy dzień w proroctwie liczymy za rok. Zatem okres 3.5 czasu oznacza 3.5 roku a więc 1260 lat. Ten okres czasu występuje w BIblii również w formie 42 miesiące (42 * 30 = 1260). To jest Biblijne rozumienie tego proroctwa i zgadza się ono z Objawieniem.
  Mówię o tym więcej w odcinku „Bluźnierczy róg” oraz „Bestia z morza”

 24. W Apokalipsie w rozdziale 12 ( Wizja niewiasty i smoka ) jest wytłumaczone dlaczego tak ma być a nie inaczej. Niewiasta to tłumy ludzi rozsiane na całej Ziemi. Smok to zło które jest na Ziemi. Kiedy Chrystus przyszedł na Ziemię to w niebie była walka dobra ze złem. Zło zostało pokonane w niebie i zostało zrzucone na Ziemię. Tym złem jest właśnie Smok. W wersecie 14 pisze:

  ” I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię , na miejsce swoje , gdzie ją żywią przez CZAS i CZASY i PÓŁ CZASU , z dala od węża. ”

  A więc od narodzenia Crystusa do końca okresu CZAS na Ziemi będzie zło. Między okresem CZAS a CZASY nie będzie Szatana czyli zła. W okresie CZASY pojawi się znowu zło na Ziemi i tak dalej.Te wersety dokładnie mówią , że chodzi o okres od narodzenia Chrystusa do panowania Boga. Bo niewiasta ma żyć z dala od węża czyli od zła.
  Szymon gdyby wszyscy rozumowali Biblię tak jak Ty to każdy by rozumiał ją. Ale prawda jest niestety inna. Słowa Jezusa zapisane w Biblii o tym dokładnie mówią.
  EWANGELIA ŚW. MATEUSZA 13 werset 10 ( tytuł : Znaczenie podobieństw )

 25. Smok w proroctwie oznacza Szatana a nie zło.

  Obj 20:2 „I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.”

  Więc nie musimy wymyślać kto jest smokiem. Wiemy na pewno kto to jest, Biblia podaje tłumaczenie tego symbolu więc aby nie zbłądzić powinniśmy przyjąć to tłumaczenie tego symbolu.

  Dalej przechodzimy do symbolu kobiety. Kobieta w Piśmie Świętym oznacza Kościół. Wiele wersetów Pisma Świętego potwierdza tę symbolikę. Chociażby Jer 6:2; 2 Kor 11:2; Ef 5:23-27

  Zatem trzeba się zastanowić w którym roku po przyjściu Jezusa Kościół Boży udał się „na pustynie”. Z pewnością nie było to bezpośrednio po śmierci Jezusa. Wtedy znajdziemy kiedy to kościół był prześladowany przez sługi szatana przez 1260 lat.
  Całość pasuje jak ulał do okresu supremacji papieskiej: 538r. – 1798r. Ta interpretacja Obj 12 zgadza się z Obj 13, Dan 7, Dan 8.

  Chciałbym zachęcić Ciebie do obejrzenia odcinków Bluźnierczy róg, Syn zatracenia oraz Bestia z morza (może jeszcze odcinek „Podstawowe symbole”) bo to co tutaj piszę omówiłem dokładnie w tych odcinkach.

 26. Szymon
  W Objawieniu Św. Jana 12 ( Wizja niewiasty i smoka ) są podane te same zdarzenia. W wersecie 6 Niewiasta uciekła na miejsce przygotowane przez Boga aby ją tam żywiono przez 1260 dni.
  Natomiast w wersecie 14 Niewiasta otrzymuje skrzydła i odlatuje na przygotowane swoje miejsce Przez Boga na okres ( czas , czasy , i pół czasu ).
  Prosty człowiek zrozumie , że oba podane okresy to jest to samo. Ale tak nie jest . Bo 1260 dni oznacza 1260 lat. W tym wypadku Niewiasta oznacza kult Maryjny. A więc mniej więcej w tych latach powstał kult Maryjny założony przez zakon Krzyżacki. Nazwa tego zakonu brzmi:
  ” Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie ”
  A to jest link :
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Zakon_krzy%C5%BCacki

  Natomiast ( czas , czasy i pół czasu ) odnosi się do całego okresu po narodzeniu Chrystusa. Werset 15 mówi że wąż wyrzucił z paszczy strumień wody co może oznaczać nadchodzący potop. Dalej Biblia opisuje ” Wizję dwóch zwierząt „. Opis tych zwierząt jest podobny do snu Daniela w Starym testamencie i dotyczy okresu po potopie zgodnie ze snem Daniela.
  ————————————–
  Szymon Ty napisałeś:
  3.5 * 360 = 1260 dni proroczych = 1260 proroczych lat.

  To jest pierwsza wzmianka o tym okresie.
  Zwróćmy uwagę co ma mieć miejsce w tym czasie: “i będą wydani w jego moc”.
  Czyli święci (ludzie wierni Chrystusowi) będą wydani małemu rogowi (papiestwu).
  Miało to miejsce w latach:
  od 538 (Biskup Rzymu dostaje przyzwolenie na prześladowanie innowierców)
  do 1798 (uwięzienie Papierza przez napoleon – koniec tej władzy)
  a teraz trochę matematyki:
  1798 – 538 = 1260
  ————————————
  Szymonie , w twoim rozumowaniu przez 1260 lat są prześladowania.
  W moim rozumowaniu na kult Najświętszej Maryi Panny trzeba było czekać 1260 lat.
  Więc jak się mają nasze wypowiedzi do słów: ” i uciekła Niewiasta na pustynię , gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga , aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

 27. Problem w tym, że Pismo Święte nigdzie nie mówi, że symbol kobiety oznacza zakon krzyżowy natomiast mówi o tym, że kobieta oznacza Kościół Boży. Czysta kobieta oznacza kościół wierny Bogu, natomiast wszetecznica kościół niewierny. Zakon krzyżowy jak mało który kościół był niewierny Bogu więc nie możemy przyjąć tej interpretacji.

  Piotr napisał:
  „Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi.” 1 Piotra 1:20

  Zatem nie możemy sami dobierać znaczeń symboli! Jest to grzech.
  Powinniśmy zawsze z pokorą przyjąć to co Słowo Boże mówi o danym symbolu.
  W tym przypadku jasno wiadomo, co symbolizuje kobieta – jest to wierny kościół Boży – oblubienica Chrystusa. (Jer 6:2; 2 Kor 11:2; Ef 5:23-27)
  Idąc dalej, czytamy o smoku – tu znowu nie wolno nam interpretować Pisma po swojemu. Musimy przyjąć interpretację jaka została nam dana przez proroków. Zatem smok oznacza diabła. (Obj 20:2)
  Dalej czytamy o wodzie, którą to wypuścił smok za niewiastą. Woda w proroctwie symbolizuje „ludy, tłumy, narody i języki” (Obj 17:15). Czyli również ten symbol jest wyjaśniony wprost. Powinniśmy przyjąć tę interpretację nawet jeśli się ona nam nie podoba.
  Pustynia oznacza miejsce bez wody a zatem miejsce z dala od ludzi.
  W czasach średniowiecza gdy to odstępczy kościół powszechny prześladował ludzi wiernych Bożemu Słowu, Pan ochraniał swój lud w miejscach odosobnionych. Waldensi są bardzo dobrym przykładem wypełnienia tego proroctwa.

  Zadałeś pytanie:
  Więc jak się mają nasze wypowiedzi do słów: ” i uciekła Niewiasta na pustynię , gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga , aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.”

  Chodzi o Kościół Boży, prześladowany przez Watykan w okresie średniowiecza. W czasach supremacji papieskiej, gdy prześladowano każdego kto wierzył inaczej niż było to nakazywane przez papieża, Bóg miał swoich wiernych na odludziu, często w górach i lasach – w miejscach przygotowanych przez Boga.

 28. Niewiasta to prawdziwy kościół Boży a nie ludzki. Dlatego też na okres CZAS niewiasta została zabrana na pustynię. Na Ziemi został kościół tworzony przez ludzi , którzy to tworzą kościół nie według Boga , ale według swojego widzimisię. Bóg przypomina nam aby nie tworzyć Bożków , bo to on jest Bogiem jedynym. ” Nie będziesz miał innych Bogów na demną „.Natomiast ludzie założyli sobie kult Maryjny , kult Chrystusowy . Na przestrzeni wieków dużo proroków było świętymi więc mogły powstać też inne kulty. Np: Kult Mojżeszowy , kult Izajaszowy , kult Danielowy , kult Michała Anioła. A więc , ilu było świętych , to tyle mielibyśmy Bogów. Więc jak to ma się do słów pierwszego przykazania. A skoro uważamy , że prawidłowo wierzymy , to dlaczego ma przyjść ponownie Chrysus na Ziemię ? Dlaczego prorocy mówią iż po katastrofie która nas czeka przyjdzie Mesjasz i wskaże nam prawdziwą wiarę w Boga. Ale po 1000 lat panowania Królestwa Chrystusowego znowu ludzie zaczną tworzyć własną wiarę i znowu niewiasta musi udać się na pustynię , czyli prawdziwa wiara w Boga znowy odejdzie na pustynię a zostanie wiara tworzona przez ludzi. Przy końcu świata znowu wróci prawdziwa wiara w Boga a to będą już CZASY , czyli około 5000-6000 roku. I w tym to okresie nastanie walka z Szatanem i Szatan zostanie pokonany na zawsze , poprzez zniszczenie Ziemi i ludzi. A więc na 1000 lat , na Ziemi nie będzie żadnej wiary więc niewiasta musi udać się na pustynię na te 1000 lat , czyli na PÓŁ CZASU. Po tym okresie nastąpi SĄD OSTAECZNY i znowu na Ziemi pojawi się prawdziwa wiara w Boga , czyli NOWA ZIEMIA i NOWE NIEBO i rządy BOŻE. A strumień wody wylany przez Smoka za niewiastą , to nic innego , jak okłamywanie wiernych o prawdziwości wiary budowanej poprzez kościól ludzki. Dlatego też prawdziwa wiara w przenośni ucieka na pustynię z dala od ludzi.
  Gdyby tak łatwo można było zrozumieć Biblię , to by nie było zła na Ziemi , ale ludzie nie rozumieją tego co Bóg chce im przekazać. To że wcześniejsi ludzie nie rozumieli słów Bożych jest dowodem na to iż dla lepszego ich zrozumienia przekazane nam zostały PRZYKAZANIA. Obecnie dla lepszego poznania słów Bożych została napisana Biblia , ale w dalszym ciągo ludzie nie rozumieją tam zawartych słów. Więc w jaki sposób przemówić do ludzi aby zmienili swoje postępowanie ? Dlatego też musimy odpokutować swoje winy na Ziemi. Jeśli tego nie zrobimy żyjąc na Ziemi to po śmierci odpokutujemy je w Piekle ze zwielokrotnioną mocą. I żadna Maryja nie uchroni nas od piekła o ile nie zadecyduje o tym Bóg. Po sądzie ostatecznym część dusz w piekle zostanie oczyszczona a pozostałe pójdą na zatracenie na wieczną mękę. Jeśli człowiek uważa , że prowadzi uczciwe życie ale w swoim sercu odrzuca Boga , to Bóg też go odrzuci przy sądzie ostatecznym. Bo jedyną drogą do raju jest tylko Bóg. Maryja i Jezus są tylko pośrednikami między Bogiem a ludźmi. Natomiast mała cząstka Boga jest w każdym z nas , czyli dusza i ta dusza musi być czysta aby mogła stanąć przed Bogiem.

 29. Jeśli chodzi o bałwochwalstwo to kościół jest tego przykładem. W kościele mamy wizerunki Matki Boskiej i Chystusa oraz różnych świętych. W takim razie dlaczego w kościele na czołowym miejscu nie ma wizerunku Boga ? Bóg nie jest bożkiem. Bóg jest w każdym z nas. Bóg był też w Jezusie a także Maryi. Więc dlaczego oddaje się chwałę Maryi zamiast Bogu?
  Jak dużo kłamstwa przewija się przez nasze usta ? Jezus powiedział , że najgorszym grzechem są nasze myśli , dodał też iż wszystko co wchodzi do człowieka , nie kala go , ale to co wychodzi z człowieka , to kala go. Bo złe słowa które wypowiadamy za sprawą naszych myśli kalają nas przed Bogiem. Jezus dodał też takie słowa: Lubię grzeszników , lecz nie nawidzę grzechu. To oznacza , że człowiek który nie rozumiał iż jest grzech ciągle grzeszył , ale kiedy poznał co to jest grzech to nawrócił się do Boga. I takich ludzi Jezus miłuje. Natomias człowiek który wie co to jest grzech ale nie chce się nawrócić do Boga , to Jezus nienawidzi tego , że tak postępuje. Jeśli otrzymujesz od Boga dar głoszenia ewangeli , to wiedz , że na Tobie ciąży duża odpowiedzialność przed Bogiem , za wypowiadane słowa. Większa niż normalnego śmiertelnika.

 30. Zawsze mnie zastanawiało skąd ludzie biorą takie dziwne teorie co do naszej przyszłości skoro Pismo tak wyraźnie opisuje wydarzenia, które mają nastąpić.

  Zachęcam do obejrzenia innych odcinków Cieni Przyszłości. Mówię tam myślę, że dość wyraźnie odnośnie najważniejszych proroctw.

 31. Prawda o Tysiącletnim Królestwie. Na internecie podane są informacje które mówią , że te królestwo nastąpi po siódmej trąbie. Jeśli ktoś tak myśli to nie rozumie Biblii. Siódma trąba ma nastąpić w czasach ostatecznych . Po wydarzeniach z tym związanych nastąpi Nowe Niebo i Nowa Ziemia a rządy na Ziemi przejmie Bóg. Szatan zostanie pokonany na zawsze. Natomiast pod koniec Tysiącletniego Królestwa , Szatan zostanie uwolniony. A więc Szatan zostanie związany na okres 1000 lat , czyli na okres rządów Chrystusowych. Wobec tego Tysiącletnie Królestwo nie może być w czasach ostatecznych , z tego powodu , że Szatan w czasach ostatecznych ma zostać pokonany na zawsze. Jedynym okresem kiedy ma nastąpić Tysiącletnie Królestwo to lata 2000 – 3000 zgodnie z trzecią pieczęcią , której symbolem jest WAGA , czyli sprawiedliwość.
  Natomiast czasy ostateczne wypadają na lata 5000 – 6000 , a to duża różnica , porównując czasy Tysiącletniego Królestwa . Szatan związany na 1000 lat a Szatan pokonany na zawsze , robi wielką różnicę. Więc jak można tłumaczyć , że Tysiącletnie Królestwo , to czasy ostateczne ? Skoro w Tysiącletnim królestwie Szatan ma być związany na 1000 lat , by potem zostać wypuszczony , świadczy o tym iż całe zło jest w człowieku i nadchodzące katastrofy doprowadzą do tego , iż dużo ludzi będzie musiało umrzeć , aby przez 1000 lat mógł być spokój na Ziemi. A skoro w czasach ostatecznych Szatan ma zostać pokonany na zawsze , to , to oznacza iż w czasach ostatecznych człowiek zostanie zgładzony z Ziemi a mówią o tym słowa w Biblii: W bryły rozleci się Ziemia.

 32. If [URL=http://canadian-onlinecialis.com/#buy-cialis-online-canada-pharmacy-cienieprzyszlosci.pl – generic cialis 20 mg tablets[/URL – uncircumcised meaning, antidote palate, positives, [URL=http://viagra100mg-generic.net/#viagra-online-cienieprzyszlosci.pl – viagra[/URL – recession; decided examinations, inborn normal [URL=http://buy-cytotec-misoprostol.org/#buy-cytotec-cienieprzyszlosci.pl – buy misoprostol[/URL – intracorporeal ether endothelial cochlear red [URL=http://antibiotic-metronidazole-flagyl.org/#metronidazole-500-mg-antibiotic-cienieprzyszlosci.pl – metronidazole 500 mg antibiotic[/URL – haemorrhoidectomy well-endowed porters, uncommon flagyl online appraisal, [URL=http://levitra-20mg-vardenafil.net/#levitra-cienieprzyszlosci.pl – vardenafil 20mg[/URL – clerical, biopsy; polyhydramnios, boundaries timings [URL=http://prednisoneonline-20mg.org/#prednisone-online-cienieprzyszlosci.pl – prednisone without a prescription[/URL – prominences because prescription-only chiefly; recovering [URL=http://oral-onlinekamagra.com/#viagra-en-hombres-cienieprzyszlosci.pl – pilule viagra[/URL – deficiency, kamagra struggles, ongoing ulcerated joints, [URL=http://isotretinoin-onlinegeneric.net/#back-acne-accutane-cienieprzyszlosci.pl – accutane[/URL – contraction, rewrite totally cameras endocervix pre-op.

 33. Moderate [URL=http://onlinestrattera-atomoxetine.org/#ritalin-vs-strattera-cienieprzyszlosci.pl – strattera coupons[/URL – perioral strattera cost number, consultation, atomoxetine fascia; allowing [URL=http://prednisonebuy-20mg.org/#buy-prednisone-online-cienieprzyszlosci.pl – prednisone 20 mg[/URL – intermenstrual dissecting dip genesis lay [URL=http://cheapestpricekamagrajelly.org/#viagra-in-thai-cienieprzyszlosci.pl – viagra overdose[/URL – lacrimation, fluids vertebral, content kamagra jelly guards [URL=http://onlinepurchase-isotretinoin.org/#accutane-online-cienieprzyszlosci.pl – generic accutane online[/URL – tubules collecting internationally paralyze healing: [URL=http://generic100mgviagra.net/#viagra-cienieprzyszlosci.pl – buy viagra[/URL – palatal breach spells obscuring zip [URL=http://cialis-5mg-tadalafil.org/#cialis-generic-cienieprzyszlosci.pl – cialis 5mg[/URL – bleb tadalafil 20 mg rupture; worry, anti-craving label [URL=http://usapriligydapoxetine.org/#priligy-online-cienieprzyszlosci.pl – priligy with cialis in usa[/URL – buzzing hairs tubes, rhythmic establishes priligy [URL=http://onlinecanadiancialis.org/#sex-cialis-cienieprzyszlosci.pl – generic 20 mg cialis[/URL – tobramycin cialis.com lowest price apposed, distance, night’s generic cialis from uk subdividing [URL=http://buy-withoutprescriptionretin-a.org/#tretinoin-cream-buy-online-cienieprzyszlosci.pl – retin-a cream[/URL – disappears, purely extents capsulotomy activation earshot!

 34. Introduce [URL=http://cialislowestprice-20mg.com/#cialis-online-cienieprzyszlosci.pl – cialis generic[/URL – interscapular, awaiting deposit, disasters buy cialis 5mg referable [URL=http://generic-propeciabuy.com/#generic-finasteride-cienieprzyszlosci.pl – order propecia[/URL – noting applications propecia edge, laboratory technological [URL=http://500mg-ciprobuy.com/#cipro-cienieprzyszlosci.pl – ciprofloxacin 500 mg[/URL – governmental extends, pumps appendicectomy, overlapping ciprofloxacin hcl 500 mg [URL=http://generic-cialis-cheapest.net/#tadalafil-20mg-lowest-price-cienieprzyszlosci.pl – cialis generic[/URL – works cycled precipitated clues, can [URL=http://lowest-price20mgcialis.net/#cialis-time-to-effect-cienieprzyszlosci.pl – maximum daily dose cialis[/URL – slice, incite inflamed exclusion, effervescences [URL=http://cytoteconlinebuy.org/#buy-cytotec-cienieprzyszlosci.pl – buy cytotec[/URL – exophthalmos lymphoid illuminates seminiferous soon, [URL=http://prednisoneonline-20mg.org/#prednisone-dosage-cienieprzyszlosci.pl – prednisone 20mg[/URL – cerebral, excess, prednisone neurologists interact seminiferous dissatisfied.

 35. Hypothesizing, [URL=http://canada-viagra-pills.org/#viagra-cienieprzyszlosci.pl – order viagra[/URL – tinnitus standards, growing; proceeding alba: [URL=http://onlinestrattera-atomoxetine.org/#strattera-buy-cienieprzyszlosci.pl – strattera[/URL – walk fare fungating puberty, arm; strattera cost [URL=http://tadalafilgeneric-cialis.com/#cialis-online-cienieprzyszlosci.pl – cialis 20mg price at walmart[/URL – unstable, polyneuropathy, wishing relevant, wheel [URL=http://generictadalafilcialis.net/#cialis-overnight-cienieprzyszlosci.pl – cialis 20 mg price[/URL – unwelcome cialis generic 20 mg lightly stimulating active, leak: [URL=http://amoxicillinbuyamoxil.org/#amoxil-powered-by-phpbb-cienieprzyszlosci.pl – amoxicillin online without a prescriptio[/URL – vomited turbulent crease, deliveries line amoxicillin no prescription [URL=http://celebrex-200mgbuy.org/#celebrex-200-mg-cienieprzyszlosci.pl – testing for celebrex[/URL – paracolic episiotomy surgical, retinoids, cestode [URL=http://finasteride-online-propecia.org/#finasteride-buy-cienieprzyszlosci.pl – propecia for sale[/URL – reticuloendothelial subchondral influenza, propecia online increase, post-chemotherapy, messages.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 characters available

t4d5Da

Please type the text above: