One thought on “Jak przygotować się do spowiedzi

 1. Czy do 1215 roku żaden katolik nie trafił do nieba?
  Jezus wiąże grzech kiedy człowiek rezygnuje z jego popełniania.
  Powtarzanie złego czynu naukowcy nazwali nałogiem.
  O nim opowiada Jk 1,15, a Mt 18,15-18 opowiada, że skuteczne upominanie kończy się grzechu związaniem.
  Słowa z J 20,23 Jezus skierował do wszystkich swoich uczniów, wśród których było tylko 10 Apostołów, bo nie było Tomasza.
  Przypominanie sobie związanych grzechów jest ich przywoływaniem. Spowiednik może je pozostawić penitentowi lub podarować innemu człowiekowi, również sobie.
  Wolę słowo „odgrzeszenie” od „rozgrzeszenie”.
  Adam i Ewa popełnili największy grzech, bo gryząc zakazany owoc zrobili w nim dziurę, przez którą na ziemię wydostały się grzechy tzw. upadłych aniołów. To tym aniołom Bóg pozwala przez ziemię do siebie wracać i chrztem uwalnia je z ich grzechów.
  Chrzest wg Mt 28,19 dodatkowo powoduje zstąpienie na ochrzczonego Ducha Świętego, by mógł Jego mocą czynić to, co po chrzcie czynił Jezus, czyli czynić na ziemi Boże królestwo.
  Apostołowie TYLKO tym różnili się od innych uczniów Jezusa, że tylko przez nich przemienia On chleb w swoje Ciało i wino w swoją Krew.
  Więc wszyscy, którzy rzeczywiści to czynią (a nie tylko udają) są następcami Apostołów.
  Chrześcijanie, to uczniowie Pawła (Dz 11,25-26), który nie znał nauki Jezusa, więc niewiele wiedzą o grzechach, chrzcie itd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 characters available

ixDGOf

Please type the text above: