2 thoughts on “Bycie pastorem – wywiad z Jarosławem Jaroszem – część 1/3

 1. W Biblii nie ma urzędu pastora.
  Argumenty przeciw urzędowi pastora

  Argument 1.
  Pastor tak jak nauczyciel to nie urząd tylko sposób funkcjonowania
  Pastor- pasterz ma paść
  1P5,2 Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem,
  1 Paweł zwraca się do starszych 1P5,1
  To starsi mają paść zbór Dz 20,28
  1Tm 5,17 Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania Słowa i nauczania,
  Argument 2.
  Biblia nie podaje przykładu pastora i nauczyciela z imienia tak , jak apostoła, diakona, starszego( Nie ma imienia , ale jest urząd, bo są ludzie -Dz 20,17.28)

  Argument 3.
  1Tm 3,2-5 Starszy (Biskup) (…) dobry nauczyciel (…) Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży?
  Dz 14,23 A gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych,
  To starszy ma kierować kościołem.
  Argument 4.
  W NT kilka razy pojawiają się starsi obok apostołów: D15,2.6.22.23. Nie ma natomiast pastorów.

 2. Rozmawialiśmy już bardzo dużo na ten temat w mailach. Nie mam ochoty się powtarzać. W skrócie napiszę, że ten werset obala wszystkie te argumenty:
  Ef 4:11 „I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami,”
  Dodatkowo powiem, że twoje tłumaczenie 1 Tym 3:2 jest bardzo zwodnicze ponieważ w tym wersecie nie ma słowa starszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 characters available

b7fCUC

Please type the text above: