18 thoughts on “Papież Franciszek ósmym królem objawienia?

 1. Jak każde proroctwo, tak i Księga Objawienia mówi o tym co ma się stać od momentu, w którym żyje prorok, w tym przypadku Jan, aż do powtórnego przyjścia Jezusa. W jaki sposób w rozdziale 12 możemy więc czytać o narodzinach Jezusa? W stosunku do Jana, byłaby to historia, a nie proroctwo. Poza tym w pierwszym zdaniu mowa jest o wielkim znaku na niebie!
  Podobnie wiele osób uważa, że szatan, o którym mowa dalej, został już wyrzucony z nieba. Póki co szatan oskarża nas dniem i nocą przed Tronem Bożym. Gdzie jest Tron? W niebie. Gdzie jest w takim razie szatan? Musi być w niebie. Kiedy go stamtąd wyrzucą? Może dopiero wtedy, jak już skończy się sąd nad sprawiedliwymi, bo nie będzie miał już kogo oskarżać? Czy ma to sens?
  Moim zdaniem żadna z tych rzeczy, o których mowa na początku 12 rozdziału Księgi Objawienia, nie wydarzyła się jeszcze. Wielki znak na niebie- to raczej będzie trudno przeoczyć 🙂

  Co do królów, myślę podobnie i dodam od siebie. Z Wikipedii wiadomo, że:
  Od 7 czerwca 1929 na mocy traktatów laterańskich każdy papież jest głową Państwa Watykańskiego
  1. Pius XI – Włoch
  2. Pius XII – Włoch
  3. Jan XXIII – Włoch
  4. Paweł VI – Włoch
  5. Jan Paweł I – Włoch
  6. Jan Paweł II – Polak
  7. Benedykt XVI – Niemiec
  8. Franciszek – ponownie Włoch (włoskie pochodzenie)

  Pięciu upadło (pięciu Włochów). Jeden jest (jeden Polak). Inny jeszcze nie przyszedł (inny niż reszta nacji – Niemiec), a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać.
  Benedykt sam zrezygnował? Tego nie wiemy. W każdym razie żyje, więc mógł być dłużej na stanowisku niż był, ale z jakiegoś powodu nie pozostał.
  A zwierzę które było, a już go nie ma, jest ósmym.
  Być może chodzi tak jak mówisz, o samego szatana, którego wyrzucą z nieba, albo o chodzi Rzym – jako zwierzę, które pod panowaniem Benedykta, ponownie obejmie władzę wraz z dziesięcioma królami. W każdym razie uważam, że scenariusz ten w świetle Księgi Objawienia jest bardzo sensowny.

  Pozdrawiam

 2. @E-61
  Wydaje mi się, że jest to błędne założenie jakoby każde proroctwo mówiło tylko o wydarzeniach od momentu jego spisania.
  Przykładowo proroctwo w Ezechiela 28 mówi o szatanie od momentu jego pobytu w ogrodzie Bożym. Dlatego uważam, że założenie nie jest prawdziwe i wtrącenie szerszego kontekstu wydarzeń ma sens. Inaczej doszlibyśmy do wniosku, że przed Jezusem na świecie nie było jeszcze demonów bo w Objawieniu 12 rozdziale czytamy, że szatan zmiótł jedną trzecią gwiazd na ziemie – czyli jedną trzecią aniołów, którzy stali się demonami. Wiemy, że Jezus wyganiał demony przed spisaniem proroctwa Objawienia zatem to wydarzenie musiało mieć miejsce wcześniej.

 3. W proroctwie Ezechiela treści historyczne dotyczące szatana są zawarte w pieśni żałobnej. Spójrz na kontekst. Pieśń żałobna, którą prorok ma zanucić – to zupełnie inna rzecz. Dlatego nadal podtrzymuję swoje założenie. Prorok widzi przyszłość a nie historię.

  Wracając do 12 rozdziału Objawienia, spójrz proszę do księgi Izajasza 66.6 – 16 :). Moim zdaniem jest tam nieco więcej szczegółów na temat tych wydarzeń. Nie sądzę, aby dotyczyło to narodzin Jezusa. Skłaniał bym się ku temu, że dotyczy to jego powtórnego przyjścia, choć opis w Objawieniu faktycznie może być mylący.

  Co do demonów, to to, że część z nich spadła już kiedyś na ziemię nie znaczy wcale, że to te o których mowa w Objawieniu :). Popatrz, że one nadal są w niebie:

  (12): Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. [Biblia Warszawska, Ef 6]

  Ci z którymi mamy walczyć są w okręgach niebieskich – wyraźnie mówi powyższy werset.
  Wszystkim się wydaje, że tam w niebie, to mają sielankę. Nie uważam tak. Trwa sąd nad sprawiedliwymi, a oni mają tam szatana – oskarżyciela, z całą rzeszą demonów.

  Poniższe wersety opisują to co widział Jan. Nie ma mowy o tym, żeby to była (dla niego) historia. On widział rzeczy przyszłe.

  (7): I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8): lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.
  (9): I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.
  (10): I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. [Biblia Warszawska, Ap 12]

  Kiedy szatan miałby oskarżać braci naszych dniem i nocą, jeśli nie w czasie sądu nad sprawiedliwymi? Sąd przecież trwa (mam nadzieję ;). Gdzie zatem jest szatan i jego demony? Ja czytając to, nie mam wątpliwości, że są w niebie.

  Według mnie wszystkie te rzeczy się jeszcze nie wydarzyły. Przynajmniej ja nie słyszałem, żeby w ciągu ostatnich lat ktoś widział szatana wylatującego z demonami z nieba, ale może ktoś coś wie ;)?

  Moim zdaniem dopiero po zakończeniu sądu Michał stoczy walkę z szatanem i szatan z demonami zostanie wyrzucony z nieba, a wtedy będziemy tu mieli….
  … to, co było za dni Noego. Wiemy czego możemy się spodziewać po demonach :/

  Pozdrawiam 🙂

 4. A mnie się wydaje, że Jan w Obj 12 daje po prostu szerszy kontekst historii Kościoła.

  Zobacz co tutaj Jezus powiedział:

  „Teraz odbywa się sąd nad tym światem; teraz władca tego świata będzie wyrzucony.” Jana 12:31

  Zatem „TERAZ” władca tego świata miał być zrzucony. Czy to znaczy, że nie może już oskarżać dniem i nocą innych? Oczywiście, że może. Zatem przy śmierci Jezusa na krzyżu – podczas gdy cały wszechświat zobaczył do czego dążą jego rządy wszelka sympatia do niego została zerwana i w niebie już nikogo więcej zwieźć nie mógł.

  Dodatkowo okres 1260 lat z Obj 12 pasuje do innych miejsc gdzie ten okres czasu jest przedstawiony (łącznie w 7 miejscach w Biblii). Te opisy razem ze sobą współgrają.

  W kwestii tego czy proroctwo może zahaczać o czasy obecne dla proroka i przeszłe to zobacz jeszcze szerszy kontekst tego proroctwa od wersetu 1:

  Ez 28:1 „I doszło mnie słowo Pana tej treści:”

  Twój cały argument opiera się na tym, że proroctwo w Obj 12 musi tyczyć wydarzeń po widzeniu Jana. Problem w tym, że tak właśnie jest, Jan widzi wydarzenia, które będą miały miejsce ale daje parę wersetów kontekstu i tyle. Ja osobiście nie widzę w tym nic niezgodnego ponieważ całe proroctwo traktuje o przyszłości a mamy tylko parę wzmianek o kontekście historycznym na temat tego co się działo w niebie.

  Gdy Paweł piszę o władcach w okręgach niebieskich to wcale nie musi mówić o tych, którzy są tam gdzie są teraz aniołowie a może mu chodzić o nieco niższe niebo. Ja zawsze tak to rozumiałem, to znaczy, że nie mają już demony wstępu do sielanki ale ciągle mogą sobie latać w naszej atmosferze. Na pewno już zwodzić nie mogą niebian ponieważ już w tym momencie nikt nie uwierzy w ich kłamstwa.

 5. @E-61

  Zwróć jeszcze uwagę na proroctwo zapisane w Ezechiela 23. Pan Bóg daje tutaj szerszy kontekst mówiąc o wyjściu izraelitów z Egiptu aby potem powiedzieć co ich czeka: „Dlatego wydałem ją w ręce jej kochanków, w ręce Asyryjczyków,…” Ez 23:9
  Dlatego nie widzę w tym nic dziwnego gdy w proroctwie wspomni się na wydarzenia z przeszłości aby dać szerszy kontekst.

  @Sebastian1

  Wierzę, że szatan szykuję podrobione przyjście Jezusa i sam wystąpi w jego postaci. Będzie leczył chorych, mówił piękne słowa ale i powie, ze zniósł prawo i, że przeniósł święcenie soboty na niedzielę. Dlatego Pan Jezus powiedział:

  „Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie.
  Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.
  Oto przepowiedziałem wam.
  Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni – nie wychodźcie; oto jest w kryjówce – nie wierzcie.
  Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego,” Mat 24:23-27

  Gdy przyjdzie Jezus to przyjdzie tylko po to aby zniszczyć Ziemie i zabrać swoich świętych. Nie będzie już ani na pustyni ani w kryjówce. Nie zobaczymy z nim wywiadów w telewizji – to będzie robota zwodziciela. Dlatego trzeba dobrze znać Biblię w kwestii tego jak będzie wyglądało powtórne przyjście Jezusa bo inaczej i my zostaniemy zwiedzeni.

 6. @Sebastian1

  Ostatnio się ktoś mnie pytał o te daty, chyba Karol i za pomocą samej Wikipedii pokazałem, że jest tak jak wierzymy. Uważaj ponieważ Jezuici zajmują się przedstawianiem historii w innym świetle i robią wszystko aby odwrócić zarzuty od Kościoła Katolickiego.
  Poszukaj trochę sam a zobaczysz, że 538 rok to bardzo realna data rozpoczęcia supremacji papieskiej.

 7. Jeśli chodzi o Jana 12.31 to należy zadać pytanie, czy sąd rozpoczął się dosłownie “teraz”, czyli zanim Jezus umarł na krzyżu? Popatrzmy na inne fragmenty Biblii:
  (8): Gdy się uważnie przypatrywałem tym rogom, oto wyrastał między nimi inny, mały róg…w tym rogu były oczy…oraz usta, które mówiły to co wielkie.
  (9): Zatem przypatrywałem się, aż zostały postawione trony i usiadł Wiekuisty…
  (10): … Zasiadł sąd zatem otworzono księgi. [BG, Dn 7]
  Tu widać, że najpierw Daniel widzi pojawienie się małego rogu, a dopiero później widzi zasiadający sąd.
  (25) I będzie mówił słowa przeciwko Najwyższemu, będzie niszczył świętych Najwyższego…aż do roku, lat i pół roku. Potem zasiądzie sąd…. [BG, Dn 7]
  Kiedy to nastąpi? Wyraźnie widać, że po 1260 latach rządów papiestwa.
  Co zatem z fragmentem Jana 12.31? W konkordancji mamy “nyn” przetłumaczone na “teraz”, ale zgodnie z konkordancją, można to przetłumaczyć również, na “wkrótce, niebawem”. Zatem może być poprawne, że sąd nie teraz lecz niebawem się rozpocznie i szatan nie teraz lecz niebawem będzie wyrzucony.
  Co do Ezechiela, masz rację, w księdze Ez. 23 i nie tylko 23, jest nadany kontekst historyczny, a dopiero później proroctwo, takich sekwencji jest tam wiele, ale to jest bardzo wyraźnie widoczne i od siebie oddzielone. Popatrz np. na Ez.11. Pewne rzeczy Pan mówi do proroka (Pan rzekł do mnie…), a następnie mówi (Prorokuj przeciwko nim…Mów. Tak mówi Pan:…) i tu już jest proroctwo dla ludu. Czy jest tam cokolwiek z historii (w samym proroctwie)? Dla mnie konstrukcja księgi Ezechiela jest zupełnie inna niż Objawienie Jana, ale może zostawmy na razie to i spróbujmy skupić się na Janie, bo nie chciałbym odbiegać, aż tak od treści filmu.
  Zapytam inaczej. Powiedz, które Twoim zdaniem wersety z Obj. 12 mówią o narodzinach Jezusa?
  Pozdrawiam

 8. Sąd nie jest tak prostą rzeczą jak by się mogło wydawać. Faktem jest, że sąd zgodnie z Dan 8 i 9 rozpoczął się w 1844 roku (oczyszczenie świątyni) ale można również powiedzieć, że gdy Szatan doprowadził do śmierci Syna Bożego to przypieczętował swój los. Od wtedy jego sprawa już jest przegrana. Sąd nad ludźmi rozpoczął się natomiast w 1844 a aniołów przecież mają sądzić zbawieni zatem będzie to dopiero po przyjściu Jezusa. Jak widzisz sąd ma wiele faz.

  Obj 12:1-5 oraz Obj 12:7-10 to kontekst historyczny (narodziny i śmierć Zbawiciela), reszta to proroctwo. Te fragmenty pomagają nam zidentyfikować wydarzenia, o których jest mowa w tym rozdziale.

 9. Jest kilka powodów, dla których nie pasuje mi tu kontekst historyczny i narodziny Jezusa, ale pominę je na razie. Skłoniło mnie to do analizy tego fragmentu, traktując jednak całość jako proroctwo. Podzielę się swoimi przemyśleniami. Może razem będzie łatwiej do czegoś dojść 🙂
  Jeżeli niewiasta ma charakter symboliczny, to czy nie powinniśmy szukać jej dziecięcia o podobnym charakterze? W wersecie 12.17 pada określenie “reszta jej potomstwa”. Czy możliwe jest więc, aby to dziecię miało coś wspólnego z resztą jej potomstwa, która strzeże przykazań i trwa w świadectwie Jezusa? Wiemy, że dziecię ma być porwane do Boga. Kto ma zostać porwany przy drugim przyjściu Jezusa? Mamy dwie grupy. Ci którzy umarli w Chrystusie, którzy zmartwychwstaną i Ci którzy zostaną przy życiu. Razem będą wzięci, ale nas interesuje ta druga grupa, która nie dozna śmierci. Ci którzy wyłonią się z kobiety i przejdą przez ucisk. Czyż niewiasta nie zrodzi tego dziecka w bólach? Myślę, że tu można próbować szukać tego dziecka płci męskiej, które mógł widzieć prorok jako porwane do Boga, do jego tronu. Czy literalny Eliasz nie był “porwany do Boga”? Może warto więc przyjrzeć się dokładniej profetycznemu Eliaszowi?
  Co o tym sądzisz? Przemyśl na spokojnie, czy to mogłoby mieć sens?
  Pozdrawiam

 10. Powiem Ci dlaczego tak bardzo trzymam się mojej interpretacji. Chodzi o okres 1260 lat, który zgadza się z 6 innymi wzmiankami o 1260 lat podanymi w Biblii. Chodzi o to, że wszystkie te okresy odnoszą się do tego samego czasu dlatego tak trudno mi uwierzyć, że tutaj Biblia mówiłaby o innym czasie.
  Trochę więcej na temat okresu 1260 lat mówię w odcinku „Bluźnierczy róg” ale z pewnością dobrze by było gdybym nakręcił jeszcze jakiś materiał na ten temat.

 11. Przepraszam, bo może ja się nieprecyzyjnie wyraziłem. Mi przecież chodzi o ten sam okres. Nic tu się nie zmienia, owe 1260 lat jest już dla nas historią i faktem. Chodzi mi o to, że tak jak o nas (na przykład), można powiedzieć, że jesteśmy dziećmi tej właśnie niewiasty (która ten okres przetrwała), tak i o kimś kto urodzi się w przyszłości, można to powiedzieć. Wówczas wszystkie wydarzenia mają miejsce w przyszłości z punktu widzenia proroka.
  Będzie jeszcze okres bólu przepowiedziany tej niewiaście. Więc będzie ona miała okazję zrodzić dziecko, które ten ból przetrwa i zostanie porwane do Boga. Pomyśl o tym w ten sposób i się zastanów…
  … Jezus nie został porwany do Boga, do jego tronu, tylko wstąpił do nieba i zasiadł na tronie. Sprawdź sam w konkordancji – słowa „do” i „na” to dwa różne słowa. Poza tym nie ma tu też żadnej formy literackiej, która oddzielałaby treści historyczne, od proroczych, tak jak np. w Ezechielu.
  Pozdrawiam

 12. Tylko, że w tym proroctwie niewiasta najpierw rodzi chłopczyka a potem dopiero jest zabrana na pustynie na 1260 lat. Zatem urodzenie owego chłopczyka musiało nastąpić przed supremacją papieską. Poza tym jest tutaj użyta liczba pojedyncza do owego chłopczyka nie jak w przypadku „reszty jej potomstwa”.

  użycie „do” czy „na” tutaj sobie nie przeczy. Jezus został zabrany „do” tronu Bożego aby „na” nim zasiąść. Nie widzę sprzeczności.

 13. Witam
  Skoro bestią z ziemi jest USA,to jak ma się to do tego że w ostatnich latach widzimy coraz mniejszą potęge tego państwa.Dochodzi do tego że nawet wiele państw grozi im min.Korea czy Iran.W ciagu 30 lat Chiny będą już najsilniejszą gospodarką świata.Mam również pytanie czy Islam ma odgrywa jakąkolwiek role w proroctwach na nasze czasy,czy Biblia coś o nim mówi?
  Pozdrawiam

 14. Hej @Paniol1987

  Myślę, że USA będzie coraz gorzej stało moralnie a co za tym idzie i gospodarczo. Nie mniej jednak to właśnie USA jest obecnie supermocarstwem i ciągle rządzi na arenie międzynarodowej. Korea podejrzewam, że jest denerwująca dla Trumpa ale ni jak się ma do potęgi stanów.

  Tu nie chodzi jedynie o gospodarkę ponieważ to z reguły kultura jest tym co sprawia, że dany kraj jest dominujący. A wojnę kulturową zdecydowanie wygrały stany.

  W kwestii religii papież jest uważany za duchowego lidera. Trzeba również pamiętać, że to Watykan jest w posiadaniu olbrzymich pokładów złota a Watykan spółkuje ze stanami – dokładnie tak jak jest to opisane w Obj 13 rozdziale. To daje Stanom również przewagę w tym aspekcie.

  W Objawieniu mamy „3 biada” – uważam, że tyczą się one Islamu. Na pewno pierwsze 2 biada, które miały już miejsce odnosiły się do Islamu dlatego myślę, że trzecie również może tego dotyczyć.

 15. Witam!
  Zainteresowala mnie ten sposob patrzenia na te proroctwo.Jestem ciekawy czy dalej badales ten temat.Jednak jest jedna rzecz ktora mi nie pasuje skoro to Franciszek jest 8 krolem to dlaczego Ellen White przepowiadala powrot Jezusa za ich zycia,mowila ze aniol jej pokazal ludzi na konferencji ktorzy beda przemienieni I doczekaja zywo powrotu.Przeciez Watykan nie nalezal wtedy do KK.Na swiecie jest cisza martwi mnie to dlaczego tyle to trwa.Pozdrawiam

 16. @Michal_1877
  Musiał byś się przyjrzeć bliżej temu co pisała z kontekstem itd… Jest jeszcze jedna sprawa – proroctwa warunkowe. Kolejna sprawa jest taka, że Ellen White to przecież tylko człowiek i nie miała wszechwiedzy na temat poprawnego rozumienia proroctw. To co jej Pan Bóg oznajmił to wiemy i jest to pewne ale czy pokazał jej proroctwo o ośmiu królach – tego nie wiem i raczej wątpię. Jednak oczywiście nie wiem czy jest to poprawna interpretacja tego proroctwa.

  Nawiasem mówiąc Paweł również pisał, że żywo doczeka przyjścia Jezusa (1 Tes 4:15) 🙂

  Jak to na świecie jest cisza? Zobacz trochę co się dzieje w USA oraz jakie działania podejmuje Watykan oraz protestanci. Według mnie to jesteśmy na skraju przyjścia Jezusa. Niedługo przecież stany odrzucą wszystkie zasady swojej konstytucji. Zobacz na przykład jakie są teraz naciski na wprowadzenie choćby praw na temat mowy nienawiści, które zabiorą wolność słowa jak to już się stało w innych krajach „zachodu” lub zobacz jakie są naciski po ostatniej strzelaninie w szkole w Parkland (Floryda). Dwa dni temu był „march for our lifes (anti gun protest)” gdzie wyraźnie lewica mówiła, że chce całkowitej kontroli nad posiadaną bronią. Naciski są coraz większe.

  Także pierwsze 2 poprawki z „bill of rights” niedługo zostaną odrzucone. Gdy to się stanie kraj ten, niegdyś protestancki i republikański, będzie całkowicie kontrolowany przez Watykan. Już teraz z resztą wykonuje (prawie) wszelką władzę pierwszego zwierzęcia (Obj 13:12) ale gdy zabierze im konstytucje i gdy protestantyzm się połączy z Watykanem (hmm, właściwie to się stało w 2017 – a ty mówisz, że na świecie jest „cisza”?) to wtedy wejdą prawa niedzielne i prześladowania. Jesteśmy bardzo blisko, oby aniołowie powstrzymywali jeszcze 4 wiatry aby nie wiały na ziemie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 characters available

GlL0k

Please type the text above: