Słowo na sobotę odc 3. – Boża Wola

Pobierz audio

Hiob, Abraham, Jezus. Trzy różne doświadczenia, to samo jedno posłuszeństwo.
Czy warto słuchać Bożej woli? Nawet jeśli jedyne co możesz powiedzieć, to "Bóg tak chciał?"

2 thoughts on “Słowo na sobotę odc 3. – Boża Wola

 1. Cześć !
  Słuchajcie jako że jesteście adwentystami dnia siódmego,więc wierzycie że Ellen White jest duchem proroctwa.Co w takim razie z takimi wypowiedziami?
  Pokazano mi zgromadzenie podczas Konferencji. Anioł powiedział: »Niektórzy są pokarmem dla robactwa, inni obiektem wylania siedmiu plag, a jeszcze inni pozostaną żywi i zostaną przemienieni przy przyjściu Jezusa«. (1T 131.132; 1856)

  Ponieważ czas jest krótki, powinniśmy pracować z pilnością i ze zdwojoną energią. Nasze dzieci może już nie zdążą pójść na studia. (3T 159;1872)

  Nie jest rozsądne, aby decydować się teraz na dzieci. Czas jest krótki, nieszczęścia czasów końca są przed nami, a małe dzieci w większości zostaną zabrane, zanim się to wszystko skończy. (Letter 48; 1876)

  W tym stanie świata, gdy bieg historii ziemi wkrótce się zakończy, a my jesteśmy tuż przed czasem ucisku, jakiego nigdy jeszcze nie było, im mniej zawiera się małżeństw, tym lepiej dla wszystkich, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. (5T 366; 1885)

  Godzina przyjścia nadchodzi; jest już blisko, a niektórzy z nas, wierzących, doczekają żywo tego czasu i zobaczą wypełnienie się przepowiedni, usłyszą głos archanioła i trąby Bożej rozbrzmiewający po górach oraz dolinach, po morzach, i w najdalszych nawet zakątkach ziemi. (RH 31 lipca 1888)” (Wydarzenia czasów końca E. G. White, Warszawa 1995, s. 26).
  A to najbardziej szokujące :
  Każde zwierzę stworzone przez Boga zostało ocalone w Arce. Gatunki, które nie zostały stworzone przez Boga, a które powstały w wyniku połączenia z człowiekiem zgładzone zostały przez potop. Od czasów potopu człowiek nadal łączył się ze zwierzętami, czego dowodzi istnienie niemal niekończącej się liczby gatunków zwierząt oraz istnienie niektórych ras ludzi.” (Spiritual Gifts [Dary Duchowe], Tom 3, str. 75)

 2. @Kamil231
  Niektóre proroctwa również te Biblijne były warunkowe. Zniszczenie Niniwy? Ellen White zdawało sobie z tego sprawę:

  As it turned out the Latter Rain which had begun to fall was put on hold by
  God, and because of the rejection by the leaders the church failed to cross
  over into the Promised Land. Instead they were turned back to wander in
  the wilderness like the Israelites did at the Jordan. ―For forty years did
  unbelief, murmuring, and rebellion shut out ancient Israel from the land of
  Canaan. The same sins have delayed the entrance of modern Israel into the
  heavenly Canaan. In neither case were the promises of God at fault. It is the
  unbelief, the worldliness, unconsecration, and strife among the Lord’s
  professed people that have kept us in this world of sin and sorrow so many
  years.‖ Manuscript 4, 1883; Evangelism, p. 696.2.

  Zwróć uwagę, że Paweł również pisał o tym, że lepiej się nie żenić. Apostoł Paweł również czuł silne przeświadczenie o tym, że czas jest krótki. Również w swojej wizji przyjścia Pana mówi o tym, że żywo doczeka Jego powrotu: „potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem”. 1 Tes 4:17. Każdy z nas powinien wierzyć w RYCHŁE przyjście Jezusa – to była wiara apostołów.
  —-
  Jeśli chodzi o ostatni cytat to trzeba zobaczyć oryginał:

  Every species of animal which God had created were preserved in the ark. The confused species which God did not create, which were the result of amalgamation, were destroyed by the Flood. Since the Flood there has been amalgamation of man and beast, as may be seen in the almost endless varieties of species of animals, and in certain races of men.–Page 75.

  Zwróć uwagę, że ten fragment można zrozumieć inaczej, to znaczy: jest tutaj po prostu pokazany fakt, że gatunki powstają w wyniku mieszania się ze sobą zwierząt tego samego rodzaju. Tu wcale nie musi chodzić o stosunek między człowiekiem a zwierzęciem a o fakt, że z uwagi na mieszanie się zwierząt w obrębie swojego rodzaju powstają dodatkowe, nowe gatunki (według rodzaju).

  Amalgamacja oznacza mieszanie się i wcale nie musi znaczyć mieszania się człowieka ze zwierzęciem – tym bardziej w czasach gdy to zostało napisane tak nie musiało być. Zobacz w encyklopedii. Historycznie ten termin był używany odnośnie mieszania metali.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 characters available

wIbO

Please type the text above: