3 thoughts on “Czy piekło jest wieczne?

  1. Mam pytanie z innej beczki, czy chrześcijanie mogą obchodzić urodziny? Ostatnio dowiedziałem się, że urodziny to jedno z najważniejszych świąt satanistów.

  2. Sataniści robią wiele rzeczy tak jak robią inni ludzie czy to znaczy, że należy zakazywać tych wszystkich rzeczy?
    Wyznacznikiem naszej wiary ma być Biblia i tylko Biblia a nie inni ludzie. Jeśli Biblia czegoś zakazuje to wtedy owszem nie należy tego robić. Jeśli Biblia nie zakazuje czegoś (bezpośrednio lub pośrednio) to znaczy, że Pan Bóg nie ma nic przeciwko abyśmy to robili.

  3. Urodziny obchodzili wrogowie Boga np. podczas urodzin Heroda scięto głowę Jana Chrzciciela
    Podczas urodzin Faraona powieszono przełożonego piekarzy .
    No jeszcze jedno odstępcy od prawdziwej wiary obchodzą Urodziny Chrystusa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 characters available

XFwjh

Please type the text above: