Dar prorokowania w Biblii

Pobierz audio

Omawiamy jeden z darów Ducha Świętego - prorokowanie. Przeglądamy biblijne sposoby na rozpoznanie fałszywych proroków oraz omawiamy Boże sposoby komunikowania się z ludźmi.

64 thoughts on “Dar prorokowania w Biblii

 1. Całkiem dobry odcinek, tylko jakość trochę się rzuca w oczy…

  Ale z kilkoma rzeczami bym dyskutował. Z tym, że pamiętam tylko jedną, więc powiem o niej:

  To, jak Bóg przyszedł do Abrahama. Jak dla mnie to był Bóg w towarzystwie dwóch aniołów. Biblia Tysiąclecia nauczyła mnie takiego rozumienia sprawy, ale po przeanalizowaniu tekstu sądzę, że jest to logiczne dosyć. To mógł być Ojciec. Tak jak Michał powiedział- Syn nie jest mniejszy od Ojca. A od zobaczenia się nie umierało bo… No bo właśnie- Przyszedł w Ciele. Taka jest moja koncepcja, nie wiem na ile prawdziwa 🙂

 2. Ciekawe czy Bóg czasami odwiedza sobie w ciele swój świat 😀 ???
  Wiemy, że może i lubi jeść 😛 Więc kto wie…

  Ps. Narobiliście mi smaka na analizę proroków.

 3. Ja nie rozumiem jednego, czemu tak mało komentarzy jest tutaj na „cieniach przyszłości” , a taki beznadziejny komercyjny „odwyk” tego cwaniaczka lechowicza ma tylu zwolenników…

 4. żądna nienawiść, po prostu obserwuje jakieś zjawisko i o nim mówię sobie w komentarzu

 5. Wakacje już dawno się skończyły 🙂 Zaczęła się praca… Planujemy nagrać więcej materiału, ale ciągle jest jakieś „ale”…

 6. Witam! Adwentyści wierzą,że dar proroctwa objawił się w osobie E.White.
  Czy prorok mówiłby rzeczy sprzeczne z biblią?
  ZARZUTY

  Sylwetka Adama w raju
  Cytat 1: Gdy Adam wyszedł z rąk Stwórcy, był imponującego wzrostu i pięknie
  zbudowany. Był ponad dwa razy wyższy od mężczyzn obecnie żyjących na ziemi,
  a przy tym zbudowany bardzo proporcjonalnie.
  Wydarzenia czasów końca, s. 195.
  Wąż ze skrzydłami
  Cytat 2: Wąż był wówczas jednym z najmądrzejszych i najpiękniejszych zwierząt
  na ziemi. Miał skrzydła, a gdy latał w powietrzu jego ciało koloru wypolerowanego
  złota rzucało wokoło oślepiający blask.
  Patriarchowie i prorocy, s. 36.
  Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
  Cytat 3: Naszym pierwszym rodzicom dane było ostrzeżenie
  o niebezpieczeństwie, które im zagrażało. Niebiańscy posłańcy opowiedzieli im historię
  upadku szatana i przedstawili im jego zamiar doprowadzenia ich do zguby,

  a jednocześnie wyraźnie ukazali naturę Bożych rządów, które książę zła próbował
  podważyć.
  Patriarchowie i prorocy, s. 35.
  Cytat 4: Aniołowie ostrzegali ich, żeby się strzegli pokus szatana, gdyż niestrudzenie
  będzie się starał, by ich usidlić
  Patriarchowie i prorocy, s. 36.
  Kuszenie Ewy
  Cytat 5: Gdy zauważyła, że jest sama, poczuła zbliżające się niebezpieczeństwo,
  ale zlekceważyła swe obawy i stwierdziła, że ma dość mądrości i siły, by rozpoznać
  zło i oprzeć się mu.
  Patriarchowie i prorocy, s. 36.
  Wąż zrywa owoc
  Cytat 6: Wąż zerwał owoc z zakazanego drzewa i włożył w ręce wahającej się
  Ewy.
  Patriarchowie i prorocy, s. 38.
  15
  Oto tekst biblijny:
  A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe
  dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła.
  Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł.
  (I Mojż. 3:6)
  Cytat 7: Jeżeli świadectwa głoszą coś, co nie jest zgodne ze słowem Bożym, odrzućcie
  je.
  Ze skarbnicy świadectw, t. II, s. 204.
  Deszcz – nieznane zjawisko przed potopem
  Cytat 8: Kolejne pory następowały po sobie zawsze w tym samym, niezmiennym
  porządku. Do tej pory nigdy nie padał deszcz, ziemia była zwilżana przez mgłę
  i rosę.
  Patriarchowie i Prorocy, s. 68-69.
  A co na to Biblia
  A jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi ani nie wyrosło żadne ziele
  polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by
  uprawiał rolę, A tylko mgła wydobywała się z ziemi i zwilżała całą powierzchnię
  gleby.
  (I Mojż. 2:5-6)
  Drabina Jakubowa
  Cytat 9: Tam opierała się owa tajemnicza drabina łącząca ziemię z niebem (I Mojż.
  28, 12), drabina, po której zstępowali i wstępowali aniołowie i która otwierała światu
  drogę do tronu Bożego.
  Wielki Bój, s. 16.
  Autorka mając na myśli w swoim tekście Jerozolimę, umiejscawia tam
  tajemniczą drabinę ze snu Jakuba. Jak wiadomo z Biblii sen ten miał miejsce
  w Betel (dawniej Luz
  Rozpalanie ognia w sabat
  Cytat 10: Podczas pobytu na pustyni rozpalanie ognia w siódmym dniu było surowo
  zakazane. Zakaz ten nie miał obowiązywać w ziemi kananejskiej, gdzie surowy
  klimat wymaga częstego rozniecania ognia, ale na pustyni panował upał i ogień nie
  był potrzebny.
  Patriarchowie i prorocy, s. 304.
  Cytat 11: Żydzi tak zniekształcili Boże prawo, że uczynili z niego jarzmo niewoli.
  Ich pozbawione znaczenia wymagania stały się przysłowiowe wśród innych narodów.
  Szczególnie dzień sabatu był obwarowany szeregiem bezsensownych ograniczeń.
  Przestał być dla nich dniem radości i świętem Pana, przeznaczonym do
  wielbienia Go, gdyż starszyzna żydowska związała z nim nieznośne ciężary. Żydowi
  nie wolno było rozpalić ognia ani nawet zapalić świecy w dniu sobotnim.
  Życie Jezusa, s. 140.
  Odnośnie pierwszego cytatu autorka twierdzi, że zakaz rozpalania ognia
  w sabat obowiązywał tylko na pustyni, a po wejściu do Kanaanu przestał
  obowiązywać. Jest to nieprawdą. Gdzie dowód biblijny? Natomiast w drugim
  cytacie E. White utożsamia to prawo z prawem rabinicznym, jako bezsensowne
  •Zakaz podróżowania? Iz. 58:13
  Jeżeli nie, to w dalszym ciągu obowiązuje zakaz rozpalania ognia:
  Nie będziecie rozpalać ognia w żadnej z waszych siedzib w dzień sabatu.
  (II Mojż. 35:3)
  Woda ze skały
  Cytat 12: Skała, będąca symbolem Chrystusa, miała być tylko raz uderzona, tak
  jak Chrystus był tylko raz ofiarowany. Drugi raz trzeba było do niej jedynie przemówić,
  tak samo jak trzeba tylko prosić o błogosławieństwa w imieniu Jezusa.
  Przez drugie uderzenie skały znaczenie tego cudownego symbolu Chrystusa było
  zatracone.
  Patriarchowie i prorocy, s. 310.
  Nie do końca zgodzę się z interpretacją tego wydarzenia w Kadesz. Bóg
  wyraźnie mówi do Aarona i Mojżesza: Przemówcie na ich oczach do skały
  (IV Mojż. 20:8), o żadnym uderzeniu nie ma mowy (nawet jeden raz). Mimo,
  że Mojżesz ma laskę ze sobą, Bóg wyraźnie chce wypróbować wiarę – zaufanie
  obu braci do Jego Słowa.
  Dwunastoletni Jezus w Jerozolimie
  Cytat 1: Jezus po raz pierwszy ujrzał świątynię.
  Życie Jezusa, s. 48.
  Kontekst tego cytatu dookreśla, że chodzi o Jezusa w wieku dwunastu
  lat. Czy można więc zgodzić się z jej twierdzeniem, czy raczej przypuścić, że
  widział świątynię już wcześniej? Ponieważ:
  (…) rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy, jak to było
  w zwyczaju.
  (Łuk. 2:41-42)
  Nieposłuszeństwo małego Jezusa
  Cytat 2: Podczas pobytu w Jerozolimie rodzice Jezusa pragnęli skontaktować Go
  z wielkimi nauczycielami Izraela. Chociaż był On we wszystkich szczegółach posłuszny
  Słowu Bożemu, to jednak nie stosował się do rytuałów i rabinistycznych
  obyczajów.
  Życie Jezusa, s. 48.
  Cytat 3: Jezus jednakże nie interesował się tymi sprawami i od lat dziecięcych postępował
  niezależnie od rabinackich praw.
  Życie Jezusa, s. 53.
  Cytat 4: Wiele zmartwienia przysparzały Marii żądania kapłanów i nauczycieli, aby
  współdziałała z nimi w ustanowieniu kontroli nad Jezusem.
  Życie Jezusa, s. 57.
  Autorka przedstawia tutaj Jezusa, jako krnąbrnego i nieposłusznego
  chłopca. Czy Biblia mówi coś o takiej postawie małego Jezusa? Nie wspomina
  Chrzest Jezusa
  Cytat 5: Gdy Chrystus po swym chrzcie wyszedł na brzeg Jordanu i skłonił się
  w modlitwie za ludzkość, niebiosa się otworzyły i Duch Boży, przybrawszy postać
  gołębia, którego blask przypominał roztopione złoto, zatrzymał się nad Zbawicielem.
  W łączności z Bogiem, s. 103.
  Porównajmy ten tekst ze sprawozdaniami ewangelistów: Mat. 3:16,
  Mar. 1:10, Łuk. 3:22.
  Po pierwsze:
  Duch Boży w postaci gołębicy spoczął na nim.
  (Mat. 3:16)
  Duch Boży w postaci gołębia zatrzymał się nad Zbawicielem.
  Ellen White
  Po drugie:
  Gołębica była w postaci cielesnej.
  (Łuk. 3:22)
  Gołąb przypominał blask roztopionego złota.
  Ellen White
  List żony Piłata
  Cytat 6: Żona Piłata natychmiast przesłała tą wiadomość swemu mężowi z uwagą,
  że wiele dziś cierpiała we śnie dla Jezusa, ostrzegając jednocześnie Piłata, żeby
  nie miał żadnej sprawy z tym sprawiedliwym. Posłaniec przecisnął się przez tłum
  i podał Piłatowi list jego żony. Po przeczytaniu tego listu Piłat przeraził się, zbladł
  i rzekł do tłumu, że nic nie chce mieć do czynienia z ukrzyżowaniem Jezusa.
  Doświadczenia i widzenia, s. 144.

  A gdy on siedział na krześle sędziowskim, posłała do niego żona jego i kazała mu
  powiedzieć: Nie wdawaj się z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie przez niego
  wiele wycierpiałam.
  (Mat. 27:19)
  Wprowadzając do tej opowieści motyw z listem autorka po raz kolejny
  łamie zasadę biblijną: nic nie dodawaj, nic nie ujmuj (Kazn. Sal. 3:14)

  Ellen White twierdzi, że Józef miał już synów przed poślubieniem
  Marii. Jego bracia, jak nazywano synów Józefa, trzymali stronę rabinów
  Życie Jezusa, s. 54.
  Cytat 7: Wszystko to powodowało niezadowolenie braci Jezusa. Ponieważ byli
  starsi od Niego, uważali, że winien im był posłuszeństwo.
  Życie Jezusa, s. 55.
  Czy twierdzenie to możemy uznać za prawdopodobne? Rozważmy trzy
  kwestie:
  1. Józef udaje się z poślubioną sobie Marią na spis (Łuk. 2:4-5). Dlaczego
  więc nie zabrał swoich synów, jeśli ich miał? Chciał ich ukryć
  przed rzymianami?
  2. Józef ucieka z Marią i dzieckiem (Jezusem) do Egiptu (Mat. 2:13-15).
  Dlaczego i w tym wypadku ewangelista nie wspomina o innych dzieciach
  Józefa?
  3. Jeżeli Józef miał już synów, to gdzie oni byli, kto ich wychowywał?
  O Filipie i Natanaelu
  Cytat 8: Lecz wiara Filipa była w dalszym ciągu chwiejna, dlatego też rzekł z powątpiewaniem:
  'Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu’.
  Życie Jezusa, s. 93.
  Zapoznajmy się teraz z tekstem z ewangelii Jana:
  Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie
  Mojżesz, a także prorocy: Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu. Wtedy Natanael rzekł
  do niego: Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: Pójdź i zobacz!
  (Jan 1:45-46)
  Judasz
  Cytat 9: Podczas gdy Jezus przygotowywał uczniów do pracy, jeden z nich, który
  nie był powołany, nalegał na pozostanie wśród nich. Był to Judasz Iskariota, człowiek,
  który wyznawał, że jest naśladowcą Chrystusa, i ubiegał się obecnie o miejsce
  w ścisłym gronie Jego uczniów (…) Toteż byli zdziwieni obserwując chłód, jaki
  mu okazał Jezus.
  Życie Jezusa, s. 206.
  Jak ewidentnie autorka zniekształca relację ewangelisty, można się przekonać
  czytając fragment ewangelii Marka:
  I wstąpił na górę, i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I
  powołał ich dwunastu, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie ewangelii.
  (Mar. 3:13-14)
  Cytat 10: Z powagą i wyraźną szczerością Judasz oświadczył: „Nauczycielu, pójdę
  za tobą, dokądkolwiek pójdziesz”. Jezus go nie odtrącił ani nie powitał, lecz jedynie
  wyrzekł smutne słowa: „Lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy
  nie ma, gdzie by głowę skłonił”. (Mat. 8,19.20)
  Życie Jezusa, s. 206.
  Czy ewangelie potwierdzają takie zachowanie Jezusa i Judasza? Nie! Mateusz
  sprawozdaje, że to słowa uczonego w Piśmie. Czy to Judasz był tym
  uczonym w Piśmie?
  To sprawozdanie biblijne (Mat. 8:19-22) autorka odnosi do Judasza
  Inne wypowiedzi
  Cytat 11: Zaplanował, że uwolnią z więzienia Jana Chrzciciela.
  Życie Jezusa, s. 515.
  Cytat 12: Potrafił wyciągnąć z Pisma Świętego teksty, które nie miały związku
  z prawdami głoszonymi przez Chrystusa.
  Życie Jezusa, s. 51Barabasz
  Cytat 13: Człowiek ten twierdził, że jest Mesjaszem, powiadając, iż dana mu jest
  moc stanowienia nowego porządku rzeczy i skierowania świata na drogę sprawiedliwości.
  (…) Czynił cuda, korzystając z mocy szatana, i zyskał tym samym uznanie
  wśród ludzi.
  Życie Jezusa, s. 527
  Cytat 14: To polecenie wydał Chrystus dwunastu uczniom wtedy, gdy się z nimi
  spotkał w wieczerniku, lecz teraz miało ono zostać przekazane większemu gronu
  Jego naśladowców. Wszyscy wierzący, których można było zwołać, zebrali się na
  jednym ze wzgórz w Galilei. Miejsce i czas tego spotkania Chrystus wyznaczył
  jeszcze przed swoją śmiercią. Anioł u grobu Chrystusa przypomniał uczniom o jego
  obietnicy spotkania się z nimi w Galilei. Została ona powtórzona wszystkim wierzącym
  (…) W wyznaczonym czasie zebrało się około pięciuset wiernych, którzy
  w małych grupkach zebrali się na zboczu góry (…) Wielu z obecnych nie widziało
  go nigdy przedtem (…) Lecz, jak to zawsze bywa, niektórzy wątpili. Byli to ci, którym
  wiara przychodzi z trudem, a więc stoją zawsze po stronie niedowierzających.
  Życie Jezusa, s. 586-58
  A jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go
  ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali.
  (Mat. 28:16-17)
  Bóg Ojciec i Syn Boży
  Cytat 1: Ojciec skryje przed Nim swą twarz.
  Patriarchowie i prorocy, s. 45.
  Jest to opis ustalania w Niebie planu zbawienia ludzkości.
  Cytat 2: Ból z powodu, że miłość Ojca odwróciła się od Niego, wyraża pełnymi
  żalu słowami: Mat. 26,38-39.
  Ze skarbnicy świadectw, t. I, s. 163
  Oto te słowa:
  Wtedy mówi do nich: Smętna jest dusza moja aż do śmierci; pozostańcie tu
  i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się
  i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie; wszakże nie jako Ja
  chcę, ale jako Ty.
  (Mat. 26:38-39)
  Nieupodobanie Ojca
  Cytat 3: Nieupodobanie Ojca uczyniło Jego kielich tak gorzkim.
  Ze skarbnicy świadectw, t. I, s. 165.
  Cytat 4: Nieupodobanie Ojca i kara za grzech, jaką jest śmierć, były wszystkim, co
  mógł odczuć w tej niezmiernej ciemności. Ogarnął go lęk, że grzech jest tak potworny
  w oczach Ojca, że Ojciec nie będzie mógł pojednać się z Synem.
  Ze skarbnicy świadectw, t. I, s. 166.
  Zerwana łączność z Ojcem
  Cytat 5: Gdy Chrystus poczuł, że Jego łączność z Ojcem jest zerwana, obawiał
  się, że jako ludzka istota nie będzie w stanie znieść zbliżającego się konfliktu
  z siłami mroku.
  Życie Jezusa, s. 493.
  Ustępujący Duch Boży
  Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki.
  (Jan 14:16)
  A oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.
  (Mat. 28:20)
  Cytat 8: Duch Boży ustępuje z ziemi.
  Prorocy i królowie, s. 154.
  Cytat 9: Dni, w których żyjemy, są szczególnie uroczyste i doniosłe. Duch Boży
  stopniowo odchodzi z ziemi.
  Ewangelizacja, s. 19.
  Cytat 10: Duch Boży, zachowujący, już obecnie powoli ustępuje ze świata.
  Ze skarbnicy świadectw, t. III, s. 11.
  Cytat 11: Duch Boży ze smutkiem wycofuje się z ziemi.
  Ze skarbnicy świadectw, t. III, s. 206.
  Cytat 12: W końcu Duch Święty, znieważany, odrzucany i lekceważony zostanie
  zabrany z ziemi.
  Wydarzenia czasów końca, s. 163.
  Cytat 13: Powstrzymujący wpływ Ducha Bożego jest już powoli wycofywany
  z ziemi (…) Duch Boży stopniowo, lecz ustawicznie jest zabierany z tej ziemi (…)
  Duch Boży ustępuje z ziemi.
  Posłannictwo chrześcijan, s. 4
  Kto głosił poselstwo o powtórnym przyjściu Chrystusa?
  Cytat 1: Nie głoszono takiego poselstwa we wcześniejszych stuleciach. Nie głosił
  go Paweł, który swym braciom mówił o przyjściu Chrystusa jako o wydarzeniu mającym
  mieć miejsce daleko w przyszłości. Reformatorzy również go nie głosili.
  Wielki bój, s. 244.9.
  Bóg obwieszcza dzień i godzinę
  Po pamiętnym rozczarowaniu roku 1844, w siedem lat później, w 1851
  roku, pojawia się następująca wypowiedź:
  Cytat 9: Wkrótce usłyszymy jak szum wielu wód głos Boga, który obwieści nam
  dzień i godzinę przyjścia Jezusa.
  Wydarzenia czasów końca, s. 183.
  Cytat 10: Głos Boży dobiegający z nieba obwieszcza dzień i godzinę przyjścia
  Chrystusa, a także przekazuje swojemu ludowi treść wiecznego przymierza. Jego
  słowa brzmią nad ziemią jak potężne grzmoty. Lud Boży słucha z oczami utkwionymi
  w górę.
  Wielki bój, s. 442.
  W 1888 roku pojawia się kolejna zadziwiająca wypowiedź:
  Cytat 11: Słyszałam, jak obwieszczona została godzina, ale nie pamiętałam jej,
  gdy widzenie się skończyło.
  Wydarzenia czasów końca, s. 183.
  Kolejne zapowiedzi czasu przyjścia Pana
  Trzy kolejne cytaty wysuwają dość jednoznaczne sugestie odnośnie czasu
  przyjścia.
  Cytat 12: Ponieważ czas jest krótki, powinniśmy pracować z pilnością i ze zdwojoną
  energią. Nasze dzieci może już nie zdążą pójść na studia.
  Wydarzenia czasów końca, s. 26.
  Cytat 13: Nie jest rozsądne, aby decydować się teraz na dzieci. Czas jest krótki,
  nieszczęścia czasów końca są przed nami, a małe dzieci w większości zostaną
  zabrane, zanim się to wszystko skończy.
  Wydarzenia czasów końca, s. 26.
  Cytat 14: Godzina przyjścia nadchodzi; jest już blisko, a niektórzy z nas, wierzących,
  doczekają żywo tego czasu i zobaczą wypełnienie się przepowiedni.
  Wydarzenia czasów końca, s. 26.

  Zmartwychwstanie sprawiedliwych
  Cytat 1: Z prochu ziemi wszyscy wychodzą w tej postaci, w jakiej złożono ich do
  grobu. Adam, który stoi wśród zmartwychwstałych, jest wysoki i odznacza się majestatyczną
  postawą; jest niewiele niższy od Syna Bożego. Widać ogromną różnicę
  między nim i ludźmi późniejszych pokoleń. Porównując ich można zobaczyć zwyrodnienie
  rodzaju ludzkiego.
  Wielki bój, s. 4
  Niebo miejscem doskonalenia charakterów
  Cytat 1: Dopuszczeni ponownie do drzewa żywota w tak dawno utraconym raju,
  zbawieni będą wzrastać, aż dorosną do postaci, jaką człowiek posiadał na początku.
  Ostatnie ślady przekleństwa grzechu zostaną usunięte…
  Wielki bój, s. 445.45.
  Słońce na nowej ziemi
  A teraz sprawa księżyca i słońca na Nowej Ziemi i w Nowym Jeruzalem:
  będą tam, czy też nie? Porównajmy trzy wypowiedzi: E. White, Izajasza
  i Jana.
  Światłość księżyca będzie jak światło słońca, a słońce będzie świeciło siedmiokrotnie
  jaśniejszym światłem niż obecnie.
  Posłannictwo Chrześcijan, s. 228.
  Światłością w dzień nie będzie ci już słońce, a blask księżyca nie będzie ci już
  świecił, lecz Pan będzie twoją wieczną światłością, a twój Bóg twoją chlubą.
  (Iz. 60:19)
  A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem
  chwała Boża, a lampą jego jest Baranek.
  (Obj. 21:23)

  Korony zbawionych
  Cytat 11: Korony niektórych z nich były bardzo jasne, inne nieco mniej. Wydawało
  się, że niektóre korony były aż ciężkie od gwiazd, inne miały ich tylko kilka. (…)
  Blask korony życia będzie olśniewający lub nieco przyćmiony, będzie na niej błyszczeć
  wiele gwiazd lub świecić kilka klejnotów, w zależności od naszego działania.
  (…) Nie będzie ani jednego zbawionego w niebie, na którego koronie nie byłoby
  choćby jednej gwiazdy.
  Wydarzenia czasów końca, s. 189.
  Cytat 12: Każda zbawiona dusza będzie dodatkową gwiazdą, lśniącą w koronie
  Jezusa, naszego cudownego Odkupiciela.
  Posłannictwo Chrześcijan, s. 231.
  Niezmienność charakteru
  Cytat 1: Rysy charakteru, jakie posiadacie za życia, nie zmienią się wskutek
  śmierci lub zmartwychwstania. Wstaniecie z grobu takimi, jakimi byliście w domu
  i społeczeństwie. Jezus nie zmieni charakteru człowieka przy Swoim przyjściu.
  Przeistoczenie musi dokonać się teraz.
  Chrześcijański dom, s. 8.
  Cytat 2: Charaktery, które teraz, kształtujecie, pozostaną takimi przez wieczność.
  Chrześcijański dom, s. 185.
  Cytat 3: Gdy Chrystus przyjdzie nie będzie zmieniał charakteru jakiejkolwiek osoby.
  Ze skarbnicy świadectw, t. I, s. 379.
  Cytat 4: Kim uczynimy siebie w czasie przygotowania, takim pozostaniemy na całą
  wieczność. Śmierć przynosi rozkład ciała, ale nie zmienia charakteru. Przyjście
  Chrystusa nie da innego charakteru, jedynie zatwierdzi ten charakter na zawsze,
  zamiast dać możliwość jego zmiany.
  Ze skarbnicy świadectw, t. II, s 107-108.
  Wzrastanie zbawionych
  Dopuszczeni ponownie do drzewa żywota w tak dawno utraconym raju, zbawieni
  będą wzrastać, aż dorosną do postaci, jaką człowiek posiadał na początku. Ostatnie
  ślady przekleństwa grzechu zostaną usunięte…
  Wielki bój, s. 445.
  Ofiara z Izaaka
  Cytat 1: Izaak jednak od dzieciństwa był przyuczony do chętnego, ufnego posłuszeństwa,
  więc gdy zamysł Boży został mu ujawniony, chętnie mu się poddał.
  Dzielił wiarę Abrahama i uznał za zaszczyt to, że jest wezwany, by złożyć życie
  w ofierze dla Boga. Z największą czułością starał się zmniejszyć smutek ojca. Sam
  położył się na ołtarzu i pomógł jego słabym rękom przywiązać się powrozami do
  ołtarza.
  Patriarchowie i prorocy, s. 111.
  A oto tekst biblijny:
  A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz
  i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na
  drwach.
  (I Mojż. 22:9)
  Skrzydła zbawionych
  Widziałam dzieci jak wspinały się, albo jeśli chciały, używały swoich małych skrzydełek
  i leciały ku wierzchołkom tych gór i zrywały nigdy nie więdnące kwiaty.
  Wczesne pisma, s. 13.
  Wtedy święci posłużyli się swoimi skrzydłami i wznieśli na górę muru miejskiego.
  Wczesne pisma, s. 42.
  Co znajdowało się na ubłagalni?
  Pomiędzy aniołami znajdowała się złota kadzielnica.
  Doświadczenia i widzenia, s. 20.
  Między cherubinami stała złota kadzielnica.
  Doświadczenia i widzenia, s. 217.
  Ubiór arcykapłana w Dzień Sądny
  Pokazano mi […] Kiedy Jezus zakończył w świętem swój urząd kaznodziejski i do
  tego przedziału zamknął drzwi […] Potem odział się Jezus w przepiękne szaty. Na
  brzegu Jego sukni były naprzemian dzwonki i jabłka granatu. […] Na głowie miał
  coś co podobne było do korony. […] Kiedy Jezus już był kompletnie ubrany, otoczyli
  go aniołowie i przejechał na ognistym wozie poza drugą zasłonę.
  Doświadczenia i Widzenia, s. 216-217.
  Gdy Jezus wychodził z najświętszego miejsca, słyszałam głos dzwonków Jego
  szat…
  Historia zbawienia, s. 303.

  Na jego dolnych brzegach zrobisz dookoła jabłuszka granatu z fioletowej
  i czerwonej purpury i z karmazynu, a między nimi wokoło złote dzwoneczki. Złoty
  dzwoneczek i jabłuszko granatu, i znowu złoty dzwoneczek i jabłuszko granatu będą
  dokoła na dolnych brzegach płaszcza, Aaron będzie to miał na sobie podczas
  pełnienia służby, aby słychać było dźwięk wokół niego, gdy będzie wchodził do
  miejsca świętego przed Pana i gdy będzie wychodził, aby nie umarł.
  (II Mojż. 28:33-35)
  Tablice przymierza
  Podobny przykład sprzeczności otrzymanej wizji z Torą przytoczę poniżej:
  …kamienne tablice, które składały się podobnie jak książka. Jezus otworzył je
  i ujrzałam dziesięć przykazań, wypisanych na nich palcem Bożym. Na jednej tablicy
  były cztery, a na drugiej sześć.
  Wczesne pisma, s. 23.
  Niestety Biblia mówi coś innego:
  …tablice były zapisane na obu stronach, zapisane na jednej i na drugiej stronie.
  (II Mojż. 32:15 BT)
  6000 lat
  Cytat 1: Przez sześć tysięcy lat bunt szatana był „postrachem ziemi” (…) Przez
  sześć tysięcy lat więził lud Boży i czyniłby to dalej, lecz Chrystus zerwał łańcuchy
  i uwolnił uwięzionych.
  Wielki bój, s. 454.
  Cytat 2: Przez sześć tysięcy lat gnębił ludzi, powodując płacz na ziemi i smutek
  w całym wszechświecie.
  Wielki bój, s. 463.
  Cytat 3: Sześć tysięcy lat szatan walczył, aby zatrzymać ziemię w swym posiadaniu.
  Chrześcijański dom, s. 338.
  Wszystkie te teksty wyraźnie wskazują, że z chwilą wypełnienia się sześciu
  tysięcy lat, szatan przestanie być postrachem, przestanie gnębić ludzi
  i przestanie walczyć.
  Rodzą się więc następujące pytania:
  •Od kiedy liczyć sześć tysięcy lat?
  •Czy istnieje jakaś wskazówka w Biblii, że ludzkości wyznaczono 6000

 7. @Jakub
  Nie jest to blog o Ellen White a o Piśmie Świętym.
  Jednakże wszystkie teksty Ellen White nie przeczą Biblii. Po prostu ich nie sprawdziłeś.

  Nie będę teraz bronił tych zarzutów ponieważ to jest praca jaką ty powinieneś wykonać!

  Wezmę tylko pierwszy aby pokazać, że jest kłamstwem (kolejne również można łatwo sprawdzić)

  Otóż to, że Ellen White pisze w swoich książkach więcej szczegółów o naszych prarodzicach niż jest w Biblii. Jeżeli one by się nie zgadzały z objawioną wolą Bożą wtedy należało by odrzucić Ellen White jako proroka. Cytaty o Adamie i Ewie jednak nie przeczą niczemu co jest w Biblii – po prostu dają nam więcej szczegółów.
  Każdy kolejny prorok, którego Bóg posyłał głosił to co już było powiedziane przez poprzednich proroków i dawał więcej szczegółów.

  Weźmy następnie ten cytat o zrywaniu owoców. Jest on często przytaczany jako zarzut o nie zgodność. Słudzy szatana nawet go nie sprawdzają czy jest on autentyczny tylko wykonują wolę swojego władcy.

  Sprawdźmy zatem. Jeśli to jest kłamstwo łatwo będzie je obnażyć. Aby to zobaczyć sprawdźmy kontekst całej wypowiedzi (takie to proste):

  Patriarchowie i Prorocy rozdział Kuszenie i upadek, paragraf 14:
  Wąż zerwał owoc z zakazanego drzewa i włożył w ręce wahającej się Ewy. Potem przypomniał jej własne słowa, że Bóg zabronił im nawet dotykać tych owoców, żeby nie pomarli. Oświadczył, że zjedzenie owocu nie zaszkodzi jej więcej niż jego dotknięcie. Nie widząc żadnych złych skutków swego czynu, Ewa nabrała odwagi. Gdy „zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła”.

  Kontekst mówi wyraźnie, że to Ewa zerwała owoc z drzewa. Ten opis zgadza się dokładnie z opisem biblijnym. Po prostu mamy więcej szczegółów.

  Twój zarzut okazał się kłamstwem. Jeżeli kochasz prawdę i była to tylko pomyłka to powinieneś sprawdzić sam kolejne zarzuty i umieścić tutaj ich wyjaśnienie. Nie jest to trudne.

 8. W sprawie zrywania owocu przez węża.Sprawdziłem to. Zgadzam się z tobą. Argument który podałem jest kłamstwem.Nie przeczytałem kontekstu.

  Dziękuję za wyjaśnienie.Pozdrawiam.
  PS Co zrobić z pozostałymi zarzutami.
  Czy możesz napisać do mnie i wyjasnić mi te sprawy?
  Z góry dziękuję

 9. Witam! Jak E.White może być prorokiem?
  Zacznijmy od tego-gdzie Biblia wspomina o tym,że kościół(resztka) ma mieć proroka -jednego człowieka?Proszę o werset Biblijny?
  Chętnie porozmawiam

 10. Biblia wspomina o tym, że w dniach ostatecznych Kościół będzie miał dar proroctwa.

  „I rozgniewał się smok na niewiastę, i poszedł, aby walczył z drugimi z nasienia jej, którzy zachowują przykazania Boże i mają świadectwo Jezusa Chrystusa. I stanąłem na piasku morskim.” (Obj 12:17)

  ” I upadłem do nóg jego, abym się mu pokłonił; ale mi rzekł: Patrz, abyś tego nie czynił; bom jest spółsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusowe. Bogu się kłaniaj; albowiem świadectwo Jezusowe jest duch proroctwa.

  Biblia nigdzie nie mówi, że ten dar objawi się w jednej osobie. Tak wcale nie było w kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Najpierw Bóg dał wizję Williamowi Ellis Foy potem otrzymał wizję Hazen Foss a następnie dopiero Ellen White. Ci poprzedni przestraszyli się wielkiej odpowiedzialności jaka ciąży na proroku.

  Bóg mówi przez proroka Joela:

  ” I wy, synowie Syońscy! weselcie się i radujcie się w Panu, Bogu waszym; bo wam da deszcz wczesny, a ześle wam deszcz obfity w jesieni i na wiosnę.” (Joel 2:23 BG)

  „A potem wyleję Ducha mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze; starcom waszym sny się śnić będą, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą.” (Joel 2:28)

  A więc biblia uczy, że w czasach ostatecznych Bóg wyleje swojego ducha na ludzi wiernych Bogu i będą prorokować.

  Dlaczego niby chcesz werset, który ma mówić, że resztka ma mieć jednego proroka? Co za różnica?
  Jak by resztce było dwóch proroków to chciałbyś werset, który miałby mówić, że będzie dokładnie dwóch?

 11. Witam! Biblia mówi,że słowa proroka muszą być zgodne z Biblią.
  Przeczytajmy słowa E.White:
  Wkrótce usłyszymy jak szum wielu wód głos Boga, który obwieści nam
  dzień i godzinę przyjścia Jezusa.
  Wydarzenia czasów końca, s. 183.
  Głos Boży dobiegający z nieba obwieszcza dzień i godzinę przyjścia
  Chrystusa, a także przekazuje swojemu ludowi treść wiecznego przymierza. Jego
  słowa brzmią nad ziemią jak potężne grzmoty. Lud Boży słucha z oczami utkwionymi
  w górę.
  Wielki bój, s. 442.
  Porównajmy te słowa ze słowem Bożym:
  Mk 13,32Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.
  I co wy na to?

 12. Nie rozumiem jak te wersety, które zacytowałeś przeczą temu co mówi Biblia, że jedynie Bóg zna tę datę?

 13. Ale Ellen White nigdy nie pisała, że zna date przyjścia Chrystusa. Skad Ci przyszlo do glowy, ze jest inaczej?

 14. Przeczytajmy słowa E.White:
  Wkrótce usłyszymy jak szum wielu wód głos Boga, który obwieści nam
  dzień i godzinę przyjścia Jezusa.

 15. nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.
  Jak nikt to nikt. jak tylko ojciec to tylko ojciec.Nie można zmieniać słowa Bożego

 16. Pan dał mi widzenie innych światów. Dano mi skrzydła i pewien
  anioł towarzyszył mi z miasta do miejsca, które było jasne i wspaniałe.
  Trawa na tym miejscu była żywo-zielona, a ptaki śpiewały słodką
  melodię. Mieszkańcy tego miejsca byli różnego wzrostu; byli szlachetni,
  majestatyczni i uroczy. Byli wizerunkiem Jezusa, a ich oblicza promieniowały
  świętą radością, wyrażając wolność i szczęście tego miejsca. Zapytałam
  jednego z nich, dlaczego są o wiele bardziej urokliwi, niż ci na
  ziemi? Odpowiedź brzmiała: „Żyjemy w całkowitym posłuszeństwie
  względem przykazań Bożych i nie upadliśmy przez nieposłuszeństwo,
  jak ci na ziemi”.
  Pytanie1: Czy istnieją gdzieś ludzie którzy nie upadli?Gdzie Biblia o tym wspomina?

  Następnie ujrzałam dwa drzewa, z których jedno było
  bardzo podobne do drzewa żywota w mieście. Owoc obydwóch drzew
  wyglądał pięknie, lecz z jednego jeść nie mogli. Byli w mocy, aby jeść
  [owoc] z obydwóch, lecz z jednego im zakazano. Wówczas towarzyszący
  mi anioł rzekł do mnie: „Nikt na tym miejscu nie jadł z zakazanego
  drzewa, a gdyby jedli, upadliby”.

  Pytanie2-Rdz nie wspomina o ludziach, którzy nie zjedli zakazanego owocu

  Następnie zabrano mnie na
  świat, który miał siedem księżyców. Tam ujrzałam poczciwego Enocha,
  który został przeniesiony. Na swoim prawym ramieniu nosił wspaniałą
  palmę, a na każdym listku napisane było: „Zwycięstwo”. Wokoło głowy
  znajdował się oślepiająco biały wieniec, na nim liście, a na środku
  każdego z nich napisane było: „Czystość”, a dookoła wieńca znajdowały
  się kamienie o rozmaitych kolorach, które świeciły jaśniej, niż gwiazdy,
  odbijając się w literach i powiększając je. Z tyłu jego głowy znajdowała
  się kokarda, która spajała wieniec, a na kokardzie napisane było: „Świętość”.
  Ponad wieńcem znajdowała się piękna korona, która świeciła jaśniej
  niż słońce. Zapytałam go, czy było to miejsce, na które zabrano go
  z ziemi. On rzekł: „Nie, moim domem jest miasto. Przybyłem odwiedzić
  to miejsce”. Poruszał się tam jak gdyby był w domu. Błagałam towarzyszącego
  mi anioła, aby pozwolił mi na tym miejscu pozostać. Nie
  mogłam pogodzić się z myślą o powrocie na ten ciemny świat. Wówczas
  anioł powiedział: „Musisz powrócić, a jeśli będziesz wierną, ty wraz z
  144000 będziesz miała przywilej odwiedzania wszystkich światów i
  oglądania dzieła Bożego”. (Wczesne pisma str.27)
  W
  Pytanie3-Czy E.White była świadkiem Jehowy?To ta organizacja głosi,że do nieba pójdzie tylko 144000?

 17. Przecież Ellen White wyraźnie piszę, że to Bóg wkrótce objawi tę datę ludziom więc wynika z tego jasno, że jedynie On zna tę datę. To zgadza się z tym co mówi Biblia.

 18. ad 1:
  Biblia nie wspomina ale czy stwierdzenie, że istnieją inne światy przeczy Biblii? Przecież jeżeli ona była prorokiem to musiała mówić rzeczy również spoza Pisma.

  ad 2:
  Pierwsze rozdziały księgi rodzaju mówią tylko o losach tej Ziemi a nie całego Królestwa Bożego.

  ad 3:
  Ellen White wcale nie pisała, że będzie zbawionych tylko 144 000. Wczytaj się. Ta grupa jest tu przedstawiona jako pewna wyjątkowo nagrodzona grupa – uprzywilejowana. Zresztą fragment, który zacytowałeś jest chyba jedynym fragmentem w pismach Ellen White mówiący o tej grupie.
  Pismo Święte również wspomina o 144 000 jako pewnej wyjątkowej grupie. Zaraz jednak czytamy w objawieniu, że Jan widział tłumy ludzi zbawionych (Obj 7:9). Ellen White też tak nauczała w wielu miejscach.

 19. ad1 oczywiście,że przeczy Biblii.Pokaż mi werset, który stwierdza,że istnieje świat w którym żyją istoty ludzkie te które nie zgrzeszyły

  ad2 to prawda,ale gdzie Biblia wspomina o innym świecie ludzkim?

  ad3 Biblia mówi także o wielkim tłumie.E.White o tym nie wspomina,a więc przeczy Bibli

 20. W sprawie słówE.White:
  Wkrótce usłyszymy jak szum wielu wód głos Boga, który obwieści nam
  dzień i godzinę przyjścia Jezusa.
  Wydarzenia czasów końca, s. 183.
  Odpowiedź
  1.E.White nie wyliczała dnie przyjścia Pana.To Bóg podał ten czas: głos Boga, który obwieści nam
  2.Z podobną sytuacją mamy do czynienia w Ap 1,10
  W dzień Pański wpadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił:
  W dzień Pański czyli w dzień przyjścia Pana (Dzień sądu) Czy Jan znał tę datę?

 21. W sprawie słów E.White dotyczących dnia przyjścia Pana chyba nie ma sprzeczności z Biblią.Tylko Bóg zna ten czas i tylko on może podać ten czas.

  Pozostaje problem z wypowiedzią dotyczącą innego świata w którym zyją doskonali ludzie, ktorzy nie zgrzeszyli(nie zerwali owocu z drzewa)?

 22. Przypominam, że jeżeli czegoś niema w Biblii to wcale nie znaczy, że jest to kłamstwo. Przykładowo, Biblia nie mówi nic o komputerach a jednak ich istnienie jest prawdą.
  Na podobnej zasadzie podchodzę do proroctw spoza Biblii. Jeżeli jakiś prorok mówi coś co nie jest w Biblii to nie jest to dowodem jego nieprawdziwości.
  Testuję proroka sprawdzając czy przypadkiem to co on mówi nie jest w sprzeczności z Biblią. Jeżeli choćby jedno stwierdzenie wypowiedziane przez proroka jest sprzeczne to znaczy, że inny duch mówi przez danego proroka. To jest test na jego autentyczność.

  Bóg zawsze posyłał proroków aby przypomnieli to co już zostało powiedziane przez poprzednich proroków a następnie aby przez ich usta Bóg przekazał swojemu ludowi nowe instrukcje na dany czas.

  Stwierdzenia o innych światach w żadnym wypadku nie przeczą Biblii bo niema ani jednego wersetu, który by jasno mówił, że Bóg stworzył jedynie tę Ziemię i, że w całym Bożym Królestwie niema innych istot.

  Otóż wydaje mi się to nawet mało prawdopodobne aby Bóg stworzył tylko nas. Właściwie to czytamy o aniołach, którzy to zamieszkują niebo (jakąś planetę w niebie?). Z tego co wiem to 2/3 z nich nigdy nie zgrzeszyło.
  Czyli Biblia rzeczywiście mówi o innych istotach, które są doskonałe i nigdy nie zgrzeszyły.

  Niestety Pismo za dużo nie daje nam wglądu w te sprawy.
  Jest jednak parę wskazówek odnośnie tego tematu. Dla przykładu, rozmowa szatana z Bogiem w księdze Joba (Job 1:6-7):

  6 Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan.
  7 I rzekł Pan do szatana: Skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz.

  Dziwna odpowiedź. Gdyby Ziemia była jedynym miejscem zainteresowania szatana to on nie odpowiedziałby tak ogólnikowo. To pytanie i ta odpowiedź sugeruje, że mógł on być w innym miejscu.

  W Objawieniu czytamy o 24 starcach (Obj 4:4) – kolejni obywatele Nieba.

  W 1 liście do Koryntian z kolei czytamy (1 Kor 4:9):

  9 Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów oznaczył jako najpośledniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów, i ludzi.

  Zwróć uwagę na zwrot „dla świata i aniołów, i ludzi”.
  Paweł wymienia po kolei mieszkańców Ziemi – ludzi, dalej posłańców (aniołów) Bożych, żyjących bezpośrednio tam gdzie Bóg a następnie mówi o „świecie” – wydaje mi się, że w tym stwierdzeniu zawierają się wszystkie inne istoty Bożego Królestwa.

  Bóg kocha stwarzać i kocha być otoczony przez stworzone przez siebie istoty. Tak bardzo pokazał tę miłość, że posunął się do wydania własnego syna na śmierć aby nikogo nie stracić. Dlatego wierzę, że nasza planeta nie jest jedynym miejscem na którym żyją ludzie. Jednak jest ona jedynym miejscem na którym powstał grzech – ponieważ gdy grzech na Ziemi zostanie zniszczony, czytamy, że nie będzie więcej płaczu.

 23. Dzień Pański:
  Właściwie to stwierdzenie „Dzień Pański” może się również odnosić do Soboty. Jezus powiedział, że jest Panem również i szabatu (Marka 2:28). Również samo przykazanie o sobocie mówi: „Ale siódmego dnia jest sabat Pana, twojego Boga…” (5 Mojż 5:14) Czyli sobota jest Dniem Pańskim zatem w Objawieniu może być mowa o sobocie.

 24. Witam! Zgadzam się z twoimi rozważaniami, ale dotyczą one istot nie ludzi.Oczywiste jest,że Biblia wspomina o innych istotach.

  E.White pisze natomiast o innych ludziach przeczytajmy:
  Następnie ujrzałam dwa drzewa, z których jedno było
  bardzo podobne do drzewa żywota w mieście. Owoc obydwóch drzew
  wyglądał pięknie, lecz z jednego jeść nie mogli. Byli w mocy, aby jeść
  [owoc] z obydwóch, lecz z jednego im zakazano. Wówczas towarzyszący
  mi anioł rzekł do mnie: „Nikt na tym miejscu nie jadł z zakazanego
  drzewa, a gdyby jedli, upadliby”.

  Biblia nie wspomina o ludziach, którzy nie zjedli zakazanego owocu. Jeżeli tak by było ,że istnieją inni ludzie ,którzy nie zgrzeszyli Biblia o tym by wspomniała.

 25. We fragmentach, które zacytowałeś owe istoty nie są nazwane ludźmi. Nie ma tam wzmianki o tym, że to ludzie.

  Z resztą, nawet gdyby były w ten sposób nazwane te istoty to co to zmienia? Przecież wiadomo, że nie chodzi o obywateli Ziemi.

  Nie możesz twierdzić, że „Biblia na pewno by o tym wspomniała”. Biblia nie wspomina o wielu rzeczach. Gdyby miała mówić o wszystkim co się znajduje w niebie, nie starczyłoby ksiąg na świecie.

  Biblia nie przeczy, że istnieją nieupadłe światy a jak już Ci wcześniej napisałem nawet są pewne wzmianki, które mogłyby sugerować istnienie innych istot poza ziemianami oraz aniołami. Jak ich będziemy nazywali to jest sprawa drugorzędna, zwykły spór o słowa.

 26. E.White używała imienia Boga -Jehowa
  Głównym celem jest to, aby ominąć Sabat
  Pański i przestrzegać inny dzień, niż ten uświęcony i odłączony
  przez Jehowę. Wczesne pisma s.53

  Zauważają, że deptali po
  czwartym przykazaniu dekalogu i przestrzegali dzień podany przez pogan
  i papistów, zamiast dzień poświęcony przez Jehowę. Wczesne pisma s.198

  Skoro była prorokiem to znaczy że to imię jest prawdziwe(nie Jahwe)
  A zatem świadkowie Jehowy maja rację w tej sprawie.
  Pozostaje pytanie dlaczego adwentyści nie używają tego imienia?

 27. W sprawie innych istot w niebie.
  Z twojej wypowiedzi wynikaloby,że inne istoty też były poddane próbie podobnie jak Adam i Ewa.
  Sprawę tę trzeba przemyśleć

 28. W sprawie imienia Jehowa
  Używała także imienia Jahwe i to częściej
  Działalność apostołów 10 x
  Droga do Chrystusa 1x
  Życie Jezusa 10 x
  Wychowanie 5 x Przypowieści Chrystusa 2 x
  Patriarchowie i Prorocy 89 x

 29. Właściwie to nie jestem tego taki pewien czy używała imienia Bożego w wersji „Jahwe”. W oryginalnym angielskim tekście się nie doszukałem.

  Generalnie nie wydaje mi się aby to miało jakieś znaczenie. Ellen White nigdy nie oponowała gdy imię Boże było za jej życia tłumaczone w jej książkach na inne języki.

  Ellen White korzystała z Biblii Króla Jakuba (KJV), w której to użyta jest wersja „Jehovah”. Wydaje mi się, że w jej czasach to była popularna wersja angielska słowa YHWH i wydaje mi się, że był to jedyny powód dla którego korzystała z tego tłumaczenia imienia Bożego.

  Nie przykładałbym do sprawy tłumaczeń w tej kwestii zbyt dużej uwagi. Imię Boga to YHWH a jak będziemy je tłumaczyć nie ma większego znaczenia. Byle byśmy to imię wypowiadali z szacunkiem.

 30. Piszesz : Właściwie to nie jestem tego taki pewien czy używała imienia Bożego w wersji “Jahwe”. W oryginalnym angielskim tekście się nie doszukałem.
  Możesz przesłać mailem fragmenty oryginalne z imieniem Bożym w pisamach EWhite?

 31. Napisałem, że nie jestem pewien jak wymawiała imię Boże. Może gdzieś używała tego imienia w formie Jahwe. Nie wiem, osobiście nie znalazłem takich fragmentów ale to nie znaczy, że tak nie było.
  Większość (a może i nawet wszystkie?) opublikowanych pism E.G.White można znaleźć na stronie:
  https://egwwritings.org/

 32. Witam! Kościół ADS nie obchodzi świąt Bożego Narodzenia.
  A jak się to ma do poniższych wypowiedzi E.White na ten temat:
  Dzień, którego nie należy ignorować – Z uwagi na fakt, że 25 grudnia święcony jest, aby upamiętnić narodziny Chrystusa, ale jako dzieci Boże zostaliśmy pouczeni, że faktycznie był to dzień radości, niewłaściwą rzeczą jest pominięcie tego okresu bez poświęcenia mu jakiejkolwiek uwagi. Może on przecież zostać wykorzystany, aby służył dobremu celowi.
  Święta – czas uczczenia Boga – Na świecie święta spędzane są niewłaściwie z nadmierną ekstrawagancją, żarłocznie i na pokaz. Miliony wyrzucone będą na zaspokojenie świątecznych i noworocznych zachcianek i słabości. Jednak naszym przywilejem jest odgrodzenie się od zwyczajów i praktyk tego zdegenerowanego wieku; zamiast więc wydawania pieniędzy na zaspokajanie apetytów czy niepotrzebne ozdoby lub ubrania, możemy uczynić z nadchodzących świąt czas na uczczenie i uwielbienie Boga.
  Czy powinniśmy mieć choinkę? – Bóg byłby wielce zadowolony, gdyby podczas świąt Bożego Narodzenia w każdym kościele znajdowała się choinka, na której wisiałyby ofiary, duże i małe, na rzecz tych domów modlitwy. Przychodziły do nas listy z pytaniami: Czy powinniśmy mieć choinkę? Czy nie upodobnimy się przez to do świata? Naszą odpowiedzią jest, że może się to odbywać podobnie jak w świecie, jeżeli jesteście do tego tak nastawieni, lecz możecie również uczynić to tak różnym, jak tylko jest to możliwe. Nie ma żadnego szczególnego grzechu w wybieraniu pachnącej choinki i ustawianiu jej w naszych kościołach, ale grzech leży w motywie, który nas do tego skłania i w tym, jaki robimy użytek z prezentów znalezionych pod drzewkiem.
  Choinka może być tak wysoka, z gałęziami tak rozłożystymi, aby jak najlepiej odpowiadała sytuacji, niech będzie jednak obwieszona złotymi i srebrnymi owocami naszej dobroczynności, którą sprezentujecie Bogu, jako wasz gwiazdkowy dar. Niech wasze podarki będą uświęcone przez modlitwę.

  PS
  A ty kupujesz choinkę na święta?

  pozdrawiam

 33. @Wiktor
  Wypadałoby gdybyś podał źródło tej wypowiedzi. Można by dzięki temu przeczytać kontekst.

  W sprawie świąt to Pismo mówi wyraźnie:

  „Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu.” Rzym 14:5

  „Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu.” Kol 2:16

  Jeśli chcesz to możesz sobie obchodzić jakie święto ci się podoba, jeżeli oczywiście nie jest to sprzeczne z wyraźnym objawieniem woli Bożej. Nie mamy w piśmie zakazu ani nakazu święcenia wigilii więc rób jak chcesz. Nawiasem mówiąc, niektórzy adwentyści zachowują to święto. Ważne jest przestrzeganie przykazań a więc jeżeli dzień przykładowo dzień sabatu by wypadał przed wigilią to nie powinniśmy poświęcać soboty na przygotowania do wigilii.

 34. Witam!
  Podaję źródło Przygotowano na podstawie książki „The adventist home” (Chrześcijański dom) Ellen G. White, rozdział pt. „Christmas” (Święta Bożego Narodzenia), Southern Publishing Association, 1952, ss. 477-484.
  Powiem szczerze,że jestem zaskoczony twoją odpowiedzią. Z niej wynika,że Boże Narodzenie nie jest sprzeczne z Biblią. A przecież jest to święto ,które ma konotacje pogańskie.
  Uważałem,że ADS to kościół najbliższy biblii. A tutaj taka niespodzianka.

 35. Stosujesz sofistykę,ale brnijmy w nią razem.
  Proszę wskazać przykazanie, które zabrania :
  picia alkoholu.
  jedzenia mięsa wieprzowego
  wywoływania duchów
  obchodzenia swiąt ze starego przymierza

 36. picia alkoholu:
  „Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska.
  I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha,”
  Ef 5:17-18

  jedzenia mięsa wieprzowego:
  „Wieprza, ponieważ ma rozdzielone kopyto i rozszczepioną racicę, lecz nie przeżuwa połkniętego pokarmu, ten jest dla was nieczysty;
  Mięsa ich jeść nie będziecie ani nie będziecie się dotykać ich padliny, są one dla was nieczyste;”
  3 Mojż 11:7-8

  wywoływania duchów
  „A jeżeli mężczyzna albo kobieta będą wywoływać duchy lub wróżyć, to poniosą śmierć. Ukamienują ich, krew ich spadnie na nich.”
  3 Mojż 20:27

  obchodzenia swiąt ze starego przymierza
  Nie ma takiego zakazu

 37. W sprawie podanych przez ciebie wersetów.

  “Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu.” Rzym 14:5

  Dlaczego obchodzisz sabat skoro w tym wersecie wyraźnie jest napisane,że każdy dzień jest dniem pana(zaznaczam,że nie zgadzam sie z taką interpretacją,ale chcę ci wykazać błędny sposób myślenia i błędne podawanie wersetów,które w ogóle na co innego wskazują)

  “Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu.” Kol 2:16

  Dlaczego nie obchodzisz świąt ze starego testamentu( znów zaznaczam,że nie zgadzam się z tym co piszę,ale chce ci wykazać twój błąd w podaniu przez ciebie powyższych wersetów, które w ogóle nie mają nic wspólnego z Bożym Narodzeniem. Przemyśl to i proszę nie pisz takich rzeczy)

  Pozdrawiam

 38. W porządku zgadzam się z twoją odpowiedzią . Ale to nie są przykazania? A sam pisałeś o przykazaniach.Czy rozumiesz juz już swój błąd metodologiczny?
  Proszę cię nie brnijmy dalej w to.

 39. Nagrałem dzisiaj odcinek na ten temat.
  Rzym 14 nie mówi o sabacie.
  Kol 2 również nie mówi o dekalogu.
  Niebawem (jak obrobię ten film) zobaczysz mój punkt widzenia na te 2 rozdziały Biblii.

  Jednak w kwestii wigilii nie jesteś w stanie podać mi zakazu, nie ma nawet wzmianki jakoby było to nie w porządku aby ją zachowywać.

  Bogu chodzi o to byśmy z miłości przestrzegali przykazania. Jeżeli obchodzenie wigilii jest złamaniem jakiegoś przykazania to nie powinniśmy tego robić. Ja jednak uważam, że jest to kwestia bardzo sporna a więc nie powinniśmy osądzać nikogo w tej sprawie.

 40. Dla porządku i prawdy naszej dyskusji stawiam pewne pytania:
  Czy w ST jakikolwiek tekst wskazuje na to,żeby świętować narodzenie zbawiciela?
  Czy w NT Jezus mówił o tym,żeby świętować jego narodzenie?
  Czy apostołowie mówlili o tym,żeby świętować narodzenie Jezusa?

  Wiem,że znasz biblię .Na te wszystkie pytania jest jedna odpowiedź: NIE.

  Skoro tak to dlaczego bronisz niebiblijnej nauki?
  Czy dlatego,że E,White o tym pisała?
  Może trzeba zbadać dokładnie kontekst wypowiedzi E,White?

  Pozdrawiam

 41. Ale ja nie bronie tej nauki!
  Widzisz, biblia na przykład nigdzie nie nakazuje mi jeżdżenia na rowerze a jednak to robię. Czy to znaczy, że grzeszę?

 42. Oczywiście ,że Rz14 i Kol 2 nie mówi o tym ,że sabat jest nie wazny. Przecież ci o tym pisałem.
  Nie mówi także nic o bożym narodzeniu.Taka była moja konkluzja.

  Nie wiem dlaczego tak bronisz tego pogańskiego świeta.
  Proszę cię przemyśl to jeszcze raz.

 43. Przecież ja nie bronie tego święta. Nie podoba mi się tylko gdy ludzie osądzają innych z uwagi na jakiekolwiek święta czy z uwagi na zachowywanie dni.

  Czy obchodzisz urodziny?

 44. „Urodziny nie maja nic wspólnego z religią .Nie myl pojęć”

  Jak to nie? Są to święta, które nie są ustanowione w Biblii!

 45. A jakie to ma znaczenie kiedy powstała? Skoro biblia o niej nie wspomina.
  Czyli brniemy dalej w to coś…..

  Proszę

 46. Co za różnica kto ustanowił Wigilię?
  Ja osobiście uważam, że nie powinniśmy przestrzegać tego święta ale jeśli ktoś uważa inaczej to nigdy go nie będę z tego powodu osądzał!

 47. Wreszcie mądre słowa:
  Ja osobiście uważam, że nie powinniśmy przestrzegać tego święta

  Zostańmy przy tym. Niech ADS trzyma się z dala od tych świąt:
  Jer 10,2n
  Tak mówi Pan: Drogi pogańskiej nie uczcie się, a zanamion niebieskich nie bójcie się; bo się ich poganie boją. Ustawy zaiste tych narodów są wierutna marność; bo uciąwszy drzewo siekierą w lesie, dzieło rąk rzemieślnika, Srebrem i złotem ozdabia je, gwoździami i młotami utwierdza je, aby się nie ruchało.

 48. Jeszcze w imieniu prawdy.Sprawa czasu powstania wigilii
  W 274, w tym dniu cesarz Aurelian nakazał obchodzenie nowego święta, synkretycznego kultu Sol Invictus.W IV wieku, w okresie gdy chrześcijaństwo zyskało w Rzymie status religii państwowej i zaczęło zdobywać popularność, zamiast święta Sol Invictus Kościół przepisał obchodzenie w tym dniu święta Bożego Narodzenia. Pierwszą zachowaną wzmianką o publicznym celebrowaniu tego święta jest notatka w Chronografie z 354 r., znajdującym się w zbiorach Biblioteki Watykańskiej.
  A teraz data powstania Listów RZ, KOl.
  List do Rzymian [Rz lub Rzym] – List został napisany najprawdopodobniej pod koniec trzeciej podróży misyjnej św. Pawła w Koryncie w latach 57/58 n.e. Adresatem listu była rzymska gmina chrześcijańska.
  List do Kolosan Data: 61 n.e.
  Jak widzisz Rz, Kol nie mogą wspominać o Wigilli, bo jej jeszcze historycznie nie ma.

 49. Rzym i Kol podają nam ogólną zasadę. Nigdy nie twierdziłem, że one mówią konkretnie o wigilii. Mówią o innych świętach ale myślę, że spokojnie możemy tę zasadę przenieść na czasy współczesne.
  Dzięki za tę informacje, na pewno komuś się przydadzą.

 50. Znowu ja z inna zagwozdką. Bóg zna przyszłość.

  Mój tata patrzy na wiarę przez pryzmat kościoła katolickiego, którego nienawidzi. Jest to smutne, bo to na Boga tak patrzy. I za każdym razem kiedy z nim rozmawiam, mówię o Biblii, słyszę jego argument (który chętnie obalę), że skoro Bóg zna przyszłość, to musiał wiedzieć jak nam tu będzie źle i okropnie, a to znaczy, że jest okrutny i się znęca.

  Nie działają argumenty o wolnej woli, wyborze, o tym, że to właśnie Bóg sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. Mówię mu, że może Bóg mu jeszcze szykuje coś ciężkiego, bo wychodzę z założenia, że lubi do nas w takich momentach przychodzić(np.Ewangelie; uleczanie ludzi dotkniętych największymi dramatami).

  Jednak sama nie wiem. Czy to kwestia indywidualna każdego człowieka i jego chęci? Czy macie może coś w zanadrzu, co mogę mu przełożyć,by nie patrzył na mnie jak na słabeusza, który sobie wiarę znalazł (choć może właśnie taka ja go w końcu przekonam)?
  Pozdrawiam !

 51. Z tego co mówisz to logiczne argumenty nie działają. Wydaję mi się, że niestety ale będziesz musiała w cierpliwości zdać się na działanie Ducha Świętego przez Ciebie. Kto wie, może po wielu latach Twój tata pozna Jezusa patrząc na Ciebie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 characters available

ymAMM

Please type the text above: