One thought on “Spowiedź u antychrysta

  1. W Kościele Katolickim sakramentalne odpuszczenie grzechów nie jest tożsame z darowaniem kar. Kościół Katolicki w oficjalnym nauczaniu nie twierdzi, że zadana symboliczna pokuta gładzi skutki nawet szczerze wyznanych w spowiedzi grzechów. Jezus jesli chce, to może darować te kary częściowo nawet całkiem, gdy żałujemy, zadośćuczyniamy i staramy się szczerze zmienić tak, jak Kościół naucza o warunkach dobrej spowiedzi. Spowiedź „na ucho” jest wspaniałym darem danym od Pana Jezusa, bo przez ten sakrament, czasem bardzo trudny dla petenta, Bóg obiecuje nam, że nie pójdziemy za swoje grzechy do piekła, nawet jeśli trzeba będzie przejść za najgotrsze grzechy bolesną edukację w czyśćcu. Zatem z powodu braku ugruntowanej wiedzy, bardzo proszę nie wypowiadać się na temat Kościoła Katolickiego w kontekście porównań do swoich wierzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 characters available

szGXM

Please type the text above: