5 rzeczy, których nie słyszałeś o Bogu

Pobierz audio

Wiele ludzi mówi wiele rzeczy na temat Boga. Wydaje się, że co osoba to inna opinia. Dlatego dzisiaj otworzymy Słowo Boże, Biblię aby odkryć 5 rzeczy, których mogłeś o Nim nie wiedzieć.

1

Bóg jest Panem wszechświata i dlatego może się nam kojarzyć z potężnym, nieczułym despotą. W końcu trzyma on w swojej mocy całą czasoprzestrzeń. Czy jednak słyszałeś o tym, że Bóg płacze? Zobacz co powiedział o sobie w Jeremiasz 13:17 gdy zapowiada przyszłą zagładę Izraelowi

A jeśli tego nie usłuchacie, moja dusza będzie płakać w skrytości z powodu waszej pychy, a moje oko będzie nieustannie płakało i roniło łzy, bo trzoda PANA zostanie pojmana.

Bóg, który płacze. Bóg, który współczuje bo zna koniec naszych złych wyborów. Jest to jednak Bóg, który zbyt mocno kocha aby zabrać nam wolność i zmusić do wybrania drogi szczęścia. On mówi: "moje oko będzie nieustannie płakało i roniło łzy". Jak się okazuje, Bóg nie tylko odczuwa smutek gdy krzywdzimy siebie i naszych bliskich złymi wyborami ale On wręcz zalewa się łzami.

Co więcej On wie, że każdy nasz zły wybór oddala nas od Niego jeszcze bardziej. Jest tak dlatego, że boimy się w naszych nieprawościach spotkać wielkiego sędziego oraz dlatego, że grzech nas tak omamia, że wydaje nam się, że miłujemy nasze nieprawości i nie możemy bez nich żyć.

2

To, że Bóg wybacza nasze grzechy to zapewne wiesz ale czy wiedziałeś jak wielkie mamy przykłady tego wybaczenia w Biblii? Bóg tak pokierował autorami Biblii, że oni spisali historie pewnego króla: Manasesa. Był to bardzo występny król, chyba najokrutniejszy i najbardziej zdemonizowany król judzki jaki powstał. Jego celem życiowym było przywrócenie kultu bożków kananejskich w Judzie. Czytamy o nim takie słowa:

(2 Kr 33:3.5-7a)

3 Odbudował bowiem wyżyny, które zburzył jego ojciec Ezechiasz, wznosił ołtarze dla Baalów, posadził gaje i oddawał pokłon całemu zastępowi nieba, i służył im. 5 Ponadto zbudował ołtarze całemu zastępowi nieba w obydwu dziedzińcach domu PANA. 6 Przeprowadził swoich synów przez ogień w dolinie syna Hinnom. Uprawiał wróżbiarstwo, czary i magię, ustanowił czarowników i czarnoksiężników. Bardzo dużo złego czynił w oczach PANA, pobudzając go do gniewu. 7 Postawił też posąg rzeźbiony, który wykonał, w domu Bożym,(...)

Nie dość, że nastawiał pełno obiektów kultu Baala to jeszcze zbudował pogański ołtarz w samej świątyni naszego niebiańskiego Ojca. Doszło do tego, że Izrael postępował gorzej niż okoliczne narody, które Pan Bóg kazał wypędzić.

W wierszu 6 przeczytaliśmy, że "Przeprowadził swoich synów przez ogień w dolinie syna Hinnom." Ten zwrot oznacza tyle, że spalił swoich synów jako ofiarę w pogańskim kulcie. Z resztą, nie tylko jego synowie pogineli z jego ręki. W 2 księdze królewskiej (33:16) czytamy o ludobójstwie jakiego dokonywał przeciwko tym, którzy wierzyli w Boga Jahwe:

16 Ponadto nawet krwi niewinnej Manasses przelał bardzo dużo, tak że napełnił nią Jerozolimę od krańca do krańca, nie licząc swojego grzechu, przez który przywiódł do grzechu Judę, czyniąc to, co złe w oczach PANA.

Jestem pewien, że Bóg dużo łez uronił gdy widział to wszystko. Ja sobie myślę, że Bóg, owszem wybacza ale bez przesady, niektórzy zwyczajnie nie powinni żyć! Czy aby na pewno taki jest nasz miłujący Ojciec? Zobacz co dalej stało się z tym występnym królem:

(2 Kr 33:12)

12 Kiedy znalazł się w ucisku, modlił się do PANA, swego Boga, i bardzo się ukorzył przed Bogiem swoich ojców; 13 I modlił się do niego. A on dał się przebłagać, wysłuchał jego modlitwy i przywrócił go do Jerozolimy, do jego królestwa. Wtedy Manasses uznał, że PAN jest Bogiem.

Wyobrażasz to sobie? Czy wiedziałeś, że Jego łaska jest aż tak wielka? Jak myślisz czy twoje grzechy mogą też być wybaczone?

3

Choć sam Jezus jest nazwany "mężem boleści" to nie jest On ani Ojciec jedynie  w ciągłym smutku. Wyobraź sobie, Bóg jest miłością a czym jest miłość? Miłość to przeciwieństwo egoizmu czyli jest to zasada postępowania, według której stawia się innych zawsze wyżej niż siebie. Oznacza to tyle, że Bóg nieustannie czyni dobro. Jak ktoś taki może być smutny? Gdy ktoś odwraca się od swojej złej drogi aby również jak On dbać o dobro innych to Bóg jest nieskończenie szczęśliwy tak, że tańczy i śpiewa! Tańczy i śpiewa? Tak dobrze słyszałeś, zobacz ten fragment z księgi Sofoniasza:

(Sof 3:17)

17 PAN, twój Bóg, pośród ciebie jest potężny; on cię zbawi i rozraduje się wielce nad tobą; będzie się cieszyć ze swojej miłości wobec ciebie i rozweseli się nad tobą ze śpiewaniem (...)

Tutaj słowo przetłumaczone jako "rozweseli się" dosłownie oznacza "kręcić się w kółko z radości". Najwyraźniej nawet tłumaczom Biblii nie mieściło się to w głowie aby Bóg mógł tańczyć nad tymi, którzy postanowili zmienić swoje życie.

4

Bóg jest również prawodawcą, to wiedzą wszyscy i może dlatego tak bardzo od Niego uciekają. Każdy chce sam sobie stanowić prawo i żyć po swojemu. Każdy chce być wolny. Jednak czy wiedziałeś, że Bóg nadał dekalog właśnie po to abyśmy  byli wolni? Zobacz jak nazywane jest prawo 10 przykazań przez Jakuba:

(Jak 2:12)

12 Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności.

Prawo wolności? Ale jak to, przecież to prawo mówi: nie rób tego, nie rób tamtego, jak może być nazwane prawem wolności? Widzisz, Bóg wie jakie rzeczy prowadzą do niewoli. Bóg wie, że niektóre czynności zabierają nam wolność. Gdyby na przykład było prawo: "nie dasz się zamknąć w więzieniu" to czy takie prawo daje wolność czy ją zabiera? Tak samo jest z dekalogiem. Bóg nadał to prawo, nie aby nas zniewolić, ale jako cenną informację na temat tego jak być i pozostać wolnym.

5

Bóg jest wszechobecny, tak, tak to wszyscy wiedzą. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę z konsekwencji tego faktu? Jezus przed swoim odejściem powiedział takie słowa:

7 Lecz ja mówię wam prawdę: Pożyteczniej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was.

Jaki pocieszyciel? Tutaj Jezus mówił o Duchu Świętym. Nazwał go pocieszycielem i miał on być dokładnie taki jak Jezus. Pomyśl, czy byłoby to dobrze mieć Jezusa u swojego boku? Tak, dokładnie o to chodziło naszemu Zbawicielowi. Bóg stoi teraz przy tobie. Przemawia do twojego sumienia w tym momencie, próbując nakierować cię na właściwą drogę. Czy to nie wspaniałe? Posłuchaj Jego cichego głosu i idź za nim.

Ale... nie wierz mi, otwórz Biblię i sprawdź sam czy tak się rzeczy mają.

One thought on “5 rzeczy, których nie słyszałeś o Bogu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 characters available

O90TC

Please type the text above: