2 thoughts on “Kanonizacja Biblii

  1. @Antyklerykał
    Absolutnie nie tędy droga. Możemy stosować jedynie metody Jezusa.

    „Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan.” Rzym 12:19

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 characters available

JF9Rrm

Please type the text above: