One thought on “1000-letnie Królestwo

  1. Pytanie było takie: „Kiedy nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych?”
    Otóż zacznijmy od prostej (lecz nie ostatecznej) odpowiedzi. Nie wiemy kiedy to będzie w sensie roku, miesiąca, czy dnia – „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.” (Mt 25:13 UBG). Jednakże możemy rozpoznać po tzw. „znakach”, których jesteśmy świadkami. Dlaczego nawiązałem wcześniej do Mt 25:13? Należy pamiętać, że [sprawiedliwi] zmartwychwstaną gdy nadejdzie Pan Jezus – „Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą jego głos; I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia…” (J 5:28-29 [fragment ucięty] UBG), oraz „Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.” (1Tes 4:16 UBG). Przytoczone fragmenty ukazują nam, że sprawiedliwi zmartwychwstaną gdy nadejdzie Pan Jezus w swym majestacie i chwale.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 characters available

n4PhPn

Please type the text above: