Rychły powrót Jezusa – wiara apostołów

Pobierz audio

Czytając Nowy Testament można odnieść wrażenie, że uczniowie wierzyli, że Jezus powróci za ich życia. Czy mieli błędne wierzenia? Błędną doktrynę? A może to współczesne kościoły nie wierząc w rychłe przyjście Chrystusa trwają w błędzie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 characters available

732C

Please type the text above: