3 thoughts on “Droga do życia wiecznego

 1. Szymon, bardzo ładne wideo. Małe sprostowanie jednak. W Jana 17:3 to Ojciec jest nazwany „Jedynym Prawdziwym Bogiem”, a nie Bóg w Trójcy Jedyny (tzn. Ojciec, Syn i Duch Święty). Tak wynika z kontekstu samego rozdziału. Jak czytamy bowiem wcześniej:

  „To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.”

  Wyraźnie widać z charakteru tej wypowiedzi, że Chrystus zwraca się w swej modlitwie tylko do Ojca, a nie do wielu osób. Nie chcę tutaj zaczynać jakiejś debaty na temat Trójcy (masz już ich pewnie dość:)), jednak w kwestii tego tylko wersetu zgadzam się z Unitarianami i Arianami – To Ojciec jest tutaj nazwany Jedynym, prawdziwym Bogiem.

 2. @Daniel
  Hej, dzięki za ten komentarz. Dobrze się domyślasz, mam serdecznie dosyć tego typu debat dlatego chciałbym abyś wiedział, że nie chcę cię w żaden sposób przekonać, szanuje twoje stanowisko w kwestii tego wersetu, tym bardziej, że twoje zrozumienie jest interpretacją najbardziej „wprost”.

  Chciałbym jedynie napisać sprostowanie co do innego zrozumienia tego wersetu (przedstawionego w odcinku) abyś mógł jedynie zobaczyć o co mi chodzi w tym innym patrzeniu na te słowa – widać niewystarczająco dobrze to przedstawiłem w tym materiale.

  Kto jest „Jedynym Prawdziwym Bogiem”? W umyśle ariańskim jest to jedna Istota a w umyśle trynitarskim jest to Trójca (choć nie lubię tego pojęcia bo wskazuje na Katolicką wersję Trójcy, której nie uznaje). Więc w zrozumieniu trynitarianina jedynym prawdziwym Bogiem jest: Ojciec, Syn i Duch Święty bo ci trzej są jedno. Inni „bogowie” nie są prawdziwi i to chce Jezus tutaj pokazać.

  O Jezusie czytamy w paru miejscach, że jest Bogiem więc musielibyśmy uznać, że nie jest „prawdziwy” a przecież fałszu w nim nie ma. Dlatego uważam, ze określenie „Jedyny Prawdziwy Bóg” musi tyczyć się nie do jednej istoty a do całego Bóstwa. Jest On jedyny bo inni Bogowie poza Trójcą nie istnieją.

  Tak jak napisałeś Jezus tutaj w tym fragmencie zwraca się bezpośrednio do Ojca. To jest niezaprzeczalne. Spójrzmy jednak na to oczyma trynitarianina. Trynitarianie uważają, że słowo „Jedyny Prawdziwy Bóg” jest tak jakby nazwą rodziny. To znaczy tak jak by powiedzieć np. „Kowalscy”. Z tego względu gdy Jezus mówi do Ojca, że jest on „Kowalski” (Jedyny Prawdziwy Bóg) to nie daje tutaj stwierdzenia odnośnie istoty samego Boga a mówi o tym, że należy On do tej rodziny. Dodatkowo wskazuje na to, że bożki nie są prawdziwe i nie są z tej rodziny.

  Dlatego arianie często się dziwią dlaczego trynitarianie mimo tego wersetu nie chcą przyjąć ich nauki. Patrzą po prostu na ten werset przez pryzmat swoich wierzeń tak samo jak trynitarianie przez pryzmat swoich.

  Czy jedno spojrzenie jest właściwe a drugie błędne? Proszę nie wchodźmy w tę debatę, są bowiem argumenty i za jednym sposobem patrzenia na Bóstwo i za drugim. Dobrze jest poznać argumenty dwu stron i samemu z Bogiem podjąć decyzję. Jest mnóstwo materiałów na to w necie dlatego myślę, że nasza dalsza wymiana zdań na ten temat nie przyniesie żadnych dodatkowych korzyści.

  Tak jak pisałem, nie chcę wchodzić w debaty, mam jednak nadzieje, że przybliżyłem Ci trochę to inne spojrzenie na ten werset. Oczywiście tutaj przyznaje bez żadnej wątpliwości, że Twoje zrozumienie jest bardziej „oczywiste” oraz, że ten werset rozumiany bezpośrednio i wprost jest bardzo silnym argumentem na rzecz antytrynitarzy.

  Osobiście jednak nie przyjmuje tego podejścia z uwagi na inne wersety, które przedstawiłem w licznych materiałach jakie nagrałem w cieniach przyszłości.

 3. Szymon, dzięki za odpowiedź. Znany jest mi sposób, w jaki trynitarianie wyjaśniają tego typu wersety i Ty przedstawiłeś to bardzo klarownie. Chcę wyjaśnić jedynie, że mój argument nie opierał się na jakimkolwiek ataku na doktrynę Trójcy Św., czy wiarę w to, że Jedyny Bóg jest więcej niż jedną osobą. Pragnąłem jedynie wykazać, że z samego tekstu 17. rozdziału ewangelii janowej nie można wysnuć wniosku, do którego dochodzą Trynitarze (Bóg jako rodzina / wielość osób), ponieważ rozdział ten wyraźnie mówi tylko o Ojcu, jako o jedynym, prawdziwym Bogu. Uważam, że należy tutaj przyznać rację arianom oraz unitarianom, potwierdzić ich stanowisko i podać sobie dłoń – tak, Ojciec jest jedynym, prawdziwym Bogiem w tym fragmencie, a nie Ojciec, Syn i Duch Św. Tenże Ojciec, nazwany przez Chrystusa jedynym, prawdziwym Bogiem, posłał na świat Jezusa, któremu też powierzył cały autorytet i władzę nad ludzkością.

  Naturalnie, nie obala to całkowicie stanowiska trynitarian (ponieważ, jak słusznie zauważyłeś, jest wiele innych wersetów, które mogą zostać wykorzystane do jego obrony), ani też nie potwierdza ostatecznie pozycji chrześcijan wierzących w to, że jedyny Bóg to jedna, a nie wiele osób (tutaj także można by przywołać sporo tekstów to wspierających). Cały czas chodziło mi wyłącznie o ten fragment, który bardzo słusznie został przez Ciebie wybrany pod ten odcinek. Jest on bowiem niezwykle krytyczny i klarowny w określeniu tego, czym jest ten żywot wieczny oraz od czego jest on uzależniony – tzn. od rozpoznania Ojca, jako jedynego, prawdziwego Boga, oraz Jezusa Chrystusa, jako tego, którego ten jedyny, prawdziwy Bóg posłał na świat. Podsumowując – udowadnia on, że Ojciec jest jedynym, prawdziwym Bogiem, z czym zgadzają się zarówno uczeni trynitarianie, unitarianie oraz arianie. By udowodnić natomiast, że jedynym, prawdziwym Bogiem są trzy osoby (oraz cała Trójca), musielibyśmy już wykroczyć poza ramy Jana 17. Nie takie jednak miałem intencje pisząc tamtą wiadomość.

  Wykorzystując okazję, bo zaraz rok nam się skończy:) Wszystkiego dobrego, wielu łask bożych i zdrowia dla Ciebie oraz wszystkich Twoich bliskich w nadchodzącym 2020:)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 characters available

aeKX

Please type the text above: