Jak za dni Noego

Pobierz audio

"Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego."
Mat 24:37-39

Noe głosił poselstwo na swój czas. Czy i teraz Pan Bóg ma jakieś szczególne poselstwo dla ludzkości?